Image
28.3.2014 0 Comments

Novela zákona o ochrane osobných údajov je na spadnutie. Môžeme si vydýchnuť?

security.jpg Pokiaľ sledujete dianie okolo nového zákona č. 122/2013 a najmä aplikačnú prax vedenú zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, určite privítate informácie o zmenách, ktoré by sa mali premietnuť do pripravovanej novely.

Podľa predstaviteľov slovenských zamestnávateľov je zákon o ochrane osobných údajov, ktorý platí od 1. júla 2013, zle napísaný, zbytočne zaťažuje podnikateľov, zvyšuje ich náklady, pričom zbytočne prekračuje požiadavky európskej legislatívy. Zamestnávateľom prekáža najmä absurdnosť niektorých ustanovení, likvidačné pokuty, ktoré môžu dosiahnuť až 300 000 eur, a aj štatút takzvanej zodpovednej osoby - vnútrofiremného „udavača" nezrovnalostí.

Problémom je aj zavádzanie administratívnych povinností, ako sú napríklad písomné papierové poučenia pre každého zamestnanca či povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt a smernicu, čo je časovo aj finančne dosť náročné. Poradenské firmy si za takéto služby inkasujú od spoločností aj tisíce eur.

Zo zmien, ktoré dohodli zamestnávatelia s vládou a mali by sa premietnuť do pripravovanej novely, vyberáme:

  • Nie je potrebné vyrábať bezpečnostné smernice - úplne boli zo zákona vypustené
  • Poučenie oprávnenej osoby - bude podstatne jednoduchšie, netreba v písomnej podobe, stačí elektronická
  • Skúška zodpovednej osoby nebude povinná, ale fakultatívna - len ten prevádzkovateľ, ktorý ju chce
  • Zodpovednou osobou môže byť aj štatutár
  • Prevádzkovateľ je povinný zmluvný vzťah so sprostredkovateľom dať do súladu s novelou nie do jedného roka, ale do dvoch.
  • Kamerové snímky nebudú citlivé osobne údaje - metodické usmernenie úradu
  • Informačný systém - len oznamovacia povinnosť, a to on-line formulárom a bez poplatku
  • Metodické usmernenie o tom, že možno viaceré príbuzné IS spojiť pod jeden
  • Explicitné uvedenie, že na monitoring priestorov prevádzkovateľa kamerami na zabezpečenie ochrany jeho majetku alebo finančných záujmov, monitorovanie efektivity práce zamestnancov, oznamovanie nekalých praktík na pracovisku (tzv. whistleblowing) nebude podľa § 10 ods. 3 písm. g) potrebný súhlas. Takéto schémy zároveň nebude treba „osobitne registrovať", bude postačujúce oznámenie, a to aj on-line spôsobom

• Kopírovanie/skenovanie úradných dokladov: bude bez obmedzení v rámci pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov

• Úrad vydá príkladný zoznam informačných systémov, ktoré budú podľa očakávania spoločnosti oznamovať

Zároveň sa podnikli kroky k tomu, aby zákon bol účinný už k 1. 4. 2014.

Zamestnávatelia tiež dosiahli verejný prísľub, že úrad nebude z vlastnej iniciatívy vykonávať do konca roka kontroly bezpečnostných projektov, a viacero ďalších prísľubov na vydanie metodických pokynov a záväzných stanovísk. Skrátené legislatívne konanie by mohlo znamenať, že novela bude účinná najneskôr k 1. 6., možno aj k 1. 5. 2014.

O pripravovaných zmenách informoval predseda Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Ľuboš Sirota.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť

5 tipov ako vybrať správny firemný firewall

19.09.2019 00:15

Kybernetickú bezpečnosť dnes čoraz viac firiem berie ako prioritu najvyššieho manažmentu. Napriek tomu mnoho organizácií stále nevie, ako správne budovať bezpečnostnú architektúru. Kľúčom k maximálne ...

Bezpečnosť

Google Nest Hub Max s Face Match vás sleduje naozaj stále

18.09.2019 00:10

Google Nest Hub Max sa javí ako pomerne inteligentné zariadenie. Má niekoľko zaujímavých funkcií, okrem iného dokáže zobraziť kalendár alebo obsah prispôsobený osobe, ktorá sa naň pozerá. To všetko b ...

Bezpečnosť

6 najväčších podnikových e-mailových hrozieb

17.09.2019 00:05

V roku 2019 je podľa niektorých odhadov poslaných a prijatých okolo 300 miliárd obchodných a osobných e-mailov každý deň a toto číslo do budúcnosti porastie, hlavne vo firemnej sfére. Rastúca e-mailo ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

elearn

IT GALA stvorec 2019