Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Nové algoritmy AI umožnia robotom rozhodovať sa priebežne, vďaka čomu budú podstatne rýchlejší

0

V článku uverejnenom na predtlačovom serveri Arxiv.org skupina vedcov z Google Brain, Google X a Kalifornskej univerzity v Berkeley opisuje doplnok existujúcich metód umelej inteligencie, ktorý umožní agentovi, napríklad robotovi, rozhodnúť, ktoré kroky sa majú uskutočniť, už pri vykonávaní predchádzajúcej akcie. Vedci poukazujú na to, že mnohé algoritmy AI, ktoré dosiahli úspech vo videohrách, činnostiach robotov založených na uchopení predmetov a manipulačných úlohách, využívajú paradigmu pozoruj – mysli – konaj.

Pritom agent predpokladá, že jeho prostredie zostane statické, zatiaľ čo „myslí“, takže jeho činnosti budú vykonané v takých podmienkach, pri ktorých boli vypočítané. To však platí iba v simulácii, nie v reálnom svete, kde sa prostredie stále vyvíja, kým agent spracúva pozorovanie a plánuje ďalšie kroky. Riešením tímu je framework, ktorý dokáže manipulovať so súbežnými prostrediami v kontexte strojového učenia. Využíva štandardné formy učenia posilňovaním (reinforcement learning), ktoré poháňajú agenta smerom k cieľu prostredníctvom odmien.

Agent dostane jeden stav zo súboru možných stavov a vyberá akciu zo súboru možných akcií podľa taktiky. Prostredie sa zmení na ďalší stav a robot dostane odmenu, takže sa učí maximalizovať očakávaný výnos z každého stavu. Postup si niekedy vyžaduje vykonať novú akciu bez ohľadu na to, či bola predchádzajúca akcia dokončená (žiada sa teda prerušenie predchádzajúcej akcie). Vedci vykonali experimenty s robotickým ramenom v reálnom svete. Jeho úlohou bolo uchopiť a premiestniť rôzne predmety z koša.

Úspech nového frameworku bol porovnateľný so základným modelom, ale bol o 49 % rýchlejší, pokiaľ ide o trvanie postupu, teda celkový čas vykonávania. Robot dokázal zvoliť „plynulejšie“ a rýchlejšie trajektórie ako základný model. „Súbežné metódy umožnia robotické riadenie v dynamických prostrediach, kde nie je možné, aby robot urobil prostredie nemenným pred výpočtom akcie,“ uvádzajú autori štúdie. „V týchto scenároch musia roboty skutočne myslieť aj konať súčasne.“

Zdroj: venturebeat.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
AI stroj robot umelá inteligencia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať