SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Nová verzia portálu Rozpočet.sk prináša viacero noviniek

Tlačové správy
0

Ministerstvo financií sprístupnilo aktualizovaný portál Rozpočet.sk. Ten prichádza nielen s novými dátami, ale aj detailnejším prístupom k reálnemu stavu príjmov a výdavkov rozpočtových kapitol a  rozpočtových dát z obcí a miest. Dáta sú prístupnejšie aj pre odbornú verejnosť: ekonomickí experti a analytici si údaje z portálu môžu jednoducho stiahnuť a ďalej s nimi pracovať. Vývoj novej verzie portálu riadila sekcia rozpočtovej politiky MF SR. Dodávateľom je spoločnosť PosAm, ktorá sa stará aj o Rozpočtový informačný systémRegister účtovných závierok.

Nová verzia portálu Rozpočet.sk obsahuje viaceré zásadné novinky a zlepšenia. Popri detailných informáciách o aktuálnom stave príjmov a výdavkov v rozpočtových kapitolách sú na ňom zverejnené tiež dáta za ostatné subjekty verejnej správy, ako sú Sociálna poisťovňa, štátne zdravotné zariadenia alebo Národná diaľničná spoločnosť, a tiež za územnú samosprávu, až na úroveň jednotlivých obcí a miest. Na čísla sa dá nahliadnuť tiež spätne. Prístup k otvoreným dátam z Rozpočtového informačného systému pre využitie tretími stranami je možný aj cez rozhranie API.

 „Rozpočet.sk využíva dáta z Rozpočtového informačného systému, ktorý už viac ako 20 rokov pomáha pri zostavovaní a riadení rozpočtu Slovenskej republiky. V čase jeho postupného rozširovania to bol jeden z dôležitých nástrojov na konsolidáciu verejných financií na Slovensku,“ hovorí Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, ktorá má na starosti vývoj Rozpočtového informačného systému, Registra účtovných závierok aj portálu Rozpočet.sk.

Okrem čísiel obsahuje portál tiež edukačné videá so základnými informáciami o rozpočte, jeho zostavovaní a využívaní verejných financií, ktoré môžu využívať školy. „Veríme, že portál pomôže bežným ľuďom lepšie pochopiť spôsob, akým vzniká rozpočet, a ako fungujú verejné financie,“ dodáva M. Marek.

Na vývoji portálu rozpočet.sk sa okrem sekcie rozpočtovej politiky MF SR podieľal aj Inštitút finančnej politiky, autori projektu Hodnota za peniaze, ako aj externí konzultanti z neziskových organizácií.

Seesame

Všetky autorove články
Rozpočet.sk

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať