Nízkouhlíková ekonomika vyžaduje revolúciu v energetike

0

Spoločnosť Oracle a laboratórium Future Laboratory, ktoré poskytuje konzultačné služby týkajúce sa budúcich trendov, predstavili štúdiu Future of Energy. Stratégia Európskej únie Low Carbon 2050 Strategy na zníženie emisií uhlíka si kladie za cieľ ich znižovanie tak, aby v roku 2050 poklesli pod úroveň 90. rokov 20. storočia. Štúdia skúma rolu, akú v tejto stratégii môžu hrať inteligentné elektrorozvodné siete, tzv. Smart Grids, zvyšujúce energetickú účinnosť. Analýza skúma problémy, ktoré bude potrebné riešiť v budúcich 4 desaťročiach, a dopad znižovania uhlíkových emisií na priemysel i spoločnosť.

Panel expertov v štúdii skúmal, akú rolu pri dosiahnutí nízkouhlíkovej stratégie EÚ môžu hrať súkromné investície, zapojenie spotrebiteľov a politické rozhodnutia. Odborníci tiež poskytli svoje názory na rolu technológie pre budúcu sofistikovanejšiu energetiku.

Podľa štúdie by politici i energetické firmy mohli zvýšiť energetickú účinnosť motiváciou spotrebiteľov na zníženie energetickej spotreby v domácnostiach. Tieto zmeny môžu byť podporené i legislatívne.

Štúdia vedie k záveru, že inteligentné siete budú schopné efektívne integrovať čisté zdroje energie, pokryť energetické nároky a zladiť ponuku a dopyt. Ich rola bude preto pri znižovaní uhlíkových emisií kľúčová. Dáta zhromažďované týmito sieťami budú rovnako cenné ako samotná energia a ich interpretácia umožní zaistiť energetickú bezpečnosť. Na transformáciu energetiky bude nutné spracovanie týchto dát pomocou technológií ICT.

Future Laboratory identifikovalo niekoľko kľúčových technologických oblastí, ktoré budú hrať kritickú rolu vzhľadom na rastúcu potrebu elektrickej energie:
- Spoľahlivé dodávky elektriny sú nutné vzhľadom na stále rastúcu závislosť ekonomík na digitálnych technológiách.
- Špeciálne pokročilé nástroje na riadenie by mali umožniť efektívnejšiu dodávku v závislosti na požiadavkách (záťaži siete), ktoré sa menia v čase.
- Pokročilé informačné systémy by mali byť takmer v reálnom čase schopné dynamickej tvorby cien, čo zákazníkom umožní ovplyvňovať svoje náklady.
- Dáta o požiadavkách používateľov i dynamicky sa meniace ceny energie by mali umožniť vývoj nových obchodných modelov i zvýšenie konkurencie na premenlivom trhu.
- Pre realizáciu vízie inteligentných sietí však existuje i rad prekážok, nedostatočné informácie na strane spotrebiteľov, zaistenie súkromia a zabezpečenie v rámci celého reťazca a neexistencia široko prijímaných štandardov.
- Odborníci vo všeobecnosti predpokladajú, že rýchly nástup elektromobilov bude mať podstatný dopad i na rozvoj inteligentných elektrorozvodných sietí, pretože podporí investície do infraštruktúry, vznik nových služieb i povedomie spotrebiteľov o ich energetických potrebách.

Štúdia Future of Energy vedie k záveru, že energetická bezpečnosť, obmedzenie uhlíkových emisií i pokračujúci ekonomický rast závisia na vývoji inteligentných sietí, ktoré dokážu zaistiť energetickú účinnosť, reakcie na meniaci sa dopyt, rovnako ako integráciu obnoviteľných a premenlivých zdrojov energie do rozvodných sietí.

„Inteligentné siete budú kľúčové na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektivity, umožnia optimálne využitie konvenčných i obnoviteľných zdrojov energie," uvádza Bastian Fischer, viceprezident pre priemyselnú stratégiu Oracle Utilities. „I napriek sľubnému pokroku nás do roku 2050 čaká ešte veľa práce. Pre dôveru zákazníkov a ich ochotu podieľať sa na vízii chytrej energie bude najmä potrebné zaistiť ochranu ich súkromia."

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať