Neviete sa sústrediť na prácu a nič vás nebaví? Možno trpíte technostresom

0

Žijeme v dobe, kedy je takmer nemysliteľné fungovať bez počítača, bez telefónu, bez pripojenia k internetu. Stáva sa, že ak človek strávi v prítomnosti moderných technológií väčšinu svojho času, môže miestami podliehať úzkostným pocitom a stresu. Ide o syndróm, pre ktorý sa vžil všeobecný pojem technostres.

Príliš časté používanie technológií a najmä pripojenie k internetu časom vedie k nutkavého pocitu, že potrebujete byť stále na príjme. Ide v podstate o závislosť. Takto vystresovaný človek potom žije v podvedomom alebo vedomom strachu, čo keby mu unikla dôležitá správa alebo email, ide skrátka o neustály tlak.

Prepracovanie a nízka produktivita
Technostresom sa môže trpieť v podstate ktokoľvek. Prejavuje sa úzkosťou alebo depresiami, ktoré prichádzajú najmä pri kontakte s technológiami. Ľudia trpiaci technostresom cítia nadmernú únavu, nedokážu sa sústrediť a obyčajné zapnutie počítača po príchode do práce v nich vyvolá pocit vyčerpania. K tomu sa väčšinou pridávajú bolesti hlavy, nespavosť alebo poruchy pamäti. Pracovný deň sa potom stáva menej a menej produktívnym. Zamestnanec nie je schopný sa práci venovať a má neustále potrebu kontrolovať všetky komunikačné médiá. Na konci pracovnej doby má pocit, že je prepracovaný, pritom jeho pracovný výkon klesá. Je dokázané, že v priebehu posledných rokov sa zvyšuje čas strávený digitálnou komunikáciou a všeobecne sa znižuje produktivita. Dôsledkom technostresu je tiež zníženie spokojnosti s prácou, lojality k zamestnávateľovi a celkovej životnej šťastie. Skvelým nábehom na technostres je spať s telefónom na nočnom stolíku a ihneď po prebudení kontrolovať, čo je nové na sociálnych sieťach.

Preč od počítača aj telefónu
Ako takému stresu predchádzať? Základom je striktne oddeľovať čas trávený pri počítači, či telefóne a čas, kedy s technológiami neprichádzate do styku vôbec. Ideálne je začať napríklad tým, že nebudete mať telefón a počítač v miestnosti, kde spíte. Ďalej veľmi pomáha pravidelný pobyt v prírode, cez víkend zabudnúť na prácu, všetku elektroniku nechať doma a vyraziť niekam na túru, za športom, každý podľa svojho gusta.

Proti technostresu sa snažia bojovať tiež firmy, pretože výrazne znižuje produktivitu ich zamestnancov. Mnoho firiem aktívne u svojich zamestnancov zisťuje, do akej miery sú spokojní s využitím technológie, kde vidia problémy a čo im bráni sa plne sústrediť na prácu. Neustále prichádzajúce emaily a notifikácia výrazne zhoršujú sústredenosť zamestnancov. Tento problém sa potom dá riešiť napríklad tak, že sa vo firme plošne určí časový úsek, kedy sa vybavujú a rozosielajú emaily.

Firmy v boji s technostresem tiež môžu organizovať rôzne školenia, kde zamestnancov informujú o tom, ako sa týmto problémom vyhnúť. Jedným z efektívnych riešení je organizovať firemné teambuildingy v prírode a dopriať zamestnancom relax. V niektorých firmách vyhradzujú špeciálne priestory pre odpočinok, kde môžu zamestnanci tráviť prestávky bez technológií. Preferovaná je osobná komunikácia pred elektronickou. V neposlednom rade by mal zamestnávateľ, ak je to len trochu možné, rešpektovať osobný čas svojho zamestnanca a nevyžadovať od neho komunikáciu mimo pracovnej doby.

Viac na jobstack.it

Jan Silber

Všetky autorove články
technológie stres internet pocitac telefon

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať