Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Netradičné fotografické techniky: Infračervená fotografia

0
Vlnová dĺžka svetla viditeľného ľudským okom je v intervale 400 – 720 nm. Nižšie vlnové dĺžky pod 400 nm sa nazývajú ultrafialové svetlo a vlnové dĺžky nad 720 nm infračervené (IR) svetlo. A práve túto oblasť elektromagnetického spektra využíva infračervená fotografia. Infračervená fotografia verzus termofotografia Určite ste videli snímky ľudí, budov či strojov, ktoré znázorňovali vyžarované teplo. Čím je teplota povrchu objektu vyššia, tým sa na obrázku zobrazuje viacžltých a červených odtieňov a najteplejšie časti sú zobrazené bielou farbou. Naproti tomu chladný povrch je zobrazovaný modrou farbou. Tento typ obrázkov sa nazýva termofotografia a využíva sa napríklad pri projektoch zatepľovania budov na sledovanie tepelných únikov, kontrolu porúch izolátorov a podobne. Skrátka všade tam, kde nás zaujíma teplota povrchu. Termofotografiu nazývame aj snímanie vo vzdialenej IR oblasti, teda nie hneď pod oblasťou viditeľného svetla, ale ďalej smerom k väčším vlnovým dĺžkam. Každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako absolútna nula, vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Vlnová dĺžka tohto žiarenia závisí od teploty. Čím je teplota telesa vyššia, tým je vlnová dĺžka vydávaného žiarenia kratšia. Pri nízkych teplotách vydáva teleso tzv. ďaleké IR žiarenie. Pri vyšších teplotách vydáva teleso žiarenie s kratšou vlnovou dĺžkou a my ho vnímame sálavé teplo, ale vyžarovanú vlnovú dĺžku nevidíme. Pri teplote okolo 600 °C vydáva teleso silné blízke IR žiarenie a ďalším zvyšovaním teploty začína vydávať červené svetlo, ktoré vnímame ako červené žeravenie. Termokamery majú špeciálne snímače, ktoré musia byť chladené na podstatne nižšiu teplotu, než je najchladnejší objekt, ktorý snímajú, inak by sa snímač „zahltil“ vlastným vyžarovaním. Farebná škála je falošná, je to vizualizácia teplôt povrchov a získa sa digitálnym spracovaním údajov zo snímača. Príklad termofotografie Nás bude viac zaujímať fotografovanie v takzvanej blízkej IR oblasti (NIR), blízkej viditeľnej časti spektr ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
infracervena fotografia Canon

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať