Ness predstavuje kompetenčné centrum mobility, riešenie pre rozvoj firemnej mobilnej stratégie

0
Ness Technologies, Inc., globálny poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, predstavil začiatkom júla nové kompetenčné centrum mobility. Jeho cieľom je zachytiť nastupujúce mobilné trendy a vytvoriť riešenia, ktoré poskytnú korporátnym zákazníkom nástroje pre rozvoj ich novej firemnej mobilnej stratégie.

„Mobilné zariadenia a služby umožňujú zamestnancom prístup k podnikovým dátam
a dokumentom bez ohľadu na čas a miesto, a vďaka tomu rastie produktivita zamestnancov. Navyše, mobilita predstavuje ďalší priestor, ktorého využitie môže výrazne pozitívne ovplyvniť samotný business,"
hovorí Ján Čaboun, Mobile Competence Manager spoločnosti Ness Technologies. „S množstvom novo pripojených mobilných zariadení sa však zároveň zvyšujú aj firemné náklady na mobilnú komunikáciu, rastú nároky na správu zariadení a podporu užívateľov, zhoršuje sa firemná bezpečnosť a zhoršuje sa starostlivosť o firemnú IT infraštruktúru. Činnosť kompetenčného centra mobility sa zameriava tak na podporu podnikových mobilných stratégií, ako aj na zvýšenie bezpečnosti a efektivity podnikovej mobilnej komunikácie," dodáva Čaboun.

Kompetenčné centrum mobility spoločnosti Ness, na ktorého činnosti sa podieľa šesť špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mobilných riešení, sa zameriava na mobilnú bezpečnosť, správu podnikových mobilných zariadení, vývoj a správu podnikových mobilných aplikácií a na poskytovanie odborných konzultácií.

„Napríklad, mobilné telefóny či tablety zamestnancov obsahujú citlivé firemné dáta, sú stále „zaujímavejšie" pre prípadné využitie resp. zneužitie tretími stranami. Vysoké je aj riziko straty alebo krádeže. Ness preto poskytuje riešenie, ktoré umožní podstatné zvýšenie bezpečnosti firemných dát v mobilných zariadeniach. Spolu s tým ponúka jednotnú správu mobilných platforiem s rôznymi operačnými systémami a poskytuje efektívnu užívateľskú podporu," vysvetľuje Čaboun.

Nové mobilné aplikácie, ktoré budú môcť zamestnanci využívať pre prístup k podnikovým informačným systémom rešpektujú možnosti jednotlivých mobilných platforiem
a podnikových systémov a zvyšujú tak efektivitu práce mimo kancelárie. Dlhoročné skúsenosti a teoretické znalosti Nessu v oblasti mobilných riešení pomáhajú zákazníkom pri rozvoji mobilnej podnikovej stratégie a tvorbe mobilnej koncepcie podľa podmienok
a zámerov konkrétneho zákazníka.

Kompetenčné centrum mobility nadväzuje na skúsenosti získané z množstva projektov
a implementovaných služieb, ktoré Ness v minulosti realizoval pre mobilných operátorov
a korporátnych zákazníkov. Išlo napríklad o O2 Office Connector, Orange Business Mail
a ďalšie.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať