ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Nenaleťte na astroturfing

0
Správa z dennej tlače: Ako súčasť príprav na akcie súvisiace so začatím slovenského predsedníctva Rady Európskej únie bol na niektorých miestach v centre Bratislavy položený živý trávnik. Úvodná citácia sa vám zrejme bude zdať úplne od veci, ale len dovtedy, kým si neuvedomíte, že anglický pojem astroturfing v pôvodnom význame označuje umelý trávnik. Je to zovšeobecnený názov odvodený od názvu firmy AstroTurf, ktorá umelé trávniky vyrába. Umelý trávnik, často položený pred príchodom vzácnej návštevy alebo pred významnou udalosťou, sa snaží navodiť dojem, že na tomto mieste niekto starostlivo pestuje klasický trávnik. Tak ako umelý trávnik umelo navodzuje dojem ekológie, starostlivosti, estetiky a ďalšie pozitívne dojmy, astroturfing je marketingová metóda, ktorej cieľom je navodiť zdanie, že veľká masa ľudí má pozitívny dojem z nejakého produktu, aktivít firmy, udalosti a podobne. Inak povedané, niekto, napríklad PR oddelenie firmy, sa snaží nasimulovať alebo navodiť pocit, ktorý by normálne pri atraktívnom produkte či službe vznikol prirodzenou virálnou aktivitou ľudí, ktorí sú z produktu nadšení a svoje nadšenie zdieľajú s priateľmi. Pozitívne informácie sa šíria doslova ako lavína a produktu, službe či udalosti robia najlepšiu reklamu. Keď už spomíname reklamu, klasická platená reklama má veľa nevýhod. Ľudia jej nedôverujú, prípadne ju úplne ignorujú, no nezávislým názorom nezaintere­so­vaných ľudí máme tendenciu dôverovať a zohľadniť ich pri podpore rozhodovania. Tak ako sa bežná „poctivá“ marketingová alebo reklamná kampaň dá objednať v špe­cializovanej agentúre, dá sa v špecializovaných firmách objednať aj astroturfing. Náklady na profesionálne realizovaný astroturfing môžu byť v niektorých prípadoch porovnateľné s nákladmi na reklamnú kampaň. Možno si teda položíte otázku, či sa to môže vyplatiť. Môže. Stačí chvíľu sledovať televízne reklamy či inzertné články časopisov a väčšinou je zrejmý prvoplánový úmysel zadávateľa chváliť prednosti svojho produktu či ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať