Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Narušenie bezpečnosti zažilo 58 % menších podnikov

Tlačové správy
0

Narušenie svojej IT bezpečnosti zažilo za posledné dva roky až 58 % malých a stredných firiem (SMB) v Európe. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GFI Software, ktorý urobila v spolupráci s firmou Infinigate. Za hlavnú potenciálnu hrozbu podnikovej bezpečnosti považuje 71 % opýtaných spoločností trend Internetu vecí (IoT).

Nové trendy so sebou prinášajú aj nové riziká a je podľa GFI Software pozitívne, že firmy si ich uvedomujú – viac ako 60 % z nich už uplatňuje bezpečnostnú politiku v oblasti "Bring your own device" (BYOD), ktorá stanovuje pravidlá použitia súkromných mobilných zariadení na prácu. Avšak väčšina z oslovených IT manažérov stále považuje zabezpečenie firemných dát za nedostatočné – podľa nich prostriedky venované na IT bezpečnosť (v priemere 9 % z celkových IT rozpočtov) sú veľmi nízke s ohľadom na nárast aktuálnych aj potenciálnych hrozieb.

Z výsledkov tiež vyplynulo, že hlavnými prekážkami zlepšenia podnikovej IT bezpečnosti je nízka zainteresovanosť podnikového manažmentu (54 %), neskúsený personál (48 %), obmedzené finančné zdroje (43 %), ale aj rizikové správanie sa zamestnancov (41 %) a absencia adekvátnych riešení IT bezpečnosti (29 %).

"Prvým krokom na zlepšenie IT bezpečnosti v každej firme je priradiť jej adekvátnu prioritu," konštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti GFI Software Sergio Galindo. "Jej zanedbávanie totiž môže vyústiť do neplánovaných finančných nákladov, zníženia spokojnosti zákazníkov a motivácie zamestnancov, straty podielu na trhu a poškodenia reputácie firmy. Je preto potrebné posilniť zabezpečenie IT infraštruktúry s využitím efektívnych bezpečnostných nástrojov, školením zamestnancov a vzdelávaním užívateľov," upozornil.

SITA

Všetky autorove články
bezpečnosť

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať