Nanoroboty: Aktuálny stav a ďalší vývoj

0
Donedávna sa o nanorobotike hovorilo iba ako o sci-fi, dnes je to reálne odvetvie výskumu, ktoré môže zásadne zmeniť ľudský život v množstve jeho aspektov. Definícia hovorí, že nanotechnológia je odvetvie, ktoré zahŕňa niekoľko odborov vedy a techniky v miniatúrnom prostredí vo veľkosti od 1 do 100 nanometrov. Nanorobotika je jeden z týchto odborov. Ako a kedy sa to začalo Veľká časť historikov sa zhoduje na tom, že počiatky nanorobotiky siahajú do roku 1959, keď známy fyzik Richard Feynman predniesol v kalifornskom technologickom inštitúte Caltech svoj prejav s názvom There's Plenty of Room at the Bottom (čiže Tam dolu je veľa miesta, čím narážal na potenciál mikrosveta). Hovoril o možnostiach manipulácie s jednotlivými atómami ako o novom druhu syntetickej chémie. Už vtedy videl Feynman budúcnosť v miniatúrnych strojoch a v možnosti ukladania dát na úrovni atómov. Prekvapivo jeho reč v tom čase nevzbudila veľký záujem a znova sa o nej začalo hovoriť až v 90. rokoch. Ku skutočnému položeniu základov odvetvia nanorobotiky došlo zrejme až v roku 1986, keď americký vedec a predstaviteľ myšlienky transhumanizmu Eric K. Drexler vo svojej knihe Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology načrtol jasnú myšlienku o samoreplikujúcich sa miniatúrnych strojoch. Keďže nanoroboty môžu byť programovateľné, okrem tvorby svojich kópií môžu vytvárať prakticky čokoľvek, na čo si spomenieme. Vzhľadom na to, že ide o stavbu štruktúr atóm po atóme, môže to byť vlastne akýkoľvek materiál či médium v akomkoľvek skupenstve. Drexler vtedy vytvoril predstavu o svete, v ktorom možno knižnicu amerického Kongresu vtesnať na čip veľkosti kocky cukru a v ktorom miniatúrni, voľným okom neviditeľní čističi odstraňujú znečistenie z ovzdušia planéty. Keď hovoríme o vzniku nanorobotiky, ako množstvo iných odvetví aj tá naberá svoju inšpiráciu v biologických procesoch, ktoré prebiehajú v živých organizmoch. Málokto si to uvedomuje, no v našich telách v podstate nanoroboty odjakživa exis ... Zobrazit Galériu

Peter Vnuk

Všetky autorove články
nanorobot

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať