ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Nahradí elektronický papier tradičné displeje?

0
Elektronický papier pred istým časom vyvolal výrazné vzrušenie. Nepriniesol však žiadnu revolúciu, nadšenie znova opadlo a hovorí sa o ňom málo. Prvá otázka, ktorá asi napadne každému, sa týka jeho výhod oproti klasickému papieru. Ide iba o šetrenie lesov alebo je v tom viac? Súčasné klasické displeje zažívajú obdobie vysokej kvality obrazu, nízkej hrúbky panelov, rozlíšenia s hustotou bodov na hranici ľudského vnímania a aj znižujúcej sa energetickej náročnosti. Na rozdiel od displejov však e-papier nepotrebuje podsvietenie, takže svetlo neprodukuje, ale odráža podobne ako tradičný papier. Jeho komerčný úspech teda závisí od porovnania s klasickým papierom a displejmi. Elektronický variant papiera by preto mal mať schopnosť bez prívodu energie uchovať svoj obsah s možnosťou jeho úpravy a mal by byť kontrastný, ľahký, tenký a lacný.   Dávna a nedávna minulosť Informácie o existencii e-papiera zachytila verejnosť asi pred desiatimi až pätnástimi rokmi, no jeho história v skutočnosti siaha až do 70. rokov minulého storočia. Nick Sheridon z výskumného centra Xeroxu v Palo Alto vtedy v spolupráci s 3M vytvoril prvotný produkt s názvom Gyricon (v gréčtine čosi ako rotujúci obraz). Princíp bol založený na 75 až 106-mikrometrových polyetylénových guľôčkach, ktoré majú dve farby povrchu. Pri elektrickej stimulácii sa k pozorovateľovi otočia v priehľadnom silikónovom prostredí buď čiernou, alebo bielou stranou. Vytvárajú tak popísaný či nepopísaný bod. Výsledný produkt bol tenký ako skutočný papier, no technológia bola drahá, mala nízke rozlíšenie a reakcie guľôčok (pixelov) boli pomalé. Sheridon tak položil základy, na ktorých dnes stavajú napríklad reklamné panely, smart hodinky, e-čítačky kníh či mikrovlnné rúry. Časom vzniklo množstvo rôznych technológií, ktoré e-papier neustále zdokonaľovali. Dodnes pretrváva snaha o dobrú čitateľnosť aj za horších svetelných podmienok a rýchlu reakciu, vhodnú na prehrávanie videí. Keď nie je zabudovaný do pevného rámu, je e-papie ... Zobrazit Galériu

Peter Vnuk

Všetky autorove články
elektronicky papier

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať