SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Nabíjanie elektromobilu v domácnosti a firme

1

Schneider Electric patrí medzi najväčších výrobcov nabíjacích staníc na domáce, firemné či verejné nabíjanie. V portfóliu nájdete nabíjacie stanice od najjednoduchších domácich AC wallboxov s výkonom od 3,7 kW až po DC rýchlonabíjačky s výkonom 50 kW. My sme mali možnosť dlhodobo testovať nabíjaciu stanicu EVlink Smart Wallbox, ktorá nájde uplatnenie v domácnostiach, firmách, bytových domoch či hoteloch. Prv než zhrnieme výsledky testovania, pozrime sa na problematiku komplexnejšie.

Pri riešení nabíjania v rodinnom dome, bytovke alebo vo firme možno, samozrejme, využiť klasickú 220 V zásuvku. Toto riešenie je však skôr núdzové a aj takéto nabíjacie miesto by malo byť osadené aspoň kvalitnou priemyselnou zásuvkou, ktorá na rozdiel od bežne používaných domácich zásuviek znesie trvalé zaťaženie prúdom 10 a viac ampérov a je mechanicky odolnejšia. No ak elektromobil potrebujete nabíjať pravidelne, určite je lepšie riešenie použitie nabíjacej stanice, takzvaného wallboxu. Hlavná prednosť nabíjania pomocou stanice je bezpečnosť pre používateľov, pre elektromobil a aj pre vnútornú infraštruktúru, ktorá je zaistená vďaka komunikácii stanice a elektromobilu. Pri použití nabíjacej stanice môžu používatelia nabíjať elektromobil aj viacfázovo až do výkonu 22 kW. V takom prípade nabíjanie trvá iba jednotky hodín. Tento maximálny výkon si však doma môže dovoliť len málokto. Vo väčšine prípadov majú používatelia doma ako hlavný istič 25 A, čo pre nabíjaciu stanicu a elektromobil predstavuje max. výkon 3,6 kW (za 1 hodinu zvýšite dojazd elektromobilu asi o 26 km) alebo 11 kW (za 1 hodinu zvýšite dojazd elektromobilu o asi 80 km).
Pri nabíjaní v domácich podmienkach treba uvažovať aj o technickom zariadení domu (bazén, tepelné čerpadlo ...), ale aj o veku domu a vyhotovení elektroinštalácie. Majitelia domov niekedy bývajú prekvapení, že po inštalácii nabíjacej stanice na 11 kW nie sú schopní v dome zapnúť sušičku, práčku alebo len varnú kanvicu. Väčšina bytových domov, hotelov či komerčných budov má problém nainštalovať nabíjaciu stanicu s výkonom 22 kW pre malý dostupný výkon odberného miesta. Pre tieto prípady ponúka Schneider Electric riešenie nazvané SMART EV Box, ktoré vie optimalizovať prevádzku nabíjacej stanice (budovy) a umožniť nabíjanie elektromobilov s maximálnym komfortom pre používateľov. Smart EV Box vyhodnocuje aktuálnu spotrebu v rozvode a podľa toho optimalizuje dostupný nabíjací výkon. Takže ak sú v rozvode pripojené ďalšie spotrebiče, nabíjací výkon zníži, aby nedochádzalo k preťaženiu siete, a ak sú spotrebiče v sieti vypnuté, umožní presmerovať celý dostupný výkon na nabíjanie. Riešenie podobným spôsobom umožňuje pri inštalácii viacerých nabíjacích staníc zachovať existujúcu kapacitu pripojenia siete. Pri nabíjaní viacerých elektromobilov súčasne je nabíjací výkon rovnomerne rozdelený medzi jednotlivé autá. V tomto prípade ide o statické vyvažovanie záťaže. Môžete si sami zvoliť, koľko nabíjacích staníc bude integrovaných do systému so SMART EV boxom. Pri dynamickom vyvažovaní záťaže sa celkový nabíjací výkon, dostupný pre všetky nabíjacie stanice v systéme, dynamicky prispôsobuje aktuálnej spotrebe energie v celej budove a je rovnomerne rozdelený medzi nabíjacej stanice. Len čo sa dostane zaťaženie k špičkovému povolenému odberu, nabíjací výkon sa automaticky zníži. Aj v tomto prípade si môžete zvoliť, koľko nabíjacích staníc bude do systému zapojených. Dynamické vyvažovanie záťaže umožňuje kedykoľvek pripojiť ďalšiu nabíjaciu stanicu na parkovacom mieste a integrovať ju do existujúceho systému s minimálnymi nákladmi. Všetko možno pohodlne ovládať prostredníctvom aplikácie moje.smartev.cz.
Dynamické vyvažovanie záťaže zároveň znamená, že sa môžete vyhnúť nákladnému jednorazovému zvýšeniu kapacity pripojenia od dodávateľa elektrickej energie. Zabránite tým špičkovému zaťaženiu a znížite náklady na poplatky za dodávku elektrickej energie. Nabíjacie stanice však nie sú určené iba na bezpečné nabíjanie elektromobilov. Disponujú aj inteligentnou správou prístupu k nabíjacej stanici, ktorá môže byť voľne prístupná alebo s obmedzeným prístupom – napríklad s blokovaním kľúčikom alebo s prístupom pomocou karty RFID či mobilu.

Schneider Electric ponúka v súčasnosti množstvo nabíjacích staníc v štyroch základných kategóriách: EVlink Wallbox, EVlink Smart Wallbox, EVlink Parking a EVlink Fast Charge. Nás budú zaujímať najmä prvé tri kategórie, ktoré ponúkajú AC nabíjanie. Tento typ nabíjania sa vyznačuje tým, že nabíjacia stanica dodáva iba striedavý prúd s príslušným výkonom, nabíjací výkon je však závislý hlavne od výkonu nabíjačky vstavanej vo vozidle. Väčšina súčasných elektromobilov je vybavená nabíjačkami s výkonom 6,5 – 7,5 kW. Tieto nabíjačky slúžia prioritne na domáce nabíjanie. Na nabíjanie na dlhších cestách je väčšina elektromobilov vybavených možnosťou DC rýchleho nabíjania. Plug-in hybridy až okrem niekoľkých výnimiek jednosmerné DC nabíjanie nepodporujú a integrované nabíjačky majú výkon 3,5 – 7,5 kW.

V základnom rade EVlink Wallbox nájdete nabíjacie stanice s montážou na stenu alebo pomocou jednoduchého stojana na podlahu. Využívajú AC nabíjanie s výkonom 3,7, 7,4, 11 alebo 22,1 kW. Podľa modelu môžu byť vybavené integrovaným káblom s konektorom typu 1, typu 2 alebo zásuvkou na kábel typu 2. Prístup k nabíjaniu môže byť voľný alebo blokovaný pomocou kľúčika. Stanice nemajú možnosť pripojenia k sieti a pokročilejšie funkcie umožňujú iba optimalizáciu ceny, to znamená nabíjanie odložené do obdobia lacnej tarify alebo v pevne nastavenom čase. Všetky zariadenia sú určené na montáž vnútri alebo vonku, konštrukcia má krytie IP54, takže je odolná proti prachu a striekajúcej vode, a IK10, čo znamená odolnosť proti nárazu 5 kg predmetu. Tieto stanice sú najlacnejší variant na individuálne domáce nabíjanie.

Pokročilejšími funkciami je vybavený rad staníc EVlink Smart Wallbox. Jednu z nabíjacích staníc z tohto radu sme mali možnosť dlhodobo otestovať. Rovnako ako predchádzajúce umožňujú montáž na stenu alebo na podlahu. Využívajú AC nabíjanie s výkonom nastaviteľným v rozsahu 7,4 až 22,1 kW. Podľa modelu môžu byť vybavené integrovaným káblom s konektorom typu 1, typu 2, zásuvkou na kábel  typu 2 a domácou 220 V zásuvkou. Prístup k nabíjaniu môže byť voľný , ale umožňujú takisto uzamknutie kľúčikom aj autorizáciu prostredníctvom karty RFID alebo smartfónom s NFC. Stanice sú štandardne vybavené eternetovým portom, ktorý slúži na počiatočné nastavenie a pripojenie k sieti. Vďaka tomu možno operatívne meniť nastavenie nabíjania a sledovať štatistiky využitia nabíjania a prístupov aj spotreby energie. Stanica navyše môže byť pripojená ku cloudovému systému na kompletnú správu podľa štandardu OCPP (Open Charge Point Protocol). Voliteľne možno stanice vybaviť aj pripojením Wi-Fi alebo GPRS na diaľkovú správu, ak nie je k dispozícii eternet. Vzhľadom na pripojenie k sieti umožňujú optimalizáciu ceny, pokročilé ovládanie a riadenie pomocou Smart EV boxu aj optimalizáciu času nabíjania. Sú vhodné na široké použitie od domácností cez bytové domy, firmy až po obchodné centrá, hotely a iné zariadenia. Vďaka autentifikácii môže byť nabíjanie spoplatnené, prípadne poskytované ako vernostný bonus a podobne. Zariadenia sú odolné na úrovni IP54 alebo IP55 a IK10. Naša nabíjacia stanica bola vybavená výstupným konektorom typu 2. Toto riešenie je univerzálnejšie ako pevne pripojený kábel, pretože umožňuje jednoducho pripojiť kábel typ 2 – typ 1 a nabíjať aj vozidlá s konektorom typu 1. Wallbox je štandardne vybavený eternetovým rozhraním, takže sa stačí k nemu pripojiť priamo notebookom a veľmi rýchlo nakonfigurovať parametre aj trvalé obmedzenie nabíjacieho výkonu. Ak ho k sieti pripojíte natrvalo, možno, samozrejme, sťahovať štatistiky aj prehľady nabíjania. Vo výbave je čítačka kariet RFID, takže s pripojeným PC môžete veľmi jednoducho zaregistrovať na prístup akúkoľvek kartu RFID. Vďaka uvedeným vlastnostiam je tento model vhodný nielen do domácnosti, ale aj do firmy či hotela. Veľmi jednoducho si môžete zvoliť, či bude prístup k nabíjačke voľný, pomocou kľúčika, alebo pre väčší počet používateľov pomocou kariet. Pri použití kariet stanica identifikuje každého nabíjajúceho vrátane odobratého výkonu, takže aj v prípade nasadenia v bytovom dome si môžete veľmi jednoducho rozpočítať náklady na elektrinu. Obsluha zariadenia je veľmi jednoduchá, stačí pripojiť kábel, prípadne sa autorizovať a nabíjací proces sa začne okamžite. Nabíjacia stanica je vybavená viacstupňovou ochranou, takže v prípade problémov nabíjanie bezpečne ukončí tak, aby nedošlo k poškodeniu auta ani iného zariadenia. Nabíjaciu stanicu sme testovali niekoľko mesiacov s viacerými modelmi elektromobilov a plug-in hybridov od rôznych výrobcov a ani v jednom prípade sa nevyskytol nijaký problém.

Zo stránky funkcií a vlastností sú takmer zhodné nabíjacie stanice radu EVlink Parking. Najväčší rozdiel oproti predchádzajúcej sérii je odolnejšie mechanické vyhotovenie. Stanice sú určené predovšetkým na umiestnenie na parkoviskách a verejných priestoroch. Rovnako ide o AC nabíjanie s výkonom nastaviteľným v rozsahu 7,4 až 22,1 kW. Prístup môže byť voľný alebo kontrolovaný kartou RFID. Stanice okrem toho umožňujú meranie spotreby s automatickým rozložením záťaže aj monitorovanie systémami tretích strán a, samozrejme, pripojenie k internetu.

Produkty aj riešenia Schneider Electric zohľadňujú aj skutočnosť, že väčšina elektromobilov na trhu umožňuje len jednofázové nabíjanie 3,7 kW alebo 7 kW. Rozdiel medzi nabíjaním z klasickej domovej zásuvky (určenej na nabíjanie), ktorá poskytne 2 – 2,3 kW, a z nabíjacej stanice je rádovo v jednotkách hodín. No s predĺžením dojazdu elektromobilu, zvýšením kapacity batérií a umožnením trojfázového nabíjania (napr. Tesla, Renault Zoe) prináša použitie nabíjacej stanice väčší komfort

pre používateľov práve v rýchlosti nabíjania. Ako príklad možno uviesť, že domová zásuvka nabije

elektromobil za 1 hodinu na 10 km jazdy, 3 kW nabíjacia stanica na 15 km, ale 11 kW nabíjacia stanica už na 60 km. Domáce či firemné nabíjanie pomocou nabíjacích staníc navyše naberá na význame s príchodom nových modelov elektromobilov s veľkou kapacitou batérie, ako je Nissan Leaf 2 (40 kWh), Hyundai Kona (64 kWh) či Jaguar i-Pace (90 kWh).

Nabíjacie stanice môžu byť navyše kombinované aj s úložiskami energie a využívať možnosti obnoviteľných zdrojov energie. Na takéto riešenie sa dá použiť smart wallbox v kombinácii s hybridným systémom. V skratke to možno opísať takto: Cez deň nabíjam zo solárnych panelov alebo z elektrickej siete (za nižšiu tarifu) batérie domáceho úložiska energie. Po príjazde domov môžem energiu z batérií využiť na nabíjanie elektromobilu. Nabíjať tak možno vyšším výkonom, než by umožňoval hlavný domový istič. Toto riešenie poskytuje väčší komfort v rýchlosti nabíjania a výraznú úsporu nákladov pri využití elektrickej energie zo solárnych panelov alebo iných alternatívnych zdrojov energie.

Leoš Kabát, René Hubinský

Všetky autorove články
nabijanie elektromobil wallbox Schneider

1 komentár

Spotrebná daň a elektriny reakcia na: Nabíjanie elektromobilu v domácnosti a firme

13.1.2020 15:01
Podľa § 15b ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z. nabíjacou stanicou je na účely tohto zákona jeden alebo viacero nabíjacích bodov. Jeden alebo viacero nabíjacích bodov v domácnosti sa na účely tohto zákona nepovažuje za nabíjaciu stanicu.
V zmysle § 15b ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. platiteľom dane z elektriny, ktorá sa použije na nabíjanie elektrického vozidla, je osoba podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z., ktorá spotrebuje elektrinu na nabíjacej stanici, alebo osoba podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z.
Podľa § 15b ods. 4 zákona č. 609/2007 Z. z. daňová povinnosť vzniká dňom dodania elektriny na nabíjaciu stanicu alebo dňom spotreby elektriny na nabíjacej stanici platiteľom dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z.Bez nutnosti registrácie platiteľa dane z elektriny si subjekt môže elektrické vozidlo používané v rámci podnikania nabiť napr. vo verejne prístupných nabíjacích staniciach, ku ktorým je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom (nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby) podľa § 2 písm. b) bod 32 zákona č. 251/2012 Z. z. alebo vo vlastnej domácnosti, kedy sa jeden alebo viacero nabíjacích bodov v domácnosti nepovažujú za nabíjaciu stanicu v zmysle § 15b ods. 1 zákona č. 609/2007 Z. z.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať