Na skvalitnenie služieb verejnej správy pôjde 22,5 milióna eur

Informatizácia
0

euro.jpg Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľ pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) uzavrelo s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v hodnote takmer 22,5 mil. eur. Tieto prostriedky prispejú k uskutočneniu projektu "Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a prístupových komponentov".

Výsledkom projektu bude vyšší počet služieb a ich lepšia kvalita v rámci elektronickej verejnej správy. To podľa rezortu financií povedie ľudí k častejšiemu využitiu internetu pri komunikácii s úradmi a zníženiu administratívnej záťaže občanov, podnikateľov a verejného sektora. Finančný rezort si od projektu sľubuje taktiež zefektívnenie procesov verejnej správy.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády SR. Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb ÚPVS, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať