Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Na reštart informatizácie to zatiaľ podľa odborníkov zo Slovensko.Digital nevyzerá

0

Podľa odborníkov občan z novej informatizácie zatiaľ veľa úžitku nevidel.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) bola prijatá vládou v septembri minulého roka, pričom popisuje víziu informatizácie minimálne do roku 2020. Zástupcovia občianskeho združenia Slovensko.Digital vo štvrtok na tlačovej konferencii konštatovali, že po šiestich mesiacoch od prijatia spomínaného materiálu to na "reštart" informatizácie na Slovensku nevyzerá.

"Pozitívne vnímame, že informatizácia sa otvorila odbornej verejnosti, predovšetkým na Úrade podpredsedu vlády SR. Taktiež je dobré, že na IT projekty sa dnes pozerá viac očí ako v minulosti - či už je to kontrola vo fáze reformných zámerov na Ministerstve vnútra SR, dohľad z Útvaru hodnoty za peniaze alebo kontrola z Úradu podpredsedu vlády SR," uviedol Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Podľa odborníkov občan z novej informatizácie zatiaľ veľa úžitku nevidel. "Kvalita služieb sa zatiaľ zásadne nezlepšila a chýbajú rýchle riešenia, ktoré sľubovala NKIVS, ako napríklad jednoduchšia orientácia na štátnych weboch, rozšírenie elektronického občianskeho preukazu aj do komerčnej sféry alebo platby za služby kartou," povedal Hargaš.

IT odborníci tiež poukázali na to, že viacero termínov z NKIVS sa už v súčasnosti neplní. Chýba tiež detailný akčný plán a sľubované metodiky, ktoré by koncepciu pretavili do praxe. "Výsledkom je, že projektové zámery, ktoré prichádzajú na schvaľovanie, nemajú zatiaľ potrebnú kvalitu. Stále žijeme v dobe veľkých megalomanských IT projektov, napriek politickým prísľubom, že projekty sa budú zmenšovať," uviedol Hargaš. 

Nové pravidlá podľa neho akoby neplatili pre každého. "Niektoré úrady a rezorty si obstarávajú svoje IT systémy bez zapojenia do centrálne koordinovaných postupov. V minulosti práve toto bol jeden z dôvodov komplikácií a zlých výsledkov informatizácie," doplnil Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Ako príklad uvádzajú odborníci nákup Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá obstaráva rozšírenie ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk) za 16 miliónov eur (bez dane z pridanej hodnoty) bez súťaže - priamym rokovacím konaním, alebo obstarávanie IS odpadového hospodárstva Ministerstvom životného prostredia SR.

Jedným z kľúčových problémov sú podľa odborníkov nedostatočné ľudské kapacity na strane štátu. "V pomere k prostriedkom, ktoré majú spravovať, máme v súčasnosti veľmi slabé personálne kapacity na riadenie informatizácie. Ak sa máme pohnúť z miesta, musí prísť v tejto oblasti k zásadnej zmene a štát musí budovať svoje interné tímy. Je to trend, ktorý vidíme u lídrov informatizácie, napríklad v USA alebo Veľkej Británii," uzavrel Hargaš.

SITA

Všetky autorove články
informatizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať