Na elektronizáciu služieb NR SR pôjde 4,5 mil. eur

Informatizácia
0

narodna_rada.jpg Ministerstvo financií (MF) SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie projektu s názvom "Elektronizácia služieb Národnej rady SR". Ako ďalej informuje rezort financií, na tento účel pôjde 4,5 mil. eur. Medzi hlavné ciele spomínaného projektu patrí zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov s verejnou správou a zabezpečenie elektronizácie procesov verejnej správy. Zjednodušiť a zefektívniť sa má aj prístup občanov k informáciám a aj práca s poskytnutými údajmi.

Projekt má taktiež prispieť k zníženiu administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí vo vzťahu NR SR. Zároveň má za úlohu zvýšiť informovanosť obyvateľov o činnostiach a dianí v národnej rade. Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku nadobudla účinnosť 5. februára.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať