NR SR: Poslanci prerokovali novelu zákona o eGovernmente v 2. čítaní

Informatizácia
0

Parlament dnes prerokoval novelu zákona o eGovernmente v druhom čítaní. Cieľom novely je upraviť platný právny stav v troch hlavných oblastiach. Ako sa píše v dôvodovej správe, ide o úpravu podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie. "Filozofia platného právneho stavu zostáva zachovaná, navrhuje sa však jej spresnenie a doplnenie tak, aby pravidlá identifikácie a autentifikácie boli aplikované výlučne na oblasť výkonu verejnej moci," uviedol predkladateľ novely, Ministerstvo financií (MF) SR.

So spomínanou oblasťou tiež súvisí aj zavedenie inštitútu autentifikačného certifikátu a centrálneho registra splnomocnení. Ďalšia úprava sa týka platenia úhrad orgánom verejnej moci. Rezort financií navrhuje zjednodušenie procesov a upustenie od niektorých funkcionalít platobného modulu, akými sú napríklad zúčtovanie či párovanie platieb. Novela sa tiež zameriava na registre, kde ministerstvo navrhuje upraviť inštitút zdrojového registra vo väzbe naň zmeniť pravidlá referencovania údajov.

Poslanci sa zaoberali v druhom čítaní aj vládnym návrhom zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Cieľom návrhu zákona z dielne rezortu financií je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

"Register právnických osôb, ako aj identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov," konštatovalo ministerstvo financií v dôvodovej správe. Právne subjekty evidované v registri právnických osôb budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR.

V súčasnosti sú podľa rezortu financií zdrojové registre budované ako izolované informačné systémy. Jednotlivé zdrojové registre nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. "Tento stav má za následok nesúlad elektronických dokumentov s právnym stavom a skutočnosťou o konkrétnom právnom subjekte. Niektoré centrálne registre sú vedené manuálne. Niektoré zdrojové registre sú decentralizované, vedené v rôznej forme vo veľkom počte organizácií," poznamenalo ministerstvo.

O oboch právnych úpravách by mal parlament hlasovať v utorok.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať