NKÚ rozšíri poskytovanie elektronických služieb

Informatizácia
0

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) rozšíri Národný projekt Kontrolórsky informačný systém, ktorý je súčasťou rozvoja elektronických služieb poskytovaných NKÚ. Nový rozširujúci projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému (RKIS) má pomôcť zabezpečiť väčšiu interakciu medzi NKÚ a verejnosťou, zvýšiť informovanosť verejnosti, zlepšiť poskytovanie informácií a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť úradu. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Ako ďalej uviedla, zámermi RKIS je zvyšovanie transparentnosti verejnej správy, zlepšenie efektivity kontrolnej činnosti, zvýšenie účinnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami a zlepšovanie kvality vnútorných kontrolných procesov. "Cieľom projektu je zavedenie nových elektronických služieb do života NKÚ, ktoré pomôžu k väčšej interakcii medzi úradom a verejnosťou, prispejú k otváraniu úradu verejnosti a tým pádom aj k lepšej informovanosti verejnosti o aktivitách NKÚ," konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík.

Proces zlepšovania elektronických služieb NKÚ začal 23. septembra 2013, kedy Úrad vlády SR schválil nenávratný finančný príspevok pre NKÚ na realizáciu RKIS vo výške 3,48 mil. eur. Termín ukončenia projektu je naplánovaný na október tohto roku. Projekt je financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať