NAS od Synology pre nadšencov, podnikateľov, malé firmy a tímy

0

Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. Paralelne so súčasným trendom ukladania údajov do cloudu narastajú požiadavky na úložný priestor, predovšetkým v súvislosti s multimédiami vo vysokom rozlíšení, či už je to multimediálna tvorba, alebo údaje z monitorovacích kamier, ako aj s „veľkými dátami“, teda údajmi z rôznych typov senzorov. Tieto dva trendy sú však protichodné, pretože ukladanie veľkých objemov do úložných priestorov v službách poskytovateľov verejného cloudu je veľmi nákladné. Problém je aj s prenosovou kapacitou a s ňou súvisiacou operatívnosťou prístupu k údajom. Cloudové úložné priestory majú síce veľa výhod, predovšetkým čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti, ale pri vyšších nárokoch na kapacitu sú drahé a časté presúvanie údajov zaťažuje sieťové pripojenie.

Riešením je bezpečný a spoľahlivý priestor s dostatočnou úložnou kapacitou priamo vo firme, pripojený do vnútornej firemnej siete. NAS čiže network-attached storage sú inteligentné zariadenia na ukladanie údajov, ktoré popri ukladaní a zdieľaní údajov umožňujú aj ich bezpečné zálohovanie a zrkadlenie, streamovanie multimédií a veľa ďalších pokročilých funkcií. Zariadenia tohto typu majú výkonný viacjadrový procesor, ktorý zabezpečuje vysokú rýchlosť a plynulosť prenosu dát a streamovania videozáznamu. K dispozícii má vyrovnávaciu pamäť RAM s kapacitou niekoľko gigabajtov, takže nie je problém v multitaskingu spúšťať aj náročné aplikácie na streamovanie HD médií, streamovanie a ukladanie záznamu z bezpečnostných kamier. Hardvér aj operačný systém moderných NAS sú prispôsobené na jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu, pretože tieto zariadenia budú využívať umelci, právnici, hudobníci a mnohé ďalšie povolania, ktoré majú ďaleko k IT. K údajom možno pristupovať nielen z domácej alebo firemnej siete, ale aj cez internet, samozrejme, prístupy pre oprávnené osoby treba správne nakonfigurovať a zabezpečiť. Zariadenia NAS od Synology využívajú operačný systém DSM čiže Disk Station Manager. Výhodné je jednoduché používateľské rozhranie, ktoré je rovnako intuitívne použiteľné ako desktopové či mobilné operačné systémy.


Príklad konfigurácie štyroch rovnakých diskov

Kategorizácia                    

Zariadenia NAS možno rozdeliť na domáce a firemné, ale tieto kategórie sa do značnej miery prelínajú, tak ako sa prelínajú typy firiem v segmente SMB od živností a rodinných firiem až po firmy s desiatkami zamestnancov. Vo všeobecnosti platí, že zariadenie NAS pre firmu by malo mať viac pozícií na disky, minimálne 4 alebo 6. Náročný amatér, ktorý potrebuje ukladať veľké objemy údajov, napríklad fotograf, grafik či editor videa, spočiatku vystačí aj s NAS s dvoma šachtami na disky, no len čo sa jeho hobby zmení na podnikanie, mal by čím skôr vytvoriť úložný priestor umožňujúci zrkadlenie údajov na viacerých diskoch, aby pri poruche disku neprišiel o svoju prácu a s najväčšou pravdepodobnosťou aj o reputáciu. Platí jednoduché pravidlo: aj veľmi náročným domácim používateľom stačí NAS s maximálne 4 šachtami na disky, naproti tomu 4 šachty na disky je minimum na firemné použitie. Počet šácht, do ktorých sa inštalujú disky, v praxi určuje nielen maximálnu úložnú kapacitu, ale aj možnosti zrkadlení. Už pri dvojdiskovom NAS sa dá nakonfigurovať druhý disk ako záložný. To, ako vám záleží na údajoch, ktoré si plánujete do NAS ukladať, by sa malo prejaviť na kvalite diskov, ktoré do svojho úložného zariadenia NAS kúpite. Mali by to byť disky špeciálne konštruované pre prostredie NAS, vyžadujúce nepretržitú prevádzku 24×7, napríklad disky radu WD Red.

Kapacitné nároky

Dobrý príklad je malé foto- a videoštúdio. Profesionáli si odkladajú všetky zábery, ktoré prešli prvotnou selekciou, ako aj nakrútené sekvencie, nielen finálne zostrihané video. Čoraz viac poloprofesionálov už nakrúca video v 4K, čo kladie enormné nároky na úložnú kapacitu. Ak je firma orientovaná viac na dokumenty než na multimédiá, bude pre ňu vyššou prioritou spoľahlivosť než kapacita. V prvom prípade firma naplno využije kapacitu všetkých diskov inštalovaných v NAS, v druhom prípade využije možnosť redundantného ukladania tých istých údajov na viaceré disky.

Predpokladajme dva scenáre. Prvý pre pokročilého fotografa amatéra, ktorý má dvojšachtový NAS, napríklad Synology D2 218, a dva disky rôznej veľkosti, jeden s kapacitou 1 TB a druhý s kapacitou 500 GB. NAS plánuje využívať na ukladanie fotografií a takisto ako domáci multimediálny server. Druhý scenár predpokladá malú firmu alebo pracovný tím, ktorý bude využívať NAS so štyrmi šachtami, pričom má 4 disky, každý s kapacitou 2 TB. Aké konfigurácie na zálohovanie môžete pri týchto scenároch vytvoriť?


Príklad konfigurácie dvoch diskov rôznych veľkostí

Konfigurácia diskových zväzkov

Pri plánovaní konfigurácie vám pomôže užitočný grafický nástroj Kalkulačka RAID, ktorý nájdete na stránkach Synology. Môžete si vybrať niektorú z možností SHR (Synology Hybrid RAID) alebo klasický RAID 0, 1, 5, 6 a 10. Pokiaľ máte málo diskových jednotiek pre vybraný typ zväzku RAID, kalkulačka vás upozorní, že potrebujete do konfigurácie zahrnúť viac diskov.

SHR – tento typ zväzku sa hodí v prípade, ak máte kombináciu diskov rôznych veľkostí. Minimálny požadovaný počet diskových jednotiek sú dve, pričom jedna z nich je redundantná. Z princípu vyplýva, že kapacita takejto konfigurácie sa bude rovnať približne kapacite menšieho z dvojice diskov, pričom kapacita rovnajúca sa rozdielu medzi väčším a menším diskom zostane nevyužitá.

SHR-2 – aj tento typ zväzku sa dá použiť pre disky rôznych veľkostí, minimálny počet diskových jednotiek sú štyri.

RAID 0 – požadovaný počet diskových jednotiek sú dve. Prístup k údajom je rýchlejší a efektívnejší, pretože údaje sú rozdelené do rovnakých blokov, ktoré sú zapisované na pevné disky. Nie je tu žiadna redundancia na zabezpečenie, takže môžete využiť maximálnu kapacitu, ktorá sa rovná súčtu kapacít inštalovaných diskov. Nevýhodné je to, že pri tomto type zväzku nie je žiadna redundancia, a tak pri poruche jedného z diskov dôjde k strate údajov, ktoré bude treba obnoviť zo zálohy na inom diskovom poli alebo úložnom zariadení.

RAID 1 – aj pre tento druh diskového zväzku sa požadujú minimálne dva disky. Všetky údaje sú zrkadlovo ukladané na všetky disky. Ak nastane porucha na niektorom z diskov, nedôjde k strate údajov. Kapacita celého zväzku je daná kapacitou jedného disku.

RAID 5 – pre tento druh diskového zväzku sú potrebné minimálne tri disky. Jeden z nich je redundantný. Pomocou zrkadlenia sa údaje ukladajú na viac diskov a k tomu je pridaná kontrola parity. Ak dôjde k poruche jedného z diskov, kontrola parity zabezpečí integritu údajov. Nevýhodné je, že kapacita jedného disku je vyhradená na kontrolu parity.

RAID 6 – pre tento druh diskového zväzku sú potrebné minimálne štyri disky. Na rozdiel od RAID 5 sú dva disky využívané ako redundantné a je pridaná kontrola parity, ktorá zabezpečí celistvosť údajov. Nevýhoda je v tom, že kapacita dvoch diskov je vyhradená na kontrolu parity.

RAID 10 – pre tento druh diskového zväzku sú potrebné minimálne štyri disky a počet diskov v zväzku musí byť párny. RAID 10 kombinuje výhody RAID 0 a RAID 1, teda efektívny prístup k údajom a ochranu údajov na princípe zrkadlenia. Dostupná kapacita pri RAID 10 je polovica inštalovanej kapacity diskov.

Resumé

Riešenie typu „cloud v škatuli“ vám umožní mať nad svojimi údajmi úplnú kontrolu a zároveň sú pre vás a vami vybrané osoby kedykoľvek k dispozícii bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Výhoda NAS oproti cloudovým úložným priestorom je v tom, že prenosy údajov v rámci firmy idú len cez lokálnu sieť. To znižuje záťaž internetového pripojenia a zvyšuje bezpečnosť, pretože spomínané dátové toky sú len vo firemnej sieti. Samozrejme, pri vzdialenom prístupe, keď budete súbory z NAS či personálneho cloudu sťahovať alebo prehrávať multimediálny súbor, z pohľadu zariadenia poskytujúceho obsah ide o upload, takže tu sa prípadné obmedzenie rýchlosti prejaví. Zjednodušene povedané, NAS či personálny cloud funguje ako lokálny súborový server, ale na rozdiel od univerzálneho servera má optimalizovanú funkcionalitu a spotrebu energie.

Vo voľnom pokračovaní ukážeme postup konfigurácie a predstavíme užitočné nástroje, ktoré sú súčasťou operačného systému Synology DSM.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
NAS Synology dáta

Pridať komentár