Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Môžu vzdelávacie technológie zachrániť vyučovanie na diaľku?

0
Prechod na prácu na diaľku, vyvolaný pandémiou, bol prevažne hladký, pretože väčšina moderných kancelárií už využívala množstvo komunikačných, kooperačných a administratívnych nástrojov. Prejsť na dištančné vzdelávanie bol oveľa väčší problém. Ani najlepšia technológia totiž nedokáže odstrániť inherentné problémy virtuálneho školstva. Odborníci zo spoločnosti Axios zhrnuli niekoľko kľúčových „kameňov úrazu“ týkajúcich sa technológií, pre ktoré vyučovanie na diaľku nedokáže naplno využiť svoj potenciál. Potreby IT oddelení univerzít a študentov môžu byť v rozpore. Správca IT hodnotí ­softvér podľa toho, aký je bezpečný, ako dobre sa integruje do iných systémov a aké ľahké je jeho spravovanie. Študenti zasa kladú dôraz na jednoduché rozhranie a funkcie, ktoré uľahčujú učenie. Edukačné technológie sa stali náročnou oblasťou pre startupy a kapitálové investície, pretože školskí správcovia techniky majú tendenciu držať sa softvéru, ktorý už používajú ich kolegovia v iných okresoch alebo inštitúciách. Existujúce technológie sa nedajú jednoducho transplantovať do dištančného vyučovania. Rôzne nástroje, ktoré sa používajú vo firmách, sú určené na podnikanie, a nie pre študentov. To znamená, že produkty ako Zoom, Slack alebo Microsoft Teams, ktoré sú nevyhnutné na udržanie chodu kancelárií počas pandémie, môžu byť nevhodné pre mladých študentov. Okrem toho tento druh nástrojov nemusí byť v súlade s existujúcimi smernicami a požiadavkami, ktoré majú školy a ich zriaďovatelia na technológie, navyše v rôznych krajinách a štátoch sa môžu požiadavky značne líšiť.  Digitálna priepasť je všade. Študenti s nízkym príjmom majú horší prístup k zariadeniam a k internetu. Napríklad z prieskumu uskutočneného nedávno v Los Angeles vyplynulo, že až 75 % černošských a hispánskych rodín s deťmi navštevujúcimi školy trpí nedostatkom zdrojov a nepoužíva pravidelne počítače. Až 47 % opýtaných rodičov nikdy nenavštívilo platformy edukačných technológií, ktoré používajú školy ich detí. Výsle ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať