Mozog komprimuje obraz podobne ako počítač

0

Vedci doteraz predpokladali, že vizuálna informácia je v mozgu, z bodu jej primárneho vstupu v primárnom vizuálnom kortexe (V1), za každých okolností prenášaná na ďalšie spracovanie vo svojej kompletnej forme, podobne ako kamera prenáša na ďalšie spracovanie kompletný obraz snímok za snímkom. Vedci z nemenckej univerzity však pomocou experimentov s mozgom mačky ukázali, že to nie je celkom tak.

obr_1_kompletny_obraz.jpg

Vedci vo svojich experimentoch snímali správanie príslušných neurónov mozgu, pri premietaní rôznych obrazov vegetácie, krajiny a budov.

Vytvorili pritom dve verzie snímok, s kompletnou vizuálnou informáciou (Obr. 1) a také, kde odstránili niektoré jej časti (Obr. 2, 3). Výsledkom ich pokusov bolo zistenie, že pri frekvencii obrazov na úrovni 33 Hz, teda keď na spracovanie každého obrazu bolo k dispozícii 30 milisekúnd, neuróny reprezentovali kompletnú vizuálnu informáciu. V prípade nižšej frekvencie na úrovni 10 Hz, keď bolo na spracovanie každého obrazu až 100 milisekúnd, neuróny reprezentovali iba nové resp. chýbajúce detaily, teda prenášané boli iba rozdiely medzi snímkami.

obr_2_vynechane_detaily.jpg

obr_3_Vynechane_detaily.jpg

Zdá sa teda, že mozog dokáže aplikovať pri spracovávaní obrazu podobný algoritmus, aký sa používa pre zaznamenávanie a prenos videosekvencií v telekomunikáciách a v audiovizuálnej a výpočtovej technike.

Zdroj: Cerebral Cortex

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať