Možnosti využitia technológie blockchainu a kryptomien

1

Blockchain je inovatívna technológia, ktorú väčšina ľudí pozná v súvislosti s najznámejšou kryptomenou bitcoin. Táto technológia môže otvoriť nové možnosti na akceleráciu biznisu, a to tak pre zavedené globálne firmy, ako aj pre startupy. Hlavná výhoda je absolútna transparentnosť a kontrola nad transakciami vrátane možnosti dohľadania histórie každej z nich. Medzi ďalšie výhody patrí úspora nákladov na databázové systémy. V prípade verejnej správy by využitím blockchainu bolo možné ušetriť 8 – 12 percent nákladov vynakladaných na tradičné transakčné databázy.

Blockchain a kryptomeny predstavujú relatívne mladú technológiu s dnes netušeným potenciálom. Dobrou analógiou bol nástup internetových technológií začiatkom 90. rokov,  keď ešte väčšina ľudí ani len netušila, aké možnosti skrývajú. Je to dobrá analógia aj z iných uhlov pohľadu. Nielen preto, že potom nasledovala bublina dot.com, ktorá rýchlo spľasla, ale aj preto, že vizionári typu Elona Muska (spoluzakladateľ platobného systému PayPal) našli správnu cestu a dnes sú z nich multimiliardári. História bitcoinu sa začala písať v roku 2008 a zároveň sa začalo šíriť povedomie o technológii blockchainu, na ktorej pozadí je fungovanie kryptomeny založené. 

Ťažba kryptomien

V rámci blockchainu možno identifikovať viacero platforiem založených na rôznych princípoch, napríklad proof of work, teda dôkaz prácou, presnejšie výpočtom. Do tejto skupiny patrí aj najpopulárnejšia kryptomena bitcoin. Jednotliví používatelia siete zdieľajú svoje technologické zariadenia na to, aby na nich boli tieto transakcie overované matematickými výpočtami, pričom za toto overovanie získavajú odmenu vo forme kryptomeny, ktorá prezentuje príslušnú blockchainovú sieť.  Zariadenia na overovanie technológií, ktoré využívajú ťažbári kryptomien, sú založené buď na grafických kartách, alebo špecializovaných čipoch.

Zariadenia na báze grafických kariet využívajú ich vysoký výpočtový výkon a aj skutočnosť, že grafické karty sú pomerne univerzálne, to znamená, že sa dajú naprogramovať pre rôzne druhy algoritmov. Zatiaľ čo využitie grafických kariet na overovanie transakcií a na ťažbu kryptomien je ich sekundárny účel, pretože primárne boli skonštruované na výpočty súvisiace s renderovaním grafiky, špecializované čipy ASIC (Application-specific integrated circuit) sú optimalizované priamo na ťažbu bitcoinov alebo iných „ASIC-friendly“ kryptomien. V súvislosti s čipmi ASIC panujú obavy o možnosť získania kontroly nad blockchainovou sieťou. K tomu môže dôjsť vtedy, ak niektorý subjekt získa 51 percent. V prípade bitcoinu platí, že ten, kto ovláda 51 % siete, má pod kontrolou aj pravidlá. To je v príkrom rozpore so základným princípom blockchainu, ktorým je decentralizácia. „Táto hrozba je v súčasnosti pomerne silne medializovaná. Otázka jej reálnosti je však veľmi diskutabilná,“ uviedol odborník na využívanie technológií databázy blockchain JUDr. Ľubomír Klčo, PhD.

Napríklad Siacoin je v princípe zdieľané šifrované univerzálne dátové úložisko, ktoré možno cez rozhranie API použiť pre rôzne aplikácie. Takisto platforma Ethereum umožňuje vytvoriť aplikácie, ktoré dokážu využívať takzvané smart kontrakty, schopné efektívne nahradiť štandardné metódy overovania. Tieto kontrakty umožňujú jednoznačne identifikovať obidve strany zainteresované na transakcii, teda kupujúceho aj predávajúceho, pričom transakcia sa veľakrát nezávisle overí, takže je nespochybniteľná.  

Bitcoin verzus fiat mena

Po roku 1971, keď vtedajší americký prezident Richard Nixon svojím rozhodnutím zrušil prepojenie  medzi americkým dolárom a zlatom, už nemusela byť mena žiadneho štátu  zo zákona krytá zlatom. Inak povedané, meny všetkých štátov sú takzvané fiat meny. Veľmi výstižné vysvetlenie latinského slova fiat poskytuje fráza z najznámejšej kresťanskej modlitby „fiat volúntas tua“, po našom „buď vôľa tvoja“. Fiat peniaze vznikli z vôle vlády príslušnej krajiny, ktorá deklarovala svoju menu ako zákonné platidlo. Pri fiat mene je hodnota deklarovaná emisnou bankou daného štátu a mala by kopírovať vzťah medzi ponukou a dopytom. Emisná banka do tohto procesu môže zasiahnuť a upraviť kurzy podľa svojich zámerov alebo reagovať na aktuálnu ponuku trhu. Keďže fiat meny nie sú kryté zlatom ani žiadnou komoditou, podobne ako kryptomeny vznikajú vlastne akoby z ničoho. Teoreticky by emisná banka mohla nechávať tlačiť bankovky v akomkoľvek množstve (a mnohé krajiny to už vyskúšali),  no vyvolalo to hyperinfláciu. Ak sú peniaze vytvárané prirýchlo a nad mieru ekonomickej výkonnosti krajiny, ich hodnota rázne klesá a stávajú sa bezcennými. Ekonómovia sa zhodli na tom, že  pre ekonomiku štátu je prospešná mierna, zhruba dvojpercentná inflácia, teda malý pokles hodnoty peňazí každý rok. To vedie k rastu miezd, neodkladaniu nákupov a investovaniu, pretože pasívne hromadenie peňazí je nevýhodné. Preto tovar, ktorý by ste si v roku 1970 kúpili za 100 dolárov, v roku 2000 už stál 450 dolárov a v súčasnosti až 625 dolárov.

Čo sa týka kurzu a zhodnocovania, bitcoin má určité vlastnosti zlata, ktorého zásoba je na tejto planéte limitovaná. Pre vlastníkov bitcoinov je výhodné uchovávať v tejto kryptomene úspory, no ako všeobecné platidlo sú krypomeny s deflačných charakterom nevýhodné, pretože nemotivujú na nakupovanie, a teda na ekonomický rast. So zhodnocovaním sa počítalo aj pri návrhu štruktúry meny, jeden bitcoin sa delí na 100 miliónov satoši, takže keď bude mať bitcoin teoreticky hodnotu milión dolárov, satoši bude mať hodnotu jedného centa. Sprievodná vlastnosť kryptomien je kolísanie kurzu, či už z objektívnych trhových dôvodov, alebo vplyvom špekulácií. Čiastočne sú výkyvy spôsobené aj kladnou spätnou väzbou, ktorá tak v elektrotechnike, ako aj v ekonomike vedie k rozkmitaniu. Ak sa napríklad vplyvom špekulácií zníži kurz bitcoinu, začnú ich majitelia hromadne predávať, je ich na trhu viac, takže klesne ich hodnota a začnú ich vznikom tzv. domino efektu predávať ďalší a ďalší. Na ilustráciu, v roku 2013 stratil bitcoin 60 % svojej hodnoty za tri dni.  To využívajú špekulanti, ktorí riadeným predajom veľkého množstva bitcoinov vyvolajú prudký pokles kurzu a následne skúpia lacné bitcoiny.

Bitcoin ako deflačná mena na tvorbu úspor

Bitcoin na rozdiel od inflačných fiat mien má deflačný charakter, to znamená, že dosiaľ vyťažené bitcoiny sa zhodnocujú. Aspoň v dlhodobom horizonte. Je všeobecne známe, že konečný počet 21 miliónov bitcoinov je vopred definovaný a má sa dosiahnuť v roku 2140. Jediný spôsob, ako možno emitovať nové peniaze, je riešenie kryptografických úloh, ktoré zároveň slúžia na overovanie existujúcich bitcoinov. Ťažba bitcoinov je de facto overovanie zrealizovaných transakcií. Ťažbári (mineri)  musia vyriešiť zložité matematické úlohy. Potvrdené transakcie sa spájajú do blokov. Nový blok sa ukladá do reťazca blokov čiže blockchainu. Blockchain si zjednodušene môžeme predstaviť ako virtuálnu účtovnú knihu, do ktorej sa zaznamená každá zrealizovaná transakcia. Každý nový blok obsahuje určitý počet nových bBitcoinov a získajú ho ťažbári, ktorí ako prví vyriešia výpočty potrebné na potvrdenie nového bloku. Odmena sa každé štyri roky zmenšuje na polovicu, takže počet nových bitcoinov neustále klesá. Inak povedané, polovica všetkých bitcoinov bola vyťažená počas prvých štyroch rokov fungovania systému. Tempo emitovania je predvídateľné. V súčasnosti je ich v obehu takmer 17 miliónov.  Pre zaujímavosť, do 13. januára 2018 sa vyťažilo 16,8 milióna bitcoinov, čo predstavuje presne 80 % z celkového počtu. Z uvedeného vyplýva, že tým, že  celkový počet BTC je obmedzený, jeho hodnota by mala časom v priemere iba rásť.

„Je dôležité, aby sa ľudia oslobodili od sledovania kurzov kryptomien v krátkodobom horizonte a sústredili sa na vnímanie možností technológie blockchainu. Ani pád BTC z 20 000 USD na 6000 USD nie je z dlhodobého pohľadu zaujímavý ani kritický,“ zdôrazňuje JUDr. Ľubomír Klčo, PhD. Volatilita je pri kryptomenách v súčasnosti veľmi vysoká, Dôvod je ten, že ide de facto o začínajúcu technológiu a dôvera v ňu, a teda vlastne nepriamo aj jej hodnota je daná sentimentom účastníkov siete, vyhlásením regulátorov, správaním sa veľkých globálnych korporácií, ktoré ju chcú alebo nechcú používať, vyhláseniami bánk, že obmedzia účastníkov týchto sietí, čo sa týka transakcií vo fiat menách, a pod. Do hry vstupuje aj potreba efektívneho boja s organizovaným zločinom, čo sa týka prania špinavých peňazí a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a pod. V súčasnosti dokonca medzi laickou verejnosťou prevláda názor, že bitcoin sa môže používať na financovanie trestnej činnosti a terorizmu. Na vyvrátenie tohto názoru si stačí porovnať množstvo fiat mien využívaných na tieto účely s objemom kryptomien. Vidieť tu obrovský nepomer. Navyše platí, že  blockchain funguje ako virtuálna účtovná kniha, takže akákoľvek transakcia je nezmazateľne zapísaná a dá sa historicky dohľadať. Nikto nebude môcť poprieť, že daná transakcia bola alebo nebola v skutočnosti zrealizovaná.

Môžeme polemizovať, či je BTC vhodný na uskutočňovanie transakcií, napríklad platieb zahraničnému partnerovi. „Prevod kryptomeny je nepomerne rýchlejší a lacnejší než klasický prevod peňazí. Navyše aj prevody klasických peňazí do zahraničia občas postihnú výkyvy kurzu, často aj pomerne prudké. Preto sa pri kryptomenách obchoduje v jednotkách príslušnej kryptomeny, a nie podľa jej fixácie na fiat menu, teda aktuálnej hodnoty kryptomeny na burze. Je to rovnaké, ako keď obchodujete v eurách, neprepočítavate to na doláre alebo libry,“ vysvetľuje JUDr. Ľubomír Klčo, PhD. Môže sa pokojne stať, že dnes si kúpite počítač a zaplatíte zaň napríklad 0,2 BTC, no o niekoľko týždňov či mesiacov si budete môcť za túto sumu kúpiť auto.  

Vo voľnom pokračovaní sa budeme venovať možnostiam blockchainovej technológie v biznise.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Blockchain kryptomeny bitcoin

1 komentár

Krypto reakcia na: Možnosti využitia technológie blockchainu a kryptomien

11.7.2018 13:07
I když je teď krypto dole, blockchain stále zůstavá revoluční technoglogií a naopak se teď vyplatí nakupovat. My nakupujem na ccshop.sk a dle Fillnera hlavně BTC, LTC, já osobně i Iotu a NEO. Je super, že se platby stále rozšiřují všude.
Reagovať

Pridať komentár