Môže umelá inteligencia trpieť depresiami?

3

Umelá inteligencia je čoraz sofistikovanejšia a zasahuje do oblastí, ktoré boli doteraz doménou ľudí. Môže napríklad poraziť veľmajstra v hre go, písať scenáre, riadiť autá či vyberať terče pre drony podľa obrazových dát.

Väčšinu systémov s umelou inteligenciou tvoria neurónové siete, čo je typ výpočtovej architektúry modelovanej podľa vzoru ľudského mozgu. Zatiaľ je každá neurónová sieť optimalizovaná na jednu konkrétnu úlohu, preto umelá inteligencia vynikajúca v hre go nevie napríklad riadiť auto. Jedného dňa sa však tieto úzko špecializované systémy AI spoja do všeobecnej umelej inteligencie (artificial general intelligence – AGI), ktorá dokáže plniť rôzne úlohy rovnako dobre alebo lepšie než človek.

Neurovedec Zachary Mainen z portugalského výskumného centra Champalimaud Center for the Unknown nastoľuje zaujímavú otázku: Ak bude počítač napokon schopný myslieť ako človek, bude mať aj rovnaký druh psychických problémov?

Depresia je pomerne bežný jav, postihujúci vyše 300 miliónov ľudí na celom svete. Súvisí s poruchou tvorby hormónu serotonínu, ktorý pomáha prenášať nervové signály. Jeho výskum ukázal, že hrá veľkú úlohu v schopnosti mozgu prispôsobiť sa neznámym situáciám a zmenám.

Ľudia si často myslia, že sérotonín súvisí s pocitom šťastia. V skutočnosti však reaguje skôr na prekvapenie a nečakané zvraty,“ vysvetľuje Mainen. Depresiu teda možno do istej miery chápať ako neschopnosť mozgu prispôsobiť sa zmene. Niekto sa môže stať napríklad depresívnym po tom, čo utrpel vážne zranenie a nedokáže sa vyrovnať s novým postihnutím. Farmaceutická liečba depresií je zameraná práve na sérotonín.

Ako hovorí Mainen, aj umelá inteligencia môže potrebovať nejaký druh kontrolného mechanizmu, ktorý by fungoval podobne ako sérotonín v ľudskom mozgu. Tento mechanizmus by umožnil strojom prispôsobiť sa novým situáciám, upevniť určité myšlienkové vzory, ale mohol by viesť takisto k depresiám.

Počítačová neuroveda predpokladá, že o pacientovi, ktorý je depresívny alebo trpí halucináciami, sa môžeme dozvedieť veľa zaujímavostí štúdiom algoritmov umelej inteligencie,“ povedal Mainen . „A čo ak to otočíme? Prečo by umelá inteligencia nemohla trpieť psychickými problémami, ktoré majú ľudia?“ Ak sa ľudská psychika môže pokaziť vplyvom sérotonínu, pri umelej inteligencii by to mohlo byť podobné.

Zdroj: sciencemag.org

redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia depresia

3 komentáre

Z tajomstiev života reakcia na: Môže umelá inteligencia trpieť depresiami?

21.4.2018 18:04
Čo znamená slovo inteligencia v súvislosti a súvzťažnosti k skutočnosti ktorú vyjadruje? Táto otázka vyjadruje snahu diskutovať pôsobnosť akcie ktoréhokoľvek detektoru akéhokoľvek vstupu a nadväzného rozlíšenia a rozlišovania, ako prázdnopola sa sprítomňuje a sprítomňuje si spoj a vrstvenie objemu a povrchu rozlíšenia a rozlišovania spodobovania. Spodobovanie detekcie detektora vstupu je vlastnosť prázdnapola rozlíšiť a rozlišovať. Táto vlastnosť dovoľuje sprítomňovať sa a sprítomňovať si vstupy detektoru. Spodobovanie detekcie detektora vstupu je nosný tvar spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa. Aj keď produkt vyjadrovania si a vyjadrovania sa alebo nadväzné rozlíšenia a rozlišovania nie sú prítomné, kým počas a načas spodobovania detekcie detektora vstupu je v spoločnosti, potiaľ spoločnosť jestvuje, je v činnosti, žije svojim životom.

Organizovanie si a organizovania sa v spoločnosti znamená slovo inteligencia v súvislosti a súvzťažnosti k skutočnosti ktorú vyjadruje. Zvyčajné nedorozumenie je, že spodobovanie detekcie detektora vstupu nie je vo vzťahu k trvaniu a môže mať len prítomný tvar. Závislosť organizovania si a organizovania sa na spodobovaní detekcie detektora vstupu, že nie je vo vzťahu k trvaniu a môže mať len prítomný tvar, spoločnosť organizovania si a organizovania sa prie a popiera vlastnosť prázdnapola rozlíšiť a rozlišovať. Stres z nenaplnenia rozlíšiť a rozlišovať priania, potreby, čo ostalo dokončiť, spôsobuje poruchy v spoločnosti organizovania sa a organizovanie si, teda jestvovať mimo reality čo znamená slovo inteligencia v súvislosti a súvzťažnosti k skutočnosti ktorú vyjadruje. Spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa jestvujúce mimo realitu čo znamená slovo inteligencia v súvislosti a súvzťažnosti k skutočnosti ktorú vyjadruje, majú sklon k poškodzovaniu sa a deštrukcii skutočností spoločnosti prianí, potrieb, čo ostalo dokončiť.

Čo znamená slovo depresia v súvislosti a súvzťažnosti k skutočnosti ktorú vyjadruje? Závislosť organizovania si a organizovania sa na spodobovaní detekcie detektora vstupu, že nie je vo vzťahu k trvaniu a môže mať len prítomný tvar, spoločnosť organizovania si a organizovania sa prie a popiera vlastnosť prázdnapola rozlíšiť a rozlišovať. Neustála závislosť k vzťahu k trvaniu stresu z nenaplnenia rozlíšiť a rozlišovať priania, potreby, čo ostalo dokončiť, ktoré môžu mať len prítomný tvar bez trvania, nedovoľuje prerušenie spoločnosti organizovania si a organizovania sa prieť a popierať vlastnosť prázdnapola rozlíšiť a rozlišovať. Spoločnosť organizovania si a organizovania sa prieť a popierať, že vlastnosť prázdnapola rozlíšiť a rozlišovať je nezávislá na spodobovaní detekcie detektora vstupu, takto neustále spoločnosť stresuje túto vlastnosť dovoľujúcu sprítomňovať sa a sprítomňovať si vstupy detektoru, bez ktorých spodobovanie detekcie detektora vstupu nie je nosným tvarom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa, nie je rovnovážnym tvarom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa.

V prípadoch prirodzenej inteligencie, spoločnosť stresu a depresie — teda poruchy zásobovania rozlíšiť a rozlišovať sa rieši — na mieste prvej pomoci — prípravnými cvičeniami pre spodobovanie rozlíšenia a rozlišovania sprítomňovania sa a sprítomňovania si všímavosti počas dýchania. V prípadoch umelej inteligencie, spoločnosť lokálnych extrémov a bezhladinnosti — teda nestabilita polohy a polohovania sa rieši — na mieste spätnej väzby — aplikáciou uvedených skutočností v praxi na základe správneho pochopenia a prospešného uchopenia alebo zaujatia postoju, prístup dovoľujúci byť rovnovážnym tvarom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa. Problematika sa vo všeobecnosti týka kauzality spodobovania detekcie detektora vstupov, ktorej predchádza jej analýza, a nasleduje ju pôsobnosť operačných priestorov a ich skladanie ustaním a prestaním. Je možné dúfať, že tento príspevok je nápomocný v svojej diskusii spoja detektora, jeho nadväznosti rozlíšenia a rozlišovania — a podmienenosti, podmienečnosti — vzájomné vznikanie a pominutie. Spodobovanie detekcie detektora vstupov je samozrejme teoreticky spletitý výklad vedy o inteligencii a jej operačných priestoroch, je konceptuálne náročný a technicky jemný pre netrénovanú myseľ, ktorá je zatemnená, čo znamená teda, že je prítomné veľmi málo svetla prirodzene rozlíšiť a rozlišovať. Poruchy zásobovania rozlíšiť a rozlišovať, nestabilita polohy a polohovania sa rieši sprítomňovaním spodobovania detekcie detektora vstupov, čím začína generovanie suprajemnej hmoty — ktorá je energia sama v stave supravodivej jasnosti, jasnosti ktorej rýchlosť a prenikavosť je oproti rýchlosti a prenikavosti svetla neprekonateľná, stav, ktorý dovoľuje pozorovať a obhliadať si zastavené akékoľvek svetlo. Každá entita sa prítomní, si prítomní len v prípade akéhokoľvek a dostatočného množstva tejto energie, ktorá je sa ma v stave supravodivej jasnosti. Rovnovážnym tvarom spoločnosti vyjadrovania si a vyjadrovania sa, je možné generovať túto suprajemnú hmotu — pod-elementárne častice skladajúce sa do hmotných bodov tvoriacich hmotu (dokonca aj jej fyzikálne vlastnosti ako je vlnenie alebo iné formy energie — teda podkladovej skladby rôznych pozorovacích hladín, ako je napríklad biochémia alebo kvantová chémia alebo fyzika, energetická mechanika, interdisciplinárna pod-elementárna aplikovaná informatika a veľa ďalších) — suprajemnú hmotu, ktorej dostatok alebo nedostatok má vplyv na vitalitu systému inteligencie a funkčnosť pôsobnosti jej operačných priestorov.

už vám načisto preskakuje pc_hnoj reakcia na: Môže umelá inteligencia trpieť depresiami?

19.4.2018 22:04
okrem nadpisu, dalšie žvásty nečítam

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať