Monitorovanie seniorov / Dohľadový systém MONSE

0

Dohľad nad osamelo žijúcimi seniormi je aj v dobe vyspelých nositeľných zariadení veľká výzva. V posledných rokoch vzniklo veľa riešení pre osamelo žijúcich seniorov, prípadne chronicky chorých ľudí, ktorí sú za bežných okolností sebestační, ale v určitých situáciách potrebujú pomoc. Mnohé sú technologicky veľmi vyspelé, ale pre seniorov, ktorí s modernými technológiami nie sú takí zžití ako mladá generácia, sa veľmi nehodia. Hlavný problém spôsobovala nevyhnutnosť nabíjania nositeľných zariadení, väčšinou cez port micro USB, spravidla zakrytý rafinovane upevnenou krytkou, ktorej odklopenie bol pre seniora, ktorý už nedisponuje takou jemnou motorikou, často takmer neriešiteľný rébus. Väčšina seniorov je takisto veľmi citlivá na výšku obstarávacích a prevádzkových nákladov a navyše je to problémová skupina aj z hľadiska zákazníckych služieb. Zariadenie zabúdajú pravidelne nabíjať, po čase si nepamätajú, ako sa obsluhuje, a podobne, takže často volajú na linku podpory.

Naznačené problémy sa snažila vyriešiť spoločnosť Aliter Technologies, ktorá vyvinula systém MONSE na monitorovanie osamelo žijúcich seniorov. Jej riešenie je založené na dvoch predpokladoch. Zriaďovateľom služby nebude senior, ale člen rodiny, väčšinou niekto z jeho detí. Ten v byte seniora nainštaluje komponenty systému a bude aj platcom obstarávacieho poplatku a mesačných platieb. Druhý predpoklad je ten, že systém MONSE monitoruje seniora v jeho byte bez toho, aby musel pre to niečo urobiť. Jediný prvok, ktorý si vyžaduje aktívnu participáciu seniora, je prívesok na kľúče MONSE mini, ktorý má lokalizáciu GPS a SIM kartu. Senior sa nemusí učiť nič nové – keď opúšťa byt, je zvyknutý ho zamknúť a zobrať si kľúče. Vyžaduje sa od neho jedine to, aby po návrate vložil prívesok aj s kľúčmi do nabíjacej kolísky.


Rozmiestnenie senzorov pre garsónku a dvojizbový byt

V byte monitorovaného seniora sú v každej miestnosti nainštalované bezdrôtové senzory, ktoré zbierajú informácie o jeho správaní. Tieto informácie sa prostredníctvom ústrednej bezdrôtovej riadiacej jednotky odosielajú do centra spracovania informácií, kde sa následne pomocou špeciálnych algoritmov vyhodnocujú. Ak je výsledkom odklon od normálneho stavu, systém na to upozorní rodinného prí­slušníka alebo poverenú osobu. Na monitorovanie seniora slúžia snímače pohybu a snímače otvorenia dverí, ktoré pomocou bezdrôtového pripojenia využívajúceho technológiu z-wave komunikujú s centrálnou jednotkou. Centrálna jednotka je cez eternetový kábel pripojená k internetu. Posiela informácie do cloudovej služby, kde sa analyzujú a vyhodnocujú sa stavy, ktoré by mohli znamenať, že senior má problém. Napríklad že dlhší čas, než je obvyklé, nevošiel do kuchyne, prípadne niekoľko dní neotvoril vchodové dvere alebo ich nechal otvorené a podobne. Okrem toho sú súčasťou systému tri rôzne typy tlačidiel SOS na privolanie pomoci. Jedno je na prívesku, druhé na centrálnej jednotke a tretí typ je samostatný modul s tlačidlom, ktorý sa umiestni tam, kde je riziko pošmyknutia a pádu, typicky v kúpeľni. Cloudová služba MONSE sústreďuje informácie zo senzorov, ukladá ich na server a následne ich analyzuje pomocou algoritmov umelej inteligencie. Aplikácia vytvára profil aktivity dohliadanej osoby, aby dokázala identifikovať odchýlky od bežného režimu.

Všetky upozornenia sa doručujú na smartfón rodinného príslušníka, prípadne poverenej osoby pomocou textových správ (notifikácií) alebo zvukového alarmu. Upozornenia majú dve formy: notifikácia o zmene stavu a alarm. Notifikácia je len upozornenie na prípadnú anomáliu bez nutnosti okamžitého zásahu, alarm signalizuje vážny stav vyžadujúci okamžitý zásah. Súčasťou služby je aj prehľadná a intuitívna webová aplikácia, cez ktorú si službu nakonfigurujete a cez ktorú si môžete nechať zobraziť informácie o aktivitách seniora. Tieto informácie možno pozorovať v reálnom čase alebo spätne analyzovať pomocou štatistických nástrojov. Na rozdiel od kamerových monitorovacích systémov dohľad pomocou snímačov pohybu nijakým spôsobom nezasahuje do ­súkromia. Rodinní príslušníci majú len informácie, keď senior nebol dlhší čas v niektorej miestnosti, prípadne nevyšiel z domu či bytu. Aby sa predišlo nedorozumeniam, keď rodinný prí­slušník objedná službu MONSE, dostane senior listom informáciu o zriadení služby. V liste je aj aktivačný kód. Rodinný príslušník môže službu aktivovať iba vtedy, ak mu senior tento kód poskytne. Inak povedané, službu MONSE možno zriadiť iba s informovaným súhlasom seniora.

Prostredníctvom prívesku na kľúče MONSE mini s GPS trackerom a núdzovým tlačidlom SOS máte možnosť byť neustále informovaní o vašom blízkom, aj keď sa pohybuje mimo bytu či domu. Viete určiť jeho aktuálnu polohu a v prípade potreby ho lokalizovať a rýchlo reagovať počas mimoriadnych udalostí. Zariadenie umožňuje prijímať telefonické hovory a takisto kontaktovať predvolené telefónne čísla.

Konfigurácia senzorov vychádza z počtu miestností v domácnosti, v ktorých bude sledovaný pohyb. V každej z nich bude umiestnený jeden senzor pohybu a na vchodových dverách do domácnosti bude pripevnený dverný senzor. Inštalácia obsahuje jedno tlačidlo SOS, ktoré sa nachádza na riadiacej jednotke MONSE, a okrem toho ďalšie tlačidlo SOS, ktoré môže byť umiestené podľa potreby kdekoľvek v domácnosti, najčastejšie v kúpeľni. Dodávajú sa dve verzie systému v závislosti od toho, či senior má v byte domáce zviera. Ak má psa alebo mačku, potrebuje verziu senzorov, ktoré detegujú len pohyb ľudí a domáci miláčik ho neaktivuje. Dôvod, prečo sú k dispozícii dve verzie systému, je ten, že senzory ignorujúce domáce zvieratá sú drahšie, takže senior, ktorý v byte zviera nemá, by za ne zbytočne priplácal.

Systém MONSE som dôkladne otestoval. K dispozícii som mal predkonfigurovanú zostavu pre jednoizbový byt, ktorá obsahovala centrálnu jednotku, prívesok na kľúče MONSE mini, tri senzory na detekciu pohybu, snímač otvorenia dverí a tlačidlo SOS do kúpeľne. Súčasťou dodávky je špeciálna samolepiaca páska, ktorá priľne na akýkoľvek povrch a jej dva pásy sú vzájomne spojené na princípe suchého zipsu. Pri výmene batérie preto netreba pásku držiacu pohybový senzor či tlačidlo SOS odliepať, stačí ju len rozpojiť ako suchý zips. Senzory som umiestnil do police v tvare domčeka, kde som mal možnosť zakrývať jednotlivé miestnosti. Úvodná konfigurácia cez webové rozhranie, v ktorej sa zadávajú údaje o monitorovanej osobe a jej domácnosti, si vyžiadala približne 20 minút. Väčšine používateľov bude vyhovovať implicitné nastavenie podmienok, ktoré aktivujú upozornenie na:

• nepoužitie monitorovanej miestnosti dlhšie ako dva dni
• neotvorenie vchodových dverí dlhšie ako dva dni
• vchodové dvere otvorené dlhšie ako 30 minút
• otvorenie vchodových dverí v noci
• pokles stavu batérie komponentu alebo MONSE mini pod 20 %

Ak senior nebol v niektorej miestnosti dlhšie, než je nastavený čas, dostanete e-mailom upozornenie. Ďalšie upozornenie dostanete aj v prípade, ak senior znovu vstúpil do miestnosti, v ktorej dlhšie nebol. Na obrazovkách s celkovým a detailným prehľadom sa zobrazujú informácie o všetkých zaznamenaných udalostiach.  Prvé dojmy zo systému MONSE sú veľmi dobré. Systém pomáha zvyšovať pocit bezpečia dohliadanej osoby a prispieva k zlepšeniu fyzickej a emocionálnej pohody. V domácnosti je zabezpečené súkromie a v žiadnych priestoroch sa nepoužívajú kamery alebo mikrofóny.

V súčasnosti prebieha testovacia fáza produktu, v jesennom období je plánované začatie predaja. Ceny sa budú odvíjať od typu a rozsahu dohliadanej domácnosti, množstva potrebných komponentov a dĺžky viazanosti produktu.

Náklady spojené so zriadením a využívaním služby by sa mali pohybovať na úrovni nákladov potrebných na zriadenie a využívanie mobilného telefónu.

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
monitorovanie Senior MONSE

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať