Image
9.11.2016 0 Comments

Minit – získajte kontrolu nad procesmi

Jeden zo sofistikovaných nástrojov na process mining je Minit vyvinutý spoločnosťou Gradient. Na vývoji sa podieľali nielen konzultanti a procesní analytici, ale aj dátoví vedci z univerzít a špecialisti na dizajn používateľského rozhrania. Process miningu čiže automatickému dolovaniu procesov je venovaný samostatný článok, preto len zrekapitulujeme, že hlavnou úlohou analýzy procesov na báze objavovania súvislostí zo zaznamenaných protokolov je zistiť, či procesy fungujú tak, ako boli navrhnuté, a či sa dajú optimalizovať a zefektívniť.

Ako podklady na analýzu sa dajú použiť súbory logov a protokolov z rôznych systémov poskytujúcich IT podporu procesov, či už sú to systémy LOB, BPM, ERP, CRM, údaje z technickej podpory a podobne. Výsledkom rýchlych a transparentných analýz sú procesné mapy, ktoré poskytujú tak komplexný, ako aj detailný prehľad o jednotlivých aktivitách a procesných tokoch.

Produkt je určený pre konzultačné firmy, BI BPM integrátorov, teda firmy, ktoré robia analýzy procesov svojich zákazníkov, a aj pre stredné a väčšie firmy, ktoré si analýzu a optimalizáciu svojich procesov robia vo vlastnej réžii. Koncepcia Minit je dôsledne dátovo centrická, optimalizovaná na veľké dáta, pretože záznamy z procesov, ktoré musí analytická aplikácia zvládnuť, môžu mať milióny a čoraz častejšie až miliardy záznamov. Implementácia takéhoto nástroja napriek používateľskej prívetivosti nie je triviálna záležitosť, preto Gradient realizuje kompletný technický návrh a implementáciu riešenia zloženého z klientskej ­desktopovej a serverovej časti vrátane problematiky efektívneho importu, reprezentácie, prenosu a analýzy potenciálne veľkého množstva údajov a prispôsobenia výstupov konkrétnym požiadavkám.

Kľúčová fáza konfigurácie je pripojenie sa na dátové zdroje. Podporované sú všetky bežné dátové zdroje, teda databázy SQL, súbory CSV, ODBC a podobne. Už počas importu údajov do repozitára sa aplikácia snaží priebežne analyzovať údaje z logu a určiť, ktorý z atribútov je identifikátor záznamu, ktoré atribúty obsahujú časové údaje a podobne. Samozrejme, takto predbežne vytvorený dátový model na import je len návrh, ktorý treba skorigovať, predovšetkým je dôležité určiť, ktoré atribúty obsahujú ktoré zdroje (resources).

Minit má niekoľko módov nasadenia. Stand­alone riešenie je určené hlavne pre firmy, ktoré robia analýzu procesov samy a z rôznych dôvodov nechcú svoje údaje dávať do cloudu. Riešenie typu klient/server je vhodné napríklad pre konzultačné spoločnosti, ktoré si vytvoria Minit server a naň sa potom pripájajú ich konzultanti. Výhodou takéhoto riešenia je nielen flexibilita a škálovateľnosť, ale aj možnosť spolupráce medzi konzultantmi, ktorí spoločne pracujú na analýze procesu. Môžu si navzájom vymieňať informácie, komentovať svoje postupy a podobne. Keď sa analýza dostane do fázy, v ktorej je zaujímavá pre zákazníka, dá sa uložiť ako ­pohľad a zdieľať spolu s vysvetľujúcimi komentármi. Kľúčová výhoda riešenia typu klient/server pre konzultačnú firmu je bezpečnosť. To, čo je v prípade „in-house“ analýzy výhodné, teda fakt, že údaje neopustia firmu a sú na serveroch či počítačoch analytikov, môže byť pri analýze procesov externou firmou problém. Zákazník by určite nerád počul, že záznamy o jeho procesoch sú na notebookoch konzultantov. Naproti tomu na serveri sú údaje maximálne zabezpečené s transparentne definovanou schémou prístupových práv pre jednotlivé roly a osoby. Ak sa zákazník rozhodne pre údaje v cloude, takáto verzia využíva repozitár v úložnom priestore v službe Microsoft Azure. Rovnako tento priestor využívajú aj skúšobné verzie Minit. Onedlho bude Minit dostupný aj cez Azure Marketplace.

Výstupom je procesná mapa, ktorá obsahuje výsledky frekvenčnej analýzy vstupných údajov. Uzly znázorňujú jednotlivé aktivity. Spojnice medzi aktivitami, teda vo vizualizácii ich hrúbka vyjadruje, ako často sa táto spojnica využíva. Samozrejmá je možnosť odfiltrovať menej frekventované spojnice a aktivity a znázorniť len najdôležitejšie cesty a aktivity. Po prepnutí z frekvenčnej na takzvanú výkonnostnú (performance) analýzu sa vizualizuje dĺžka trvania jednotlivých aktivít. Porovnaním frekvenčnej a výkonnostnej analýzy sa často zistí, že najfrekventovanejšie aktivity nemusia byť tie najproblematickejšie.

Po výbere skúmanej aktivity možno prejsť na nižšiu úroveň granularity a zobraziť predchodcov a nasledovníkov tejto aktivity a skúmať nielen frekvenčné a výkonnostné ukazovatele, ale dá sa zobraziť ktorýkoľvek z atribútov a urobiť takzvaný top atribút analýzy, čo prezradí, ktorí pracovníci túto aktivitu vykonávajú najčastejšie, pre ktorých dodávateľov sa táto aktivita ­vykonáva. Po prepnutí na panel rozšírených možností možno skúmať aj podrobnosti o predchodcoch a nasledovníkoch danej aktivity. Azda najvyššiu vypovedaciu hodnotu má možnosť porovnania variantov procesov s ich početnosťou a následné skúmanie procesov s ich početnosťou. V tejto fáze sa takisto dá odhaliť aj rôzne obchádzanie procesných krokov či správanie, keď zamestnanci, prípadne externé subjekty firmu nejakým spôsobom okrádajú či inak poškodzujú. Typická je situácia, keď si zamestnanec schvaľuje sám faktúru, ktorú vygeneroval. Analytici si potom vyberú aktivity a procesy, ktoré ich nejakým spôsobom upútali, a začnú ich podrobne do hĺbky analyzovať. Vtedy ocenia sofistikované možnosti filtrácie podľa rôznych kritérií, atribútov a ich kombinácií.

Ešte názornejšia než procesná mapa je animácia procesu. Na základe informácií z logov sa postupne zobrazujú jednotlivé aktivity. Takto možno zistiť, či početnosti nastávajú rovnomerne, alebo sú v nejakom časovom úseku oveľa koncentrovanejšie než inokedy. Paralelizmus procesov najlepšie vynikne v zobrazení typu Ganttov graf.

Resumé

Minit umožňuje rozpoznať príznaky neúčinnosti a problémy, identifikovať úzke miesta, nekorektné konania a konfliktné situácie, mapovať a dokumentovať procesy, kontrolovať dodržiavanie postupov a auditu procesov vrátane ich optimalizácie. Výsledky analýz ukazujú, ako reálne fungujú podnikové procesy, na rozdiel od analýz na báze často subjektívnych informácií získaných tradičnými spôsobmi pohovorov so zamestnancami.

 Na ilustráciu možností Minit uvedieme, že analýza procesov významnej českej banky klasickými metódami predtým trvala pol roka a viac, s využitím process miningu mali dva dni po importovaní údajov k dispozícii kompletnú analýzu a koncom týždňa už mohli konzultanti prezentovať zákazníkovi prvé výsledky. V praxi to znamená 90-percentnú úsporu nákladov a času.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Stealth Falcon: Doposiaľ neznámy backdoor kradne dáta na Blízkom východe

30.12.2019 14:18

Počuli ste už niekedy o skupine útočníkov Stealth Falcon? Prvýkrát sa o nej verejne hovorilo ešte v roku 2012 a jej hlavnými cieľmi sú politickí aktivisti a novinári na Blízkom východe. Odvtedy sa vša ...

ITPro

Hory papierov v kancelárii? Takto sa ich zbavíte

30.12.2019 14:12

Každá firma neustále produkuje hromady dokumentov. Stále pribúdajú dáta, ktoré treba spracovávať a uchovávať. Takisto legislatíva kladie na firmy čoraz väčšie požiadavky pri uchovávaní dokumentov spoj ...

ITPro

Využitie umelej inteligencie v riešeniach kybernetickej bezpečnosti

13.12.2019 10:04

Inteligentný algoritmus sa dokáže sám učiť a prijíma rozhodnutia na základe vstupov z okolitého prostredia nezávisle, bez zapojenia sa človeka. Strojové učenie je schopnosť počítačových systémov nájsť ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá