Ministri krajín EÚ otvárajú úvahy o posilnení regulácie údajov v digitálnom svete

Tlačové správy
0

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa dnes v Bruseli zúčastnil na rokovaní Rady ministrov Európskej únie pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (Rada TTE). Európska komisia bola zastúpená komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom. Po rokovaní sa Slovensko podpisom memoranda pripojilo ku krajinám, ktoré plánujú hlbšie rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru.

Hlavnými témami bolo súkromie v elektronických komunikáciách, problematika údajového hospodárstva sústredeného na človeka, budovanie bezpečných sietí 5G, ako aj využívanie inovatívnych technológií, predovšetkým AI, a s tým súvisiace uplatňovanie etických princípov.

„Najdôležitejším bodom rokovania bola diskusia o dátovom hospodárstve a etickom využívaní údajov v EÚ. V Európe stále platí, že ekonomika musí  rásť a súčasne treba zachovať trvalo udržateľný rozvoj založený na údajoch. Spoločne preto hľadáme spôsoby, ako otvoriť súkromné údaje smerom k verejnosti a verejnému sektoru, ale aj v rámci súkromného sektora. I keď existujúca legislatíva EÚ už zakotvuje možnosti pre občanov a užívateľov pre udržanie kontroly nad svojimi údajmi, našim cieľom je, aby boli nastavené rovnaké pravidlá a platili pre všetkých. Navyše, ak nájdeme vyvážený a spravodlivý spôsob ako otvoriť údaje, stimulujeme tým naše hospodárstvo.“ vysvetlil vicepremiér Raši.

Ministri prijali závery Rady o význame sietí 5G pre európske hospodárstvo a o potrebe znížiť súvisiace bezpečnostné riziká. „Siete 5G prepoja v blízkej budúcnosti množstvo zariadení a systémov v takých významných sektoroch, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo alebo zdravotníctvo.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII udaje regulácia ministerstvo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať