S_042020 S_042020 S_042020

Minerva dokončila implementáciu v Maďarsku

Tlačové správy
0

Spoločnosť Radka, distribútor chemicko-technických produktov pre stavebníctvo, náterové hmoty, úpravu vody, výrobu plastov, gumárenstvo a smaltovanie z produkcie popredných svetových výrobcov, je zákazníkom Minervy už tretí rok. Po implementácii ERP QAD v centrále Radky v Pardubiciach pokračovala implementácia v dcérskych závodoch v Poľsku a na Ukrajine. V súčasnosti Minerva implementuje ERP QAD v Rumunsku a Srbsku.

Aktuálny projekt v maďarskej pobočke Radky bol zameraný na moduly Distribúcia a Financie. Zaujímavé oblasti, ktoré Minerva na celom projekte riešila, sa týkali napríklad z pohľadu exportu a importu dát, centrálneho číslovania artiklov a dodávateľov. Ďalej replikácie a vyhodnocovania dát z controllingovej databázy, ktorá obsahuje stavy skladov, predaja, saldo pohľadávok a záväzkov. Minerva v QAD nastavila prepojenie medzi cenou z nákupnej objednávky s konkrétnou šaržou zásoby a súčasne s predajnou objednávkou a faktúrou, na ktorú bola šarža expedovaná. V neposlednom rade tiež analýzu predajov. Nastavenie QAD na mieru umožňuje rozdeliť vedľajšie obstarávacie náklady podľa množstva alebo čiastky k príjemkám. Táto funkcionalita bola rozšírená o možnosť rovnakým spôsobom rozdeliť náklady na dopravu aj vydaným faktúram a zahrnie do analýz aj vedľajšie obstarávacie náklady na dopravu zákazníkom prípadne iné druhy nákladov priradených k položkám.

ERP QAD vrátane nadstavbových aplikácií je prevádzkovaný na virtuálnom serveri. Vo všetkých zahraničných pobočkách prebehol roll out procesov z českej centrály s ohľadom na konkrétnu legislatívu danej krajiny. Radka má v pláne s Minervou realizovať podporu automatizovaného zberu dát a riadenie skladu pomocou čiarových kódov.

"Najväčší prínos nového ERP systému QAD vidím predovšetkým v tom, že máme dáta k dispozícii takmer online. Dáta sú správne, teda sme odstránili chybovosť a tým aj oneskorenia nutné k odstráneniu chýb. Oceňujeme konsolidáciu procesov, ktorá nám pomohla štandardizovať naše podnikové procesy na všetkých pobočkách vrátane zahraničia. Ďalej pracujeme na nastavení reportovacieho systému, ktorý nám prinesie prehľady v jednotnej mene a v danej časovej rade", uviedla finančná riaditeľka spoločnosti Radka Eva Šmídová a doplnila:" Konzultanti Minervy nám konkrétny problém vždy pomohli vyriešiť. "

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať