SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W Advertisement

Mikrokontrolérové čipy pre modelárov a konštruktérov robotov

0
V dlhodobom seriáli IoT a robotika na našom webe sme predstavili všetky dostupné vývojové dosky s mikrokontrolérmi, ktoré sú populárne nielen u hobby konštruktérov, ale aj vo vývojových oddeleniach mnohých firiem. Hlavnú výhodu vývojových dosiek typu Raspberry Pi, ESP32, STM Nucleo, BBC Micro:bit či výkonnejších verzií dosky Arduino pochopíte okamžite pri pohľade na čip, ktorý má pri rozmeroch menších ako 1 × 1 cm často niekoľko desiatok vývodov, ktoré treba vhodnou technológiou prispájkovať na dosku plošného spoja. Tento úkon je mimo technických možností mnohých firiem, nehovoriac o amatérskych konštruktéroch. Plošný spoj musí navyše obsahovať aj veľa ďalších súčiastok, výstupy portov na pripojenie elektronických obvodov ovládaných mikroprocesorom a konektory umožňujúce zavádzanie a aktualizáciu softvéru. A to sme sa ešte stále nedostali k možnosti zavádzania softvéru do mikrokontroléra a jeho ladeniu. Naproti tomu vývojová doska má vyvedenú zbernicu vo forme pinov, ktorých rozstup je 2,54 mm, takže sa na ne dá pohodlne spájkovať, prípadne nasunúť kábliky s konektorovými dutinkami. Doska kompatibilná s Arduinom UNO s čipom ATmega 328 Možno ste postrehli, že pri vymenovávaní vývojových dosiek s čipmi, ktoré by amatér nezvládol prispájkovať do ním navrhnutej dosky plošného spoja, sme vynechali základný model Arduino UNO. Táto doska má totiž mikrokontrolér ATmega328 v konštrukčnom formáte klasického integrovaného obvodu s 24 „nožičkami“, ktoré majú rozstup 2,54 mm, takže tento obvod sa dá zasunúť do prepojovacieho poľa alebo ľahko prispájkovať na univerzálny či špeciálne navrhnutý plošný spoj. Samozrejme, treba aplikovať jednoduchý postup, ako do čipu zaviesť program, ale nepredbiehajme. Ladenie programu pre ATtiny – vpravo hore je doska Arduino, cez ktorú sa čip programuje  Nevýhody vývojových dosiek Napriek tomu, že cena čipu mikrokontroléra je približne desatina z ceny vývojovej dosky, hlavná nevýhoda týchto dosiek nie je ani tak ich cena (stoja podľa typu 5 a ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať