Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Megatrendy na rok 2025: Super zrak, život s robotmi, inteligentné ulice

Technológie
0

Na základe analýzy vlastných kvantitatívnych údajov a príkladov z praxe, týkajúcich sa využitia inteligentných technológií v jednotlivých odvetviach, uvádza tohtoročná správa Global Industry Vision (GIV) 10 megatrendov, ktoré v súčasnosti významne ovplyvňujú náš život a prácu. Report tiež obsahuje predpovede toho, aké technologické trendy budú prevládať do roku 2025. Patria medzi ne napríklad pokrytie sieťou 5G, nasadenie umelej inteligencie, využitie domácich robotov či inteligentní asistenti.

Prvý report vyšiel v roku 2018 a v súčasnosti je GIV @2025 platformou na analýzu novodobých trendov a strategickou pomôckou pre využitie informačných a komunikačných technológií.

Desať trendov a prognóz podľa Global Industry Vision (GIV) od Huawei na rok 2025:

1. Život s robotmi: Pokrok v oblastiach materiálnej vedy, vnímavej umelej inteligencie a sieťových technológií poháňajú zavádzanie robotiky doma a na pracovisku. GIV predpovedá v celosvetovom meradle 14-percentnú mieru nárastu rozšírenosti domácich robotov.

2. Super zrak: Spojenie 5G, virtuálnej reality (VR), rozšírenej reality (AR), strojového učenia a ďalších rozvíjajúcich sa technológií otvorí ľuďom nové možnosti v oblastiach obchodu aj kultúry. GIV predpovedá, že percento spoločností, ktoré budú používať AR/VR, sa do roku 2025 zvýši na 10%.

3. Zero Search: Keď spotrebiče a zariadenia zbierajúce dáta a využívajúce senzory začnú predvídať naše potreby, informácie si nás nájdu samé. Vyhľadávače budúcnosti nebudú potrebovať tlačidlá. Prispôsobivé sociálne siete budú vznikať bez námahy a priemysel bude ťažiť z výhod automatického zberu dát. GIV preto predpokladá, že 90% majiteľov inteligentných zariadení bude mať k dispozícií inteligentného osobného asistenta.

4. Inteligentné ulice: Inteligentné systémy dopravy spoja ľudí, dopravné prostriedky a infraštruktúru, predchádzajúc tak preťaženosti a využívajúc rýchle krízové systémy a iné funkcie. GIV očakáva, že 15% všetkých áut bude využívať celulárnu technológiu, ktorá ich spojí s ostatnými zariadeniami.

5. Práca s robotmi: Aj keď už roboty v súčasnosti pretvárajú podobu rôznych druhov priemyslu, inteligentná automatizácia sa v budúcnosti popasuje s rizikovými a repetitívnymi úlohami, ktoré vyžadujú vysokú presnosť a zaručia tak bezpečnosť a produktivitu. Podľa predpovedí GIV bude v roku 2025 v priemysle pripadať na 10 000 zamestnancov 103 robotov.

6. Rozšírená kreativita: Cloudová umelá inteligencia zníži náklady na vedecké experimenty, vývoj inovácií a umenie, čo prinesie obrovské rozšírenie potenciálu a príležitostí pre všetkých. GIV predpokladá, že až 97% spoločností bude využívať umelú inteligenciu.

7. Komunikácia bez obmedzení: Umelá inteligencia a analýza veľkých dát vytvorí takmer bezbariérové komunikačné kanály medzi spoločnosťami a zákazníkmi. Taktiež úplne preklenie jazykovú bariéru. Komunikácia budúcnosti sa bude vyznačovať presnosťou, porozumením a dôverou. GIV predpokladá, že firmy plne využijú až 86% dát, ktoré vytvoria.

8. Ekonomika symbiózy: Spoločnosti po celom svete začínajú využívať digitálne technológie a inteligentné aplikácie, ktoré fungujú na jednotných platformách – spolupráca, zdieľanie zdrojov, silnejší obchodný ekosystém a vyššia produktivita. Predpoveď GIV hovorí, že každá spoločnosť bude v 2025 využívať technológiu cloudu a 85% podnikových aplikácií bude fungovať práve na tomto princípe.

9. Rýchly nástup 5G: 5G je tu a je populárnejšia ako hociktorá z predchádzajúcich generácií bezdrôtového internetu. To prináša enormný potenciál pre jednotlivcov, firmy a celú spoločnosť. GIV predpokladá, že v roku 2025 bude mať prístup ku 5G až 58% svetovej populácie.

10. Globálne digitálne regulácie: Technologický pokrok musí byť sprevádzaný vytvorením jednotných svetových štandardov využívania dát. GIV predpovedá, že celkový ročný objem dát dosiahne úroveň 180 zettabajtov (1 zettabajt = 1 bilión gigabajtov).

Zobrazit Galériu

NEUROPEA

Všetky autorove články
stroj robot technika buducnost umelá inteligencia AI smart city Digital dáta Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať