Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Medzinárodná porota v Bratislave ocenila hry, ktoré vznikli za 48 hodín

Tlačové správy
0

V dňoch 17. – 19. novembra 2016 zorganizovalo združenie Mladý pes v spolupráci s Goetheho inštitútom Bratislava druhý ročník Bratislava Game Jam. Na podujatí sa stretli výtvarní umelci, programátori, herní dizajnéri, scenáristi a všetci, ktorí sa zaujímajú o tvorbu hier s jasným cieľom - za 48 hodín vytvoriť funkčnú videohru na tému „premena”.

Medzinárodná komisia v zložení Lara Noujaim (LB), Lucia Šicková (SK), Michal Hvorecký (SK), Matthias Guntrum (DE) a Kristian Lukić (RS / SK) vybrala víťazov v hlavnej kategórii hru Sprout a kategórii najlepší estetický zážitok hru Outside. Tretieho víťaza, v kategórii Cena zúčastnených, vybrali hlasovaním ľudia počas verejnej prezentácie výsledkov. Cenu v tejto kategórií získala hra Transition. Porota vyberala víťazov spomedzi 12 odovzdaných hier. Celkovo sa zúčastnilo 41 vývojárov.

Po náročnom rozhodovaní sa porota rozhodla v hlavnej kategórií pre tím Push The Payload (Tomáš Bencko, Michal Harčár, Boris Rédli a Štefan Nitkulinec) s ich hrou Sprout. Ocenila najmä ich uchopenie témy game jamu, výborné zakomponovanie zvuku na ktorom spolupracovali s Grand Beats, hrateľnosť hry a dotknutie sa problematiky ekológie. Hra Sprout je o zdevastovanom svete, kde je úlohou hráča s pomocou malej líšky obnoviť život na zemi.

V kategórií najlepší estetický zážitok porota ocenila minuločných víťazov, tím Noha v mede (Jana Malatincová, Jana Balušíková, Peter Fačko, Andrej Palásthy). Hra Outside je príbeh starého muža, ktorý nevie výjsť zo svojej dennej rutiny. Porote sa páčilo ako dokázali vykresliť prostredie starého muža, ktoré hráča pohltí pocitom osamelosti.

Aj samotní zúčastnení mohli zahlasovať, ktorá hra sa im najviac páčila v kategórií cena zúčastnených. Účastníci vybrali hru Transition, ktorú vytvoril Sekip Games (Peter Sekera). Ide o je o jednoduchú hru, kde je úlohou hráča umiesniť postavičku na rovnako farebné políčko, ako je on sám. Postavička postupne prejde fyzickou aj duchovnou premenou.

Partneri podujatia
Zlatý partner: Resonate
Strieborní partneri: Pixel Federation, Grand Beats, Zuzana Motúzová | your lawyer
Mediálni partneri: Denník N, PC REVUE, České hry z.s, Rádio_FM, STARTITUP
Podujatie podporili: Slovenská národná galéria, WebSupport, Creative Industry Košice, IT Learning Slovakia, Fest Anča, Kreatívna Európa, Liftago, Luft, Turtle Bag, Martinus, Rainside s.r.o, digmia, yoga house, Klinger, Slovak Game Developers Association, Mesto Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

http://bratislavagamejam.sk
https://www.facebook.com/bratislavagamejam/

Hry, ktoré vznikli na Bratislava Game Jam
(texty sú od samotných tvorcov, organizátori podujatia do nich nezasahovali)

Sprout
víťaz
Svet je zdevastovaný. Obývajú ho už len bohaprázdne bytosti. Príroda však ešte nepovedala posledné slovo a na svet zoslala líšku so schopnosťou obnovovať pramene života a meniť tak charakter krajiny.

Hráč v podobe zraniteľnej líšky má možnosť preskúmať tento tajomný, kedysi dávno prosperujúci svet. Prostredie je dizajnované s cieľom vyvolávania otázok, ktoré si môže zodpovedať len samotný hráč. Hoci je celý svet prístupný od začiatku, navigácia po ňom je sťažená všadeprítomnými démonmi a inými prekážkami.

Sprout [Windows] - http://dl.bratislavagamejam.sk/sprout/Sprout.zip

Tím
Push The Payload

Štefan Nitkulinec
Michal Harčár
Boris Rédli
Tomáš Bencko

Outside
najlepší estetický zážitok

Outside je krátka naratívna hra o starom mužovi, ktorý bojuje so samotou snažiac sa oslobodiť od svojej dennej rutiny. Hráč má možnosť vyjsť z kruhu jeho monotónnosti a ujsť, alebo sa môže rozhodnúť neurobiť nič a ostať v rutine naveky. Hra využíva filmové prestrihy medzi scénami aby ukázala krátke "okná" rýchlo ubiehajúceho času a zmes ručne kreslenej 2D grafiky s voxelovými 3D prostrediami.

Outside [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/outside/outside_win.zip

Outside [Mac] http://dl.bratislavagamejam.sk/outside/outside_mac.zip

Tím
Noha v mede

Alexander Palásthy
Jana Malatincová
Jana Balušíková
Peter Fačko

Transition
cena zúčastnených
Malé stvorenie je smutné, pretože nepozná zmysel svojho života. V tom sa ale objaví mágia, ktorá mu ukáže cestu. Hráč sa musí dostať na políčko, ktoré je rovnakej farby ako stvorenie. Musí si však dávať pozor na čas a čierne políčka, inak hra končí. Postupne z depresívneho prostredia svitá nádej, mení sa nálada hudby, pozadie, prostredie, samotná postava, ako aj náročnosť. Na záver začne byť cítiť čaro Vianoc a zo stvorenia sa postupne stáva snehuliak, ktorý na konci zaželá Šťastné a Veselé Vianoce. Snehuliak tak našiel svoj zmysel, pretože jeho cieľom bolo priniesť Vianoce - túto novinu a robiť radosť. Namiesto smútku a depresie treba mať vieru.

Hra bude čoskoro dostupná na Google Play.

Tím
Sekip Games

Peter Sekera

ACH JAJ
Cieľom hry ACH JAJ je obrátiť pojem "premena postavy v hre" podnietením zmeny v samotnom hráčovi. Dosahuje to postavením hráča pred zložité etické a morálne dilemy, kde neexistuje zrejmá dobrá alebo zlá voľba. Hra nesúdi hráčovu voľbu, ale snaží sa dať mu možnosť reflexie jeho vlastých motivácií a snáď ho naučiť niečo o sebe samom.

Plán do budúcnosti je nájsť abstraktné dilemy a etické problémy, ktoré sú relevantné teraz, alebo budú v blízkej budúcnosti a merať, či sa počas hrania udiala zmena v rozhodovaní hráča vzhľadom na predchádzajúce morálne výzvy.

ACH JAJ [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/achjaj/achjaj.exe
ACH JAJ [Linux] http://dl.bratislavagamejam.sk/achjaj/achjaj_lnx
ACH JAJ [Mac] http://dl.bratislavagamejam.sk/achjaj/achjaj_mac.zip

Tím
ACH - Anna a Chalani

Anna Cséfalvay
Matej Hoppan
Andrej Kolenčík
Peter Nosko

Choose me UNSEKO!
Čas je kontinuálny, nezastaviteľný proces, ktorý nekompromisne mení všetko okolo seba. Podarí sa budove na samostatnom vŕšku prežiť zub času a získať prestížne ocenenie UNSEKO? Plány do budúcnosti - poriadny level dizajn, viac emócií tváre, viac assetov, zvuky nie sú úplne všade, reálne využitie zničenia budovy.

Hrateľná verzia čoskoro na Google Play.

Tím
Anygame

Matej Koleják - grafika, animácie, level dizajn
Juraj Bednárik - zvuky, animácie, level dizajn
Martin Miklis - programovanie (vojna, búrka, UI, controllery, ubúdanie života)
Andrej Hýll - programovanie (emócie budovy, animácie, ničenie budovy, grafity, rastliny)

Piatok
Jednou z najpodstatnejších premien ktorou prechadza človek je dospievanie, formovanie osobnosti, učenie sa, ale aj prvé lásky a prvé problémy. Toto všetko sa pokúšam zaimplementovať do svojej hry s dôrazom na fakt že počas tejto "premeny" sa nemení len samotný človek, ale mení sa aj jeho okolie, pretože svojimi rozhodnutiami, úspechmi a omylmi ho ovplyvňuje a spôsobuje jeho premenu. Hra sa volá Piatok, lebo zachytáva deň, kde nás na začiatku ovplyvňuje okoloie (štúdium, práca...) a končí tak, že my ovplyvňujeme svoje okolie (socializing, interakcia).

Piatok [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/piatok/BetaPiatokok.exe

Tím
Sám doma

Ľubomír Beňo

ASTRO.IO
Základnou myšlienkou bolo spojenie vesmiru s ľuďmi a vzájomný súvis premeny ľudí a vesmíru. Každý ovplyvňuje každého, nič viac, nič menej. Cieľ bol vyvolať v ľuďoch alebo hráčovi pocity, ktoré ho budú nútiť premýšľať o svete a pomôcť mu byť lepším človekom. Naplnenie: Mame pocit ze tato hra absolutne nespada do toho co sme chceli dosiahnut. :D

ASTRO.IO [Web] http://astroio.pocketfoo.com/

Tím
Grafik i
šiel na chatu
Radko Vítez, Jakub Petrík

Igor the fox
Idea hry je infinite runner, kde jeden hráč modifukuje stav prostredia aby druhý hráč ním mohol bezpečne prebehnúť. Nepodarilo sa nám žiaľ implementovať väčšinu herných mechaník. S témou permena to súvisí práve modifikáciou prostredia.

Igor The Fox [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/igor/IgorTheFox.exe
Igor The Fox [Mac] http://dl.bratislavagamejam.sk/igor/IgorTheFox.app.zip

Tím
inloopers

Martin Karabin
Matej Isteník
Peto Kendra
Alex Hajdu
Butterfly Garden

Myšlienka hry je chytanie motýľov. Larvy, ktoré chodia po záhrade, musíte kŕmiť kvetinami, aby sa zakuklili a po premene cez rôzne larválne štádiá premenili na motýľa. Lenže larvy sú veľmi krehké a vôbec nie je ťažké ich prišliapnuť. Hra je pre dvoch hráčov, ktorí súťažia proti sebe. A hlavne .. ak vám motýľ raz uletí, už sa nevráti.

Butterfly Garden [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/butterfly/ButterflyGarden.exe

Tím
Roman Ďuriga

SOL
Hviezdy vyhasli, vesmír potemnel. Sol je ako jediná bytosť schopný vrátiť svetlo vyhaslým hviezdam a vrátiť ho tak do nekonečného priestoru. V ceste jej však stojí tajomná sila. Kryštály vypĺňajú prázdny priestor a rozrastajú sa tam, kde kedysi vládol nekonečný priestor.

Hra Sol je puzzle hra, v ktorej hráč hľadá cestu a rozsvecuje vyhaslé súhvezdia. V ceste však stoja tajomné kryštály, ktoré sa menia každým hráčovým ťahom a blokujú jeho cestu, nútiac hráča zvoliť inú. Hráč však môže navštíviť každú hviezdu maximálne dvakrát, inak hviezda a celé súhvezdie vybuchnú. Herné pole sa neustále mení a hráč je nútený prispôsobiť sa tejto premene.

SOL [Windows] http://dl.bratislavagamejam.sk/sol/Sol_windows_build.zip
SOL [Android] http://dl.bratislavagamejam.sk/sol/Sol_android_build.apk

Tím
Squirrels

Marek Jurčo (game dizajn, programovanie)
Lukáš Jurčo (game dizajn, grafika)
Ján Ďurana (game dizajn, programovanie)

SNAC~KMAN
Hra je experimentálnou tranzíciu klasickej arkádovej hry do prostredia virtuálnej reality zohľadňujúcou špecifiká a možnosti zariadenia HTC Vive. Obsahuje oproti pôvodnému námetu nový spôsob ovládania a hernej mechaniky, čím vytvára unikátny herný zážitok.

SNAC~KMAN [Windows, HTC Vive] http://dl.bratislavagamejam.sk/snackman/SNACKMAN.zip

Update čoskoro na tedigames.sk

TÍm
TEDI Gmaes

Dalibor Bartoš
Michal Kabát
Juraj Mikula
Peter Strížo
Rolling Cubes

Cubio je kocka. Nevie čo so životom a v poslednej dobe pribral a zlenivel. Ťažko sa pohne bez toho, aby sa spotil. Jedného dňa sa rozhodne, že je čas na zmenu, ale vtedy sa mu veci vymknú spod kontroly. Cubio sa hýbe pomocou prevaľovania a skákania. Hra reflektuje jeho spôsob pohybu, Cubio sa pokusom a omylom učí, ako nájsť rovnováhu medzi tučnotou a bytím fit, live long and prosper. Hľadanie rovnováhy v zdravom živote je kľúčovou myšlienkou našej hry a reflektuje tému BGJ 2016 - Premena.

Web TOFF Games aj so stiahnuteľnou hrou: http://www.toffgames.com/2016/11/21/bratislava-game-jam-2016/

Tím
TOFF GAMES

Roman Danielis: Math, Physics, The Matrix Architect a.k.a Level Design
Yanchi Tóth: Programming, Scripting, 3D modelling (making burgers)
Ondrej Nero Sova: Art, Graphic Design, GUI programming
Matej Teo Žilák: Game Design, Sound programming, Voice Over :D

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Mladý pes

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať