Image
10.6.2018 0 Comments

Máte dobre zabezpečené budovy, skladové priestory a ich okolie?

Budovy firiem, výrobné prevádzky, logistické sklady a podobné budovy a ich areály majú rôzny stupeň zabezpečenia. Dobrý bezpečnostný systém má viac úrovní. Základný stupeň ochrany, ktorého dôležitosť si všetci uvedomujú, je ochrana vnútorného priestoru. Firmy sa domnievajú, že im takéto zabezpečenie stačí.

Komplexná viacstupňová ochrana je účinnejšia

V mnohých prípadoch je rovnako dôležitá ochrana vonkajšieho priestoru, ktorá sa často buduje ako nadstavba vnútornej ochrany, a takisto ochrana perimetra, teda celého areálu, jeho oplotenia a podobne. Prax je totiž taká, že keď sa do objektu násilím dostane zlodej, ­napríklad rozbije okno, alarm dobrého vnútorného bezpečnostného systému spravidla dobre zapracuje, identifikuje narušenie a pošle oznámenie o udalosti polícii či bezpečnostnej službe. Tieto zásahové zložky však majú určitý reakčný čas, za ktorý sú schopné prísť. Môže to byť 5 až 15 minút, čo zlodejovi vo väčšine prípadov stačí, aby si zobral to, po čo prišiel. Väčšinou sú totiž zlodeji na svoj „počin“ vopred pripravení. Nezriedka majú informácie zvnútra firmy, kde sa nachádza napríklad paleta s lukratívnym tovarom pripraveným na expedovanie, takže na naloženie a únik z objektu im stačí menej ako 5 minút. Naznačíme typický scenár: Zlodej príde, násilím otvorí dvere na logistickom centre. Keďže má informácie, vie, za ktorými dverami je paleta s lukratívnym tovarom. Naloží paletu a odchádza. Nielenže nestihne prísť externá zásahová služba, ale veľakrát nestihne zareagovať a prísť na miesto zásahu ani pracovník vnútornej stráže. Testy ukázali, že vo veľkom logistickom centre je čas, za ktorý príde pracovník stráže na najodľahlejšie miesto, približne 14 minút. Zlodej je vtedy od objektu vzdialený 10 minút jazdy autom.

Preto treba dôležité objekty zabezpečovať viacstupňovo. „Ak to situácia s polohou pozemkov umožňuje, dobrý bezpečnostný systém, na­príklad AXIS Perimeter Defender, by mal zachytiť prípadného narušiteľa ešte pred oplotením objektu,“ zdôrazňuje PhDr. Juraj  Vodenský  zo spoločnosti AJTY, s. r. o. Systém AXIS Perimeter Defender využíva kamerový systém, pracovníka dohľadu a ohradenie objektu, napríklad pletivom.

Integrované riešenie

Veľmi dôležité je prepojenie zabezpečovacieho a prístupového systému, čiže systému na monitorovanie dochádzky. To umožňuje zistiť, či v zabezpečenom objekte niekto má alebo nemá byť. Inteligentný systém si poradí aj v prípade, ak pracovníci zabudnú zabezpečené priestory zakódovať. Napríklad po odchode posledného pracovníka z IT oddelenia systém automaticky zakóduje serverovňu. Samozrejmý je selektívny prístup. Aj serverovňu či miestnosť s archívom dokumentov treba upratovať.

Včasná identifikácia narušenia

Nastavené procesy sa inicializujú už vtedy, keď sa narušiteľ blíži k oploteniu, prípadne k inak vytýčenej hranici záujmovej zóny. V minulosti, keď sa používali klasické kamerové systémy, veľmi záležalo na zhode okolností, či sa pracovník dohľadového centra práve pozeral na monitor s obrazom kamery, ktorá snímala narušiteľa. Neskôr mali kamery detekciu pohybu, čiže signalizovali, ak sa v zábere objavil pohyb. Mohol to byť narušiteľ, zviera alebo hoci igelitová taška unášaná vetrom. Moderné digitálne kamerové a vyhodnocovacie systémy dokážu samy rozpoznať nežiaduce aktivity, rozoznať človeka od zvieraťa či iného pohybujúceho sa objektu. Pre každú kameru sa definuje, v akej výške je umiestnená, a ona na základe toho identifikuje, v akej vzdialenosti sa snímaný pohybujúci sa objekt nachádza. Podľa toho na základe analýzy obrazu zistí, či ide o človeka, prípadne auto či dodávku – podľa toho, ako je systém nastavený. Systém môže byť nastavený tak, aby ignoroval autá, prípadne zvýšil pozornosť, ak identifikuje dodávku či nákladné auto a podobne. Pri identifikácii narušenia sa začne obraz zaznamenávať v najvyššej kvalite alebo sa spustia ďalšie procesy. Dobrý monitorovací systém umožňuje nastaviť takzvané zóny záujmu, v ktorých sa indikuje pohyb. Takisto je možné selektívne monitorovanie, pri ktorom pracovník monitorovacieho centra vidí iba určité časti záberu, kompletný obraz si môže pozrieť len pracovník, ktorý má na to oprávnenia. „Tieto funkcie a, samozrejme, aj priepastný rozdiel v kvalite obrazu,  to sú hlavné dôvody, prečo by sa na kvalite kamier a celého zabezpečovacieho systému rozhodne nemalo šetriť,“ vysvetľuje PhDr. Juraj  Vodenský. Moderné bezpečnostné kamery majú dostatočne výkonný hardvér, aby na nich mohol bežať softvér na predspracovanie a primárnu analýzu obrazu. Na úrovni počítačov a serverov v dohľadovom centre potom bežia náročnejšie úlohy. Keď už spomíname kamery, pre každé umiestnenie sa hodí určitý typ kamery. Ak je kamera orientovaná smerom, kde vychádza a zapadá slnko, musí mať kvalitné WDR, aby obraz v protisvetle obsahoval dostatok detailov. Podobne kamera v miestnosti, kde je lesklá dlažba, musí mať polarizačný filter na eliminovanie nežiaducich odrazov.

Prevencia a údržba

Najúčinnejšiu ochranu poskytuje kombinácia bezpečnostného systému, prístupového systému a kamerového monitorovacieho systému, pričom tieto systémy musia navzájom komunikovať. Vysvetlíme to na klasickom scenári narušenia. Kamerový systém začne narušiteľa registrovať a zaznamenávať už vtedy, keď sa blíži k záujmovej oblasti. Okamžite sa obraz začne nahrávať v najvyššej možnej kvalite a rozlíšení. Podľa nastavenia sa v príslušnom sektore môžu (a nemusia) zapnúť svetlá. Môže začať blikať výstražná signalizácia, môžu sa aktivovať reproduktory s hlásením, že sa človek blíži k zabezpečenému priestoru. Po prekročení pomyselnej alebo reálnej hranice (oplotenie) zabezpečeného priestoru sa aktivujú ďalšie procesy. Napríklad k svetelnej sa pridá aj výstražná zvuková signalizácia, rozsvietia sa svetlá v celom objekte – všetko s cieľom odradiť narušiteľa od zamýšľanej akcie. Môžete namietať, že profesionálneho zlodeja to neodradí, a máte pravdu. Včasné odhalenie narušenia však aktivuje výjazd zásahového vozidla už vtedy, keď prekročil hranice objektu, no ešte pred vniknutím do budovy a umožní narušiteľa chytiť. V čase, keď narušiteľ rozbije okno alebo vylomí dvere, aby vnikol do budovy, teda v čase, keď by v prípade inštalovania len vnútornej ochrany takýto systém zareagoval, pri inštalácii systému na ochranu celého objektu a perimetra už môže zásahové vozidlo vchádzať do objektu. Z hľadiska účinnosti ochrany je to priepastný rozdiel a veľmi sa zvyšuje šanca zlodeja chytiť a zabrániť škodám. Aby zabezpečovací a monitorovací systém spoľahlivo fungoval, sú nevyhnutné periodické kontroly. Veľa zariadení je napájaných z batérií a tie po čase stratia kapacitu a treba ich vymeniť. Takisto keď sa niektorý z komponentov pokazí, je dôležité mať k dispozícii 24-hodinový servis. Moderné systémy majú samodetekciu porúch, takže takýto stav samy oznámia.

Eliminovanie ľudského faktora

Maximálna možná automatizácia zabezpečovacieho systému je kľúčová aj z hľadiska rizika, ktoré predstavuje ľudský faktor. Na ilustráciu uvediem scenár, kde pri klasickom zabezpečovacom systéme sa zlodej na akciu vopred pripraví. Vyvolá falošný poplach. Strážnik alebo zásahová jednotka príde – a nikde nič, takže to pripíšu chybnému senzoru. Keď sa situácia ešte niekoľkokrát zopakuje, už poplachu v príslušnej zóne nik nevenuje pozornosť. A práve vtedy nastúpi zlodej do „ostrej“ akcie. Moderné systémy s diagnostikou všetkých kľúčových komponentov hlásia, že všetko je v poriadku a senzory sú bezchybné. Ak nastane opisovaná situácia, je jasné, čo sa chystá a na ktoré miesto by strážnik mal dávať zvlášť veľký pozor.

Obnova ochrany po incidente

K narušeniu objektov dochádza väčšinou v noci či cez dni pracovného voľna. Znovu to priblížime na typickom scenári: V sobotu o jednej v noci vás niekto chce vykradnúť. Príde polícia alebo bezpečnostná služba a bez ohľadu na to, či páchateľa zadržali, alebo nie, urobia príslušné úkony – a odídu. Renomovaní dodávatelia zabezpečovacích systémov preto poskytujú nepretržitú službu 24/7, majú k dispozícii operatívny sklad náhradných dielov a technikov na telefóne. Tí po oznámení incidentu prídu a urobia opatrenia, aby bolo možné objekt znovu zabezpečiť. Nasledujúci pracovný deň sa poškodený zabezpečovací a monitorovací systém kompletne opraví. Technici, samozrejme, v prípade potreby poskytnú súčinnosť aj pri vyhodnocovaní videozáznamov počas incidentu.

Individuálne požiadavky

Každá firma má svoje špecifiká a tie sa viac či menej premietajú aj do bezpečnostných systémov. V niektorých prípadoch môže z rôznych dôvodov byť kľúčová požiadavka za každú cenu chytiť narušiteľa. Vtedy sa návrh bezpečnostného riešenia sústredí na túto prio­ritu. Uzamknú sa zámky dverí, samozrejme, bezpečnostných, aby sa nedali vylomiť, na oknách sa spustia masívne vonkajšie žalúzie. Tieto opatrenia predovšetkým v kombinácii so systémom, ktorý vypustí do priestoru pre človeka a majetok úplne neškodnú, no totálne nepriehľadnú hmlu, takže narušiteľ sa minimálne 15 minút nedokáže vizuálne orientovať, poskytnú dostatok času, aby zásahová jednotka stihla prísť, kým je narušiteľ v objekte. Takže ak to zosumarizujeme, účinný zabezpečovací systém identifikuje narušiteľa po prekročení hranice pozemku. Vtedy začne prebiehať paralelný dej, ktorým je výjazd zásahovej jednotky. Urobme časovú bilanciu takéhoto scenára:

• Príchod narušiteľa od plotu k budove a vniknutie do budovy: 5 minút
• Zdržanie úniku narušiteľa pre stratu orientácie v dôsledku umelej hmly: 15 minút
• Zdržanie úniku narušiteľa bezpečnostnými dverami a žalúziami: 10 minút

Ak to zhrnieme, zásahová jednotka má na príjazd a zadržanie 30 minút. Takéto systémy a opatrenia, samozrejme, nie sú lacné, no vždy platí, že zabezpečenie má byť adekvátne hodnotám, ktoré má chrániť.

Vo voľnom pokračovaní predstavíme zabezpečovacie systémy a riešenia.

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť

Bezpečný chod vášho podnikania vďaka Schneider Electric Easy UPS 3S

09.12.2019 00:00

Špeciálny projekt Ochrana citlivých dáta a informačných systémov pred prerušením napájania dnes nie je len otázkou pre IT sektor. V prostredí automatizácie ale aj maloobchodu sa nachádzajú  citlivé s ...

Bezpečnosť

Firma vyrábajúca domové zvončeky s kamerou poskytovala polícii obrazový záznam o chodcoch na ulici

05.12.2019 00:10

Dohliadacia spoločnosť Ring, ktorá je vo vlastníctve Amazonu, poskytovala orgánom činným v trestnom konaní tepelnú mapu, ktorá umožňuje polícii vidieť všetky zariadenia Ring nainštalované v danej obla ...

Bezpečnosť

Americká armáda chce mať do roku 2050 vojakov-kyborgov

04.12.2019 00:20

Veliteľstvo americkej armády vydalo tento mesiac štúdiu venujúcu sa rozvoju bojových schopností vojakov, v ktorej sa uvádza, že zlepšenie uší, očí, mozgu a svalov je „technicky uskutočniteľné do roku ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá