MasterCard a eNett International podpísali zmluvu o partnerstve

0
Cieľom tohto partnerstva je sprostredkovávať v priebehu 5 rokov rozsiahle objemy globálnych platieb. Pre tie budú prednostne využité virtuálne čísla účtov (Virtual Account Number, VAN), ktoré spoločnosť eNett spravuje. Spoločnosť MasterCard sa stáva exkluzívnym platobným partnerom pre všetky VAN spoločnosti eNett, ktoré sú vytvorené v Európe.

Spoločnosť eNett International je celosvetovým poskytovateľom špecializovaných platobných riešení pre odbor cestovného ruchu. „Virtuálne čísla účtov spoločnosti eNett sa už na európskom trhu značne rozšírili. Naše partnerstvo s MasterCard naďalej posilňuje dôveryhodnosť tohto produktu - rovnako ako riešenia pre platby medzi podnikmi (B2B) v odvetví cestovného ruchu," prehlásil Anthony Hynes, konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti eNett International a dodáva: „Teší nás, že v odbore komerčného platobného styku máme podporu takto významného partnera."

Príležitosť, ktorú poskytujú VAN spoločnosti eNett vďaka tomu, že vyhovujú nárokom cestovného ruchu na rýchlejšie a bezpečnejšie platobné metódy, objavil tím spoločnosti MasterCard pre európske strategické aliancie. „Naše činnosti sú vzájomne veľmi dobre zladené," prehlásil Hany Fam, prezident pre strategické spojenectvá spoločnosti MasterCard. „Inovácie, ktoré sú výsledkom aktivity a technologickej zdatnosti spoločnosti eNett v spojení so sieťou a realizačnými funkciami spoločnosti MasterCard, prinesú cestovnému ruchu na celom svete podstatné výhody. V období, kedy zosilňuje tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie výnosov, umožní táto nová a moderná platobná technológia nielen orientáciu na tvorbu výnosov namiesto administratívnej činnosti, ale navyše tiež obmedzí riziká a umožní podnikom omnoho lepšie využívať cenné dáta."

Čo je to číslo virtuálneho účtu (VAN)?
Číslo virtuálneho účtu sa chová v podstate ako virtuálna platobná karta. Keď pracovník cestovnej kancelárie vykoná rezerváciu, môže pomocou platobnej platformy spoločnosti eNett vygenerovať 16-miestne číslo virtuálneho účtu pre určitú hodnotu, čím sa umožní platba dodávateľovi za transakciu. Na strane dodávateľa sa VAN pri spracovaní chová ako bežná platobná karta MasterCard, takže to na jeho systémy nemá žiadny vplyv.

Ako VAN funguje z pohľadu cestovnej kancelárie?
Cestovná kancelária vloží finančné prostriedky na svoj účet založený v spoločnosti eNett a uskutoční rezerváciu u dodávateľa. Pracovník kancelárie požiada prostredníctvom príslušnej platobnej platformy o VAN, poprípade klikne na voľbu VAN. eNett vygeneruje VAN a vykoná úhradu dodávateľovi. Prevody finančných prostriedkov zabezpečuje spoločnosť MasterCard. Vďaka obchodnému partnerstvu prejdú všetky VAN platformy, vygenerované cestovnými kanceláriami v Európe, systémami MasterCard. eNett odošle dáta o platbe späť do rezervačného systému. Cestovná kancelária tak získa prístup k dátam, ktoré jej pomôžu vykázať danú platbu.

Ďalšie informácie o tomto partnerstve a o VAN spoločnosti eNett nájdete na webových stránkach

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať