SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Máme 3D tlačiareň. Čo ďalej?

0
2. časť: Softvér na 3D tlač Príprava 3D objektov na tlač je svojím spôsobom umenie, na ktoré je potrebná aplikácia. Mohli by sme síce tvoriť 3D objekty aj v textovom editore (zadávaním kódov súradníc jednotlivých vrcholov), ale rýchlejšie bude použiť šikovný program. Ktorý? Pri našom pátraní sme vyskúšali zhruba dve desiatky programov. Preverovali sme ich možnosti, zložitosť obsluhy, no primárne sme hľadali najmä také, ktoré možno používať zadarmo. Nepredpokladáme totiž, že by nejaký začiatočník potreboval rovno ten najdrahší komerčný softvér. Existuje predsa množstvo rovnako dobrých free riešení, ktoré často dokážu rýchlejšie a aj viac s oveľa menšou námahou. Aplikácie pre 3D tlačiareň by sme mohli rozdeliť na dve základné skupiny. Do prvej patria programy pre dizajnérov, teda softvér na modelovanie, úpravy a tvorbu 3D objektov. Druhú skupinu tvoria nástroje na prípravu 3D tlače (tzv. slicery). Ich úlohou je z hotového 3D objektu vygenerovať riadiaci súbor pre 3D tlačiareň (G-code). Nuž a práve tým sa budeme venovať. Nie je slicer ako slicer Kvalita a možnosti slicerov sa dosť líšia. Pri jednoduchších modeloch si určite vystačíte s ľubovoľným slicerom, ale pri náročnejších modeloch je práve dobrý slicer kľúčom k úspešnej tlači. Ak teda plánujete využívať 3D tlačiareň na jemné modely s vysokou presnosťou (napr. na sošky), možno sa vám viac vyplatí investovať zopár eur do profesionálnejšieho slicera ako používať bezplatné riešenia. Slicer generuje rýchlosti, teploty a určuje presné dráhy tlačových hláv (rozkrája 3D model na tlačové vrstvy G-code), čiže je to de facto riadiaci program pre 3D tlačiareň. Je preto veľmi dôležité nájsť taký slicer, ktorý si bude rozumieť priamo s vašou tlačiarňou a bude poznať všetky jej príkazy. Presnosť jeho výpočtov na základe parametrov tlačiarne a použitého materiálu ovplyvňuje výslednú kvalitu 3D tlače. Môže mať takisto veľký vplyv na rýchlosť tlače, pretože určuje aj dráhy presunov tlačovej hlavy. Každý slicer poskytuje neja ... Zobrazit Galériu

Juraj Redeky

Všetky autorove články
3D print

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať