Magická cesta k jadrovej fúzii

0
Prečo je produkovanie elektriny prostredníctvom nukleárnej fúzie taký komplexný problém? Ako náš výskum v tejto oblasti napreduje a ako v súčasnosti vyzerá budovanie najkomplexnejšieho stroja, aký vôbec ľudstvo postavilo? Udržateľná dlhodobá fúzia je naším snom už celé storočie. V akcii ju vidíme každé ráno, keď na oblohe vyjde Slnko, a tak trochu si pripadáme ako ľudia v staroveku, ktorí sa denne pozerali na vtáky a túžili lietať ako ony. Ide o mimoriadne bohatý a z praktického hľadiska nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý môžeme využiť na produkciu elektriny. Hľadanie nových efektívnych zdrojov pritom neprestáva byť dôležité. Za posledných 50 rokov sa celosvetová spotreba elektriny viac ako zdvojnásobila a do konca tohto storočia očakávame zhruba strojnásobenie súčasných odberov. Elektriny potrebujeme stále viac a klimatické zmeny spôsobené uvoľňovaním ohromného množstva CO2 nám jasne ukazujú, že pri jej produkcii sa musíme urýchlene odpútať od spaľovania fosílnych palív. Tak ako dnes aj v budúcnosti budeme elektrinu produkovať z rôznych zdrojov, vhodných pre dané podmienky i lokality. Obrovské fúzne reaktory tvoria teda časť skladačky, ktorá doplní naše solárne, veterné a iné snahy, založené na obnoviteľných zdrojoch. Vzhľadom na časové horizonty a komplexnosť však na fúziu nemožno nazerať ako na momentálnu alternatívu, ktorá nám okamžite umožní bojovať proti klimatickým zmenám. Jej masívne praktické využívanie je totiž ešte značne vzdialené, pričom na tejto ceste musíme prekonať ešte mnoho prekážok. Pri našich snahách však nemožno myslieť len na súčasnosť a nadchádzajúce roky. Vzhľadom na neustále rastúce požiadavky na elektrické dodávky je fúzna energetika mimoriadne lákavá v rámci vzdialenejšej budúcnosti a môže byť našou hlavnou odpoveďou na to, ako budeme energeticky zásobovať technologicky sa zlepšujúcu civilizáciu v nadchádzajúcich storočiach. Spútanie tohto zdroja energie je však obrovská technologická a vedecká výzva. Bojujeme s ňou už niekoľko desaťr ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať