SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W Advertisement

Made in Slovakia: Predstavujeme zaujímavé inovácie

0

HQS - health-quality-speed

Ide o informačný systém, ktorý využijú spoločnosti prevádzkujúce výrobné linky. Pomôže im zabezpečiť rovnomerné a legislatívne správne rotovanie pracovníkov podľa ich zručnosti, výkonov, kvality. Zohľadňuje aj prevenciu pred chorobami z povolania, minimalizáciu rizík a príplatkov, monitoring v reálnom čase či automatickú kalkuláciu bonusov a príplatkov s prepojením na ERP SAP. Prínosom systému je odstránenie papierového plánovania, ktoré nebralo do úvahy ani všetky požiadavky na hodnotenie, kompetencie či aktuálny stav na výrobných linkách.

Systém využíva 40 výrobných liniek minimálne 3-krát denne počas každej pracovnej zmeny. Na základe nepretržitého monitoringu prebieha reporting a modelovanie stavu na linkách pre nasledujúce zmeny.

Projekt HQS - health-quality-speed z dielne spoločnosti Autocont, s r. o., bol semifinalistom súťaže IT projekt 2019.

Resco Inspections

Ide o systém na kolekciu dát, ktorý ponúka možnosť vytvárania vlastných dotazníkov, ich priraďovanie konkrétnym zamestnancom, rýchle a jasné vyplnenie dotazníkov priamo na mieste úkonu prostredníctvom mobilnej aplikácie a následnú analýzu dát. Výhodou tohto systému je inovatívnosť: softvér možno napojiť na nositeľné zariadenia a pracovať priamo prostredníctvom nich, či už sú to smart hodinky, alebo okuliare na rozšírenú realitu a pod. To umožňuje s Resco Inspections pracovať aj v extrémnych podmienkach, napríklad vo výškach, či pomocou okuliarov na rozšírenú realitu vidieť priamo postup práce, ktorú servisný technik aktuálne vykonáva. Resco Inspections v rozšírenej alebo 3D realite ponúka okrem live návodu aj rady, aké súčiastky a materiály pri danom úkone aktuálne technik potrebuje, a to aj offline. V základe ide o rozsiahly systém založený na dlhoročných skúsenostiach s vývojom CRM pre podnikateľskú a výrobnú sféru. Okrem dotazníkov obsahuje aj dizajnér, pomocou ktorého sa jednotlivé dotazníky jednoducho a prehľadne vytvárajú. Vďaka obchodnej logike možno vytvárať komplexné dynamické dotazníky, kde sa napríklad celé sekcie zobrazujú alebo preskakujú na základe predchádzajúcich odpovedí. 

Produkt Resco Inspections spoločnosti Resco, spol. s r. o., bol semifinalistom súťaže IT produkt 2019.

H&C Mask

Startup vyvíja celotvárové dýchacie masky, ktoré umožňujú upravovať teplotu vdychovaného vzduchu v extrémnych klimatických podmienkach. Čiže maska v mrazivom počasí vzduch ohrieva. Startup však má pripravenú aj letnú verziu, aby maska dokázala vdychovaný vzduch ochladzovať. Je to však energeticky náročnejšie, a tak sa na tomto riešení ešte pracuje. Okrem iného musí obsahovať rôzne bezpečnostné aspekty a poistky. Napríklad treba systém zabezpečiť tak, aby človek nebol schopný nastaviť si príliš nízku teplotu, čo by mu zrejme poskytlo určitý komfort, pre jeho organizmus by to však bolo škodlivé. Takéto poistky by mali zabezpečiť, aby nedochádzalo k nežiaducim efektom počas používania. Produkt pozostáva z dvoch častí: masky a ohrievacieho zariadenia s filtrom, cez ktorý prechádza vzduch.  V súčasnej koronovírusovej situácii, keď sa nosenie rôznych ochranných masiek stalo sa nevyhnutným, rastie význam aj tohto produktu. Masky sú dostupné v troch veľkostiach a ich nosenie je pohodlné. Obsahujú filtre s rôznou účinnosťou, s rôznou ochranou: pred časticami, toxickými plynmi a výparmi. Zaujímali sme sa, či maska dokáže zachytávať vírusy. Všetko, samozrejme, závisí od druhu filtra a spoločnosť 3M, ktorej filtre sa momentálne v maske používajú, má v ponuke aj typy s protivírusovou ochranou. Ak sa teda na ohrievací systém umiestni filter zachytávajúci vírusy, poslúži maska aj v týchto krušných časoch. Testovali ju športovci, vojaci a mnoho iných profesionálov v chladných podmienkach až do – 20 °C. Energiu maske zabezpečuje vymeniteľná 12 V Li-ion batéria.

Startup H&C Mask je finalistom súťaže inovatívnych nápadov (startupov)  Máš nápad? Prezentuj svoj startup!2019. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) v Košiciach.


 Rubrika Digitálna transformácia vychádza v spolupráci s OZ Technoland.

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať