Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Machine learning: Ako funguje strojové učenie

0
Môžu stroje myslieť? Odpoveď na túto otázku hľadali vedci a filozofovia už od 17. storočia. V tejto oblasti sa angažovali také slávne osobnosti ako Pascal, Descartes či Hobbes, samozrejme, iba v čisto  filozofickej a teoretickej rovine. Na konci 19. storočia a počas celého 20. storočia sa vedci a inžinieri snažili vytvoriť stroje, ktoré by boli schopné riešiť určité činnosti namiesto ľudí. Matematici im k tomu vytvárali viac alebo menej použiteľné algoritmy a modely. Odnepamäti je však problém v tom, že ľudia využívajú nielen zmysly, ale aj intuíciu a nie je ľahké algoritmizovať spôsob, ako uvažujeme. Realizovateľné sú snahy o vytvorenie algoritmov na riešenie úloh, ako je napríklad rozpoznávanie obrazu, triedenie predmetov, hranie hier, navigácia robotov v neznámom priestore, ale aj prognózy počasia, trhov či vývoja akcií na burze. Pri týchto a mnohých ďalších úlohách sa uplatní strojové učenie (machine learning). Machine learning je typ umelej inteligencie, ktorá má schopnosť učiť sa spoznávať atribúty reálneho sveta a následne na ne adekvátne reagovať bez toho, aby bol riadiaci počítač inteligentného systému na tieto úlohy explicitne naprogramovaný. Využíva heuristické algoritmy, neurónové siete a iné pokročilé algoritmy a softvérové technológie, predovšetkým datamining a metódy umelej inteligencie. Pomáha sa rozhodovať, sledovať a analyzovať trendy a predvídať udalosti. Ako to funguje Princíp, ako funguje strojové učenie, najlepšie vysvetlíme na fiktívnom, ale zrozumiteľnom príklade malého robotického vozidla schopného pohybovať sa v teréne, ktoré má za úlohu pomocou manipulačnej ruky zbierať v lese huby. Predpokladajme situáciu, keď sa vozidlo priblíži k hube, preskúma ju senzorovým systémom a má sa rozhodnúť, či ju ako jedlú zoberie alebo ako nejedlú či jedovatú nechá nepovšimnutú na mieste. Senzory zisťujú toľko parametrov, koľko sa len dá, väčšinu z nich na základe rozpoznávania obrazu. Pri hubách to bude farba, tvar a povrch klobúka, rebrovania,  nohy, ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
machine learning

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať