MV SR: Vestník v elektronickej podobe ušetrí 12-tisíc eur ročne

Informatizácia
0

215456_import-ministerstvo-vnutra.jpg Vestník Vlády SR by mal byť v budúcnosti vydávaný v elektronickej podobe a uverejnený by mal byť na stránke ministerstva vnútra. Ročne by tak mala elektronická verzia ušetriť 12-tisíc eur, agentúru SITA o tom informovala Marta Fabianová z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

Zásady vydávania elektronického vestníka ako aj výpočet jeho úspory sú obsahom návrhu Zásad vydávania Vestníka vlády SR, ktorý v stredu 26. marca predloží na rokovanie vlády minister vnútra Robert Kaliňák.

Nové zásady vydávania vestníka by mali začať platiť 1. apríla. Rezort ušetrí na nákladoch spojených s tlačou a distribúciou vestníka. Ročne by tak mala táto podoba ušetriť 12-tisíc eur, v tomto roku deväťtisíc eur. Takáto verzia zároveň umožní pružnejšie a rýchlejšie vydávanie vestníka.

"Materiál reaguje na zámery a ciele Programu ESO, ktorého podstatou je v rámci reformy štátnej správy zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana, reaguje tiež na nové usporiadanie miestnej štátnej správy," poznamenal tlačový odbor. Návrh nových zásad myslí aj na obce bez prístupu na internet. V takom prípade im okresný úrad bude posielať vestník v listinnej podobe.

Vo Vestníku vlády SR sa podľa návrhu uverejňujú napríklad vyhlášky okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy či oznámenia o vydaní smerníc a vnútorných predpisov. Prostredníctvom nich ministerstvá a ostatné ústredné štátne orgány riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, inými miestnymi orgánmi štátnej správy, VÚC a obcami.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať