MF podpísalo zmluvu na zdravotnícky informačný systém za 49 mil. Eur.

Informatizácia
0

ministerstvo-financii.jpg Ministerstvo financií (MF) podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém. Projekt, na ktorý pôjde z Operačného programu Informatizácia spoločnosti nenávratný finančný príspevok vo výške 49 mil. eur, má zaviesť nové elektronické služby zdravotníctva. Tým by mal podľa rezortu financií podporiť napĺňanie strategických cieľov eHealth, zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosti poskytovaných služieb a ich dostupnosti.

Ako ďalej informuje ministerstvo financií, národný projekt prináša 29 nových elektronických verejných služieb, čo má prispieť k znižovaniu mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami, zdravotne postihnutých osôb a ďalších znevýhodnených skupín.

Projekt Národný zdravotnícky informačný systém má podľa ministerstva financií za cieľ zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti a smerovanie k strategickým cieľom eHealth či zavedenie nových elektronických služieb zdravotníctva, ktorú posunú funkcionalitu Národného zdravotníckeho informačného systému.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať