Image
30.10.2015 0 Comments

MF SR: Štát bude poskytovať proaktívne služby cez smartfón a tablety

Ako budú ľudia vybavovať úradné záležitosti? Bude štát „smart" alebo „ignorant"? Ako naložíme s možnosťami, ktoré prinášajú otvorené dáta a cloudové prostredie? Odpoveďou na všetky tieto otázky je, že nadviazaním na výsledky projektov operačného programu Informatizácia spoločnosti („ďalej OP IS"), ktoré postupne nabiehajú do reálnej prevádzky, môžeme byť v horizonte niekoľkých rokov lídrom v oblasti eGovernmentu.

Ministerstvo financií preto pripravilo Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, ktorá popisuje, akým smerom sa bude ďalej uberať eGovernment na Slovensku. Zároveň definuje strategickú architektúru verejnej správy na nasledujúce obdobie.

Verejnosť tak získa prehľad o tom, čo sa bude v eGovernmente diať. Jednotlivým inštitúciám zas koncepcia poskytne návod, akým spôsobom ďalej postupovať s rozvojom informačných systémov. Taktiež definuje sadu princípov a modelov, ktoré bude potrebné dodržiavať a implementovať. Národná koncepcia ponúka návod, ako vytvoriť zo Slovenska inovatívny štát.

Koncepcia definuje nasledovné prioritné témy:

§ Elektronické služby musia byť v plnej miere orientované na občanov a podnikateľov, teda klientov. Je potrebné poskytovať elektronické služby proaktívne a automatizovane v kontexte životných situácií. Zámerom je tiež zaviesť mobilnú identitu.

Zvýšenie úrovne používateľskej prívetivosti bude nadväzovať na elektronické služby a systémy implementované v rámci OP IS, v ktorom sa väčšina agendy štátu posunula z papierového sveta do elektronického.

§ Zlepšenie využívania dát a otvorené dáta. V rámci OP IS sa podarilo veľké množstvo údajov z papiera digitalizovať a uložiť do databáz a centrálnych registrov ako napríklad do Registrov právnických a fyzických osôb. Nad týmito databázami a registrami vzniká spoločná dátová vrstva, ktorá umožní štátu ochraňovať dáta pred ich zneužitím a poskytnúť ich občanom a podnikateľom na ďalšie využitie. Zároveň úrady už nebudú voči dátam iných inštitúcií slepé, čo ich prácu zefektívni. Ambíciou je nastaviť verejnú správu, aby fungovala na základe využívania znalostí („data-driven stat").

§ Efektívna prevádzka informačných systémov štátu vo vládnom cloude. Prevádzka IT vo verejnej správe bude riešená centrálne poskytovateľom cloudových služieb. Vďaka centralizácií nákupu HW a SW licencií, ako aj zavedeniu flexibilných modelov, môžeme výrazne znížiť celkové náklady na informačné systémy verejnej správy. Zavedenie vládneho cloudu nadväzuje na už realizované aktivity v rámci OP IS.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

V japonskej pobočke Microsoftu pracovali zamestnanci len 4 dni v týždni. Ich produktivita sa zvýšila o 40 %

12.11.2019 08:15

Pracovníci spoločnosti Microsoft Japan si počas tohto leta užívali závideniahodné výhody: pracovali iba štyri dni v týždni, mali trojdňový víkend a dostávali svoju normálnu päťdňovú výplatu. Výsledkom ...

Informatizácia

Pripravujeme našich stredoškolákov dostatočne na povolania budúcnosti?

11.11.2019 07:55

Špeciálny projekt Ôsmeho novembra sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala vďaka spolupráci študentov Dominika Hamaja a Pet ...

Informatizácia

Čína nastavuje pravidlá pre mladých hráčov: max 90 minút denne a s „večierkou“ o 22:00

11.11.2019 07:50

Čínska vláda vydala nové pravidlá zamerané na potlačenie závislosti od videohier medzi mladými ľuďmi. Tvrdí, že to je dôvod zlého prospechu v škole a nárastu počtu krátkozrakých ľudí. Predpisy zakazu ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá