Linux súkromne i pracovne v2.0: Bash v5

0
V dnešnej modernej dobe je úplne samozrejmé, že bežný používateľ Linuxu dokáže bez najmenších problémov ovládať operačný systém a v ňom bežiace aplikácie prostredníctvom plnohodnotného grafického rozhrania. Pre Linux je však stále príznačné, že okrem GUI ponúka aj klasický príkazový riadok. Takisto stále platí, že príkazový riadok Linuxu je nesmierne silný nástroj, ktorý možno použiť nielen na správu systému, ale aj na vykonávanie mnohých ďalších úloh vrátane programovania. Príkazový riadok, inak aj interpreter príkazov či shell, bol súčasťou Linuxu od jeho zrodu, pričom je to nástroj, pomocou ktorého možno vykonať niektoré činnosti často rýchlejšie a efektívnejšie ako pomocou GUI. Nástrojov, ktoré umožňujú prácu v príkazovom riadku, je viacero, dominuje im však GNU Bash (Bourne-Again SHell), ktorého verzia 5 bola vydaná na začiatku roka 2019. Shell Shellom sa v počítačovom svete rozumie nástroj (makroprocesor), ktorého úlohou je spracúvanie a vykonávanie príkazov zadávaných používateľom buď v interaktívnej podobe, alebo príkazov uložených v súboroch. Zadávaný (čítaný) text a symboly expanduje na komplexné výrazy. Tie vykonáva synchrónne alebo asynchrónne, pričom kontroluje prostredie, v ktorom príkazy bežia. Okrem funkcionality súvisiacej s interpretáciou príkazov (editácia príkazového riadka, ukladanie histórie, kontrola vykonávaných úloh, práca s aliasmi...) disponuje funkciami programovacieho jazyka (pracuje s premennými, riadi tok spracovania, vykonáva funkcie...). Interpretované príkazy a prvky programovacieho jazyka dokáže kombinovať a vytvárať súbory obsahujúce príkazy, ktoré sa tak samy stávajú príkazmi. Príkazy sú buď zabudované priamo do shellu (built-in), alebo sú názvami samostatne spustiteľných aplikácií a nástrojov operačného systému. Pôvodný Bourne shell naprogramoval Angličan Stephen R. Bourne, vtedajší zamestnanec laboratórií Bell, ešte v roku 1979 pre uzavretú platformu Unix v7. Vývoj Bashu sa začal až o pár rokov neskôr. Išlo o voľne šíriteľn ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux Bash

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať