Linux súkromne i pracovne v2.0 (41. časť) / Git branching a merging

0
V tejto časti seriálu doplníme základné informácie týkajúce sa systému git o časti, ktoré majú súvis s aplikáciou vetvenia a spájania vývojových vetiev (línií). Budeme sa venovať obsahu git repozitárov a práci s ukazovateľmi. Hneď v úvode podotýkame, že git v rámci práce s príkazmi, o ktorej sme písali v predošlej časti seriálu, ponúka možnosť označovania (tagging) významných fáz vývoja, a pretože nepodporuje automatické dopĺňanie častí príkazov, umožňuje vytváranie aliasov. Vetvenie (branching) V súvislosti so systémami určenými na kontrolu verzií (VCS – Version Control Systems) sa vetvením rozumie začatie vývoja v samostatnej vetve, nezávislej od hlavnej (main) vývojovej vetvy. Práve implementácia vysoko efektívneho systému vetvenia a spájania je jeden z najvýznamnejších benefitov systému git. Na pochopenie tohto minimalistického procesu sa musíme vrátiť k spôsobu, ako git spravuje údaje. Tie neukladá vo forme rozdielov (differences), ale vo forme obrazov (snapshots). Vykonaním commit uloží objekt obsahujúci ukazovateľ na obsah, ktorý bol označený na uloženie (staged), a takisto ukazovateľ na predchádzajúci (parent) commit objekt, resp. príslušný počet ukazovateľov na predchádzajúce commit objekty, ak došlo k spojeniu viacerých vývojových vetiev. Algoritmus tvorby commit objektov je nasledujúci: 1. súbory sa označia na uloženie (git add) 2. vykonaním git commit sa: - vypočíta kontrolný súčet (checksum = 160-bitový/40-znakový SHA-1) každého súboru označeného na uloženie - uložia konkrétne verzie (obsah) označených súborov do repozitára vo forme objektov (tzv. blobs) - vypočíta kontrolný súčet každého podadresára, resp. koreňového adresára - vytvorí ukazovateľ na objekt = obraz (snapshot) obsahujúci adresár a jeho obsah (jednotlivé blobs) - vytvorí commit objekt obsahujúci ukazovateľ na obraz, ukazovateľ na predchádzajúci commit objekt (ak existuje) a metadáta (meno autora a osoby, ktorá vykonala commit) Obr. 1 Obsah commit objektu a obrazu Manažment výv ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux