SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (40. časť) Príkazy git

0
Táto časť seriálu bude stručným sumárom základných príkazov CLI, pomocou ktorých naštartujeme prácu v systéme git. Pomocou tejto jednoduchej referencie sa naučíme inicializovať prácu so systémom git a vykonávať základné operácie. Všetko uskutočníme v rámci terminálu, pretože práve touto cestou možno využiť úplnú súpravu príkazov git. Inštalácia Inštaláciu systému git vykonáme pomocou výrazu sudo apt install git-all. Po inštalácii je vhodné nastaviť meno a e-mailovú adresu používateľa a takisto názov editora, ktorý bude používať na vkladanie komentárov: git config --global user.name „meno_používateľa“ git config --global user.email e-mailová_adresa_používateľa git config --global core.editor názov_editora Prvotná konfigurácia git config – nastavenie (set), resp. získanie (get) obsahu konfiguračných premenných, ktoré definujú správanie sa systému git. Premenné sú obsahom troch konfiguračných súborov, pričom premenné nachádzajúce sa v najnižšej úrovni sú nadradené premenným vyšších úrovní: 1. /etc/gitconfig – systémový konfiguračný súbor obsahujúci premenné platné pre všetkých používateľov systému (konfiguruje sa pomocou prívlastku --system) 2. ~/.gitconfig alebo ~/.config/git/config – premenné platné pre aktuálneho používateľa (prívlastok -- global) 3. .git/config – premenné platné pre konkrétny repozitár git (prívlastok --local) git config --list – kontrola obsahu premenných systému git Inicializácia práce Inicializovať prácu so systémom git môžeme dvoma spôsobmi: 1. vytvorením repozitára git z lokálneho adresára nachádzajúceho sa na našom disku, 2. klonovaním existujúceho repozitára git z externého zdroja (pomocou jeho URL). Obr. 1 Životný cyklus súborov pracovného adresára Príkazy využívané pri prvom spôsobe inicializácie: git init – v lokálnom adresári sa vytvorí podadresár .git obsahujúci kostru repozitára git. git add názov_súboru – viacúčelový príkaz vykonávajúci štart kontroly verzií špecifikovaného súboru (súborov), resp. presun súborov d ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať