SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z SAMSUNG_06202 Z Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (31. časť): MariaDB

0
V tejto časti seriálu sa začneme venovať databázam, konkrétne databázovej architektúre klient/server s názvom MariaDB. Tá vznikla na základoch architektúry MySQL, ktorú využíva takmer polovica všetkých webových aplikácií pracujúcich s databázami. MariaDB vyvinuli pôvodní tvorcovia MySQL v snahe o udržanie princípov, ku ktorým sa hlásili už od samého začiatku vývoja tejto databázovej architektúry. Vznik MariaDB bol okrem iného dôsledkom rôznych peripetií, ktoré vznikli po kúpe Sunu (pôvodný majiteľ MySQL) spoločnosťou Oracle. Tento okamih bol začiatkom konca architektúry MySQL, pretože viditeľnou snahou firmy Oracle je jej postupný útlm a preferencia vlastného riešenia. Na fenomén LAMP však nemožno len tak zabudnúť, a aj keď existujú iné riešenia, ako je MariaDB, táto architektúra tu bude mať svoje nesporné miesto ešte veľmi dlho. Ako obyčajne sa pre nedostatok miesta nebudeme venovať všetkým detailom. Zameriame sa na praktickú inštaláciu MariaDB servera a jeho využite v rámci Linuxu. MariaDB Server (mariadb.org) Pretože ide o nasledovníka, resp. odnož (fork) servera MySQL, má predpoklady na masívne rozšírenie. Jeho hlavný princíp je otvorenosť kódu (open source – licencia GPL, LGPL alebo BSD), to značí, že ide o bezplatný databázový server, ku ktorému si môžeme obstarať platenú servisnú podporu. Podľa domovskej stránky je to rýchly, škálovateľný a robustný server, podporujúci množstvo úložných enginov (storage engines), zásuvných modulov (plugins) a ďalších nástrojov, pomocou ktorých možno využiť funkcionalitu MariaDB v najrôznejších aplikáciách. Samozrejmosťou architektúry MariaDB je podpora relačných databáz a najpoužívanejších prístupových rozhraní (interfaces). MariaDB sa pýši rýchlosťou vykonávania požiadaviek (queries), replikácií, indexovania, používania kľúčov, konverzie znakov a všetkých bežných databázových operácií. Vlastnosti (features) MariaDB Z mnohých užitočných vlastností servera MariaDB vyberáme: a) funkcie okien – vykonávajú výpočty s množino ...

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať