Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (27. časť): Aplikácie Ubuntu Studia 17.10

1

V tejto časti seriálu sa oboznámime s aplikáciami najnovšej verzie Linuxu Ubuntu Studio 17.10. Tento konkrétny klon distribúcie Ubuntu sme vybrali zámerne s cieľom uviesť prehľad ponúkaných aplikácií dostupných ihneď po inštalácii s uvedením ich základného určenia.

Na domovskej stránke Ubuntu Studia (ubuntustudio.org) možno nájsť množstvo užitočných informácií týkajúcich sa tejto distribúcie vrátane všeobecného konštatovania, že ide o produkt určený najmä pre kreatívnych ľudí, ktorých zámyslom je počítačová tvorba umeleckých (art) diel.

Low-latency jadro

Predstavovaná verzia je Ubuntu Studio 17.10 Artful Aardvark s grafickým prostredím Xfce 4.12 a jadrom 4.13.0-21-lowlatency. Ide o jadro s tzv. nízkou dobou reakcie, resp. latenciou (low-latency). To sa oproti tzv. real-time jadru správa ohľaduplnejšie k potrebám bežiacich aplikácií. V prípade Ubuntu Studia je toto špeciálne jadro použité najmä z dôvodu integrácie aplikácií zameraných na prácu s audiom a videom (všeobecne s multimediálnym obsahom). Tie dokážu požiadať o systémové prostriedky (výkon CPU) s takmer okamžitou reakciou, resp. s reakciou, ktorá je dostatočná na softvérové spracovanie signálov.

 


Obr. 1 GUI Ubuntu Studia 17.10

Štandardná ponuka aplikácií

Ubuntu Studio je sám osebe kvalitný operačný systém, založený na low-latency jadre so všetkými charakteristickými črtami, ktoré by mal mať moderný desktop. Ponúkané aplikácie rozdeľuje do štyroch základných kategórií.

1. Tvorba audia (Audio Production)

JACK Audio Connection Kit 0.4.5
Ide o low-latency audio a MIDI server (QjackCtl), ktorý umožňuje vzájomné flexibilné prepojenie aplikácií využívajúcich rozhranie jack. Server je transportný kanál pre ostatný softvér založený na rozhraní jack. Jeho alternatíva je Gladish (LADI Session Handler), ktorý je takisto určený na vzájomné prepojenie zvukových aplikácií, pričom navyše dokáže vytvorené konfigurácie (sessions) ukladať na následné použitie.

Ardour 5.11.0, LADSPA/LV2
Ardour Digital Audio Workstation (DAW) je softvérový nástroj určený na nahrávanie, mixáž a úpravu zvuku. Dokáže spracovať množstvo viac či menej známych zvukových formátov. Umožňuje ovládať zariadenia MIDI a pracovať s množstvom zásuvných modulov (plugins) LADSPA/LV2.

Linux Audio Developer‘s Simple Plugin API (LADSPA) je štandard, ktorý definuje spôsob spracovania zvukových filtrov a signálových efektov. Jeho následníkom je štandard LV2 (LADSPA ver. 2).

Treba spomenúť, že Ubuntu Studio okrem uvedených nástrojov disponuje ďalšími kvalitnými audiosekvencérmi, resp. syntetizátormi, ako sú napr. Audacity, Qtractor, Hydrogen, Yoshimi, Rakarrack, Guitarix…

2. Grafický dizajn (Graphic Design)

Blender 2.78c
3D editor s plne nastaviteľným GUI, vlastným herným enginom a možnosťou postprocesingu. V základe umožňuje tvorbu 3D modelov (modeling), animácií a rendering scén. Okrem toho integruje nástroje určené na simuláciu fyziky, časticových systémov, editáciu videí a skriptovanie. Samozrejmosť je jeho rozšíriteľnosť o množstvo doplnkov (addons).

Inkscape 0.92
Vektorový grafický editor používajúci formát Scalable Vector Graphics (SVG), ktorý je štandardom W3C. Ponúka množstvo kresliacich (drawing) nástrojov, vopred pripravených tvarov (shape), nástrojov na prácu s textom, na manipuláciu s objektmi, no najmä s tzv. dráhami (paths).

Krita 3.2.1
Profesionálny grafický editor určený najmä pre ilustrátorov. Podobne ako iné aplikácie ponúka plne modifikovateľné pracovné prostredie, stabilizáciu ťahu štetcom, konfigurovateľné enginy štetcov, tvorbu tzv. bezšvíkových (seamless) textúr a vzorov a v neposlednom rade detailnú správu kresliacich nástrojov vrátane ich importu z iných aplikácií.

Darktable 2.2.5, RawTherapee 5.2
Darktable je ďalší z grafických nástrojov, ktorý je virtuálnym presvetľovacím stolom (lighttable), resp. tmavou komorou (darkroom) pre fotografov. Poskytuje manažment negatívov a profesionálnu správu obrázkov v plnohodnotnej kvalite RAW.

RawTherapee je podobne ako Darktable multiplatformový editačný nástroj pracujúci s formátom RAW. Jeho špeciálne zameranie je postprodukcia fotografií. Poskytuje rozsiahlu súpravu editačných nástrojov, rozšírenú správu farieb, tónovacie nástroje a nástroje určené na správu expozície.


Obr. 2 Aplikácie Ubuntu Studia 17.10

3. Tvorba videa (Video Production)

OpenShot 1.4.3, Kdenlive 17.08.2
OpenShot je jednoduchý multiplatformový videoeditor podporujúci formáty založené na multimediálnom frameworku FFMPEG (kódovanie, dekódovanie, transkódovanie, spájanie obrazových a zvukových stôp,  streamovanie, filtrovanie, prehrávanie…). Je použiteľný na editáciu kľúčových snímok spracúvaných videí s možnosťou integrácie zvukových stôp a statických obrázkov. Ponúka rôzne možnosti prechodu snímok, vkladanie a editáciu titulkov, videoefekty a rozšírenú správu časovej osi (timeline).

KDE Non-Linear Video Editor je podobný ako editor videí OpenShot, ktorý integruje množstvo zvukových (LADSPA) a obrazových (Frei0r) efektov, nástroje na správu titulkov, tvorbu (authoring) DVD a editáciu prechodov (transitions). Ako všetky ostatné nástroje umožňuje svoju funkcionalitu rozširovať z online zdrojov.

4. Kancelárske a publikačné nástroje (Publishing)

LibreOffice 5.4.2.2
Kancelársky balík, ktorý netreba nijako zvlášť predstavovať. Reprezentuje nevyhnutný balík kancelárskych aplikácií, ktorý je užitočný pre širokú masu používateľov. Samozrejmosť je import a export formátov balíka MS Office.

Calibre 3.15.0, Scribus 1.4.6
Calibre je aplikácia umožňujúca manažment, editáciu, prezeranie a zdieľanie elektronických kníh (e-book).

Scribus je aplikácia určená na profesionálnu prípravu publikácií, obsahujúca súpravu nástrojov na vektorovú úpravu obsahu, množstvo vstupno-výstupných filtrov a integrovanú podporu renderingu jazyka LaTeX či Lilypond.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

1 komentár

organizovanie fotografii reakcia na: Linux súkromne i pracovne v2.0 (27. časť): Aplikácie Ubuntu Studia 17.10

16.3.2018 13:03
Nechýba soft na organizáciu fotografií ?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať