Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (25. časť): Okruhy siete Tor

0
V tejto časti seriálu sa poslednýkrát vrátime k sieti Tor, pričom detailnejšie opíšeme spôsob fungovania jej okruhov. Na začiatku článku vám v stručnosti predstavíme postup vytvárania okruhov. Následne opíšeme technické pozadie poskytovania tzv. skrytých služieb (hidden services). Komunikácia prostredníctvom okruhov Pri bežnej sieťovej komunikácii sa k posielaným údajom (data payload) pridávajú hlavičky (headers) využívané pri smerovaní (routing) balíčkov (packets) od zdroja k ich cieľu. Obsah hlavičiek sa používa na analýzu sieťovej prevádzky. Na ich základe možno ľahko identifikovať zdroj a cieľ sieťovej komunikácie. Zámerom vytvorenia siete Tor bola distribúcia zdrojov tak, aby nikto nemohol identifikovať konkrétny zdroj, z ktorého boli údaje odoslané. Technické riešenie je prenos dátových paketov náhodne vybranými cestami (paths), pričom nemožno identifikovať pôvodcu paketov. Klient siete Tor vytvára okruhy (circuits) šifrovaných spojení medzi prenášačmi (relays), resp. smerovačmi (routers) nasledujúcim postupom: 1. klient náhodne vyberie vstupný uzol (entry node) z uzlov uvedených v databáze uzlov Tor, tento uzol pozná zdroj údajov, ale nepozná ich cieľ, je to uzol, od ktorého dostáva klient vo výsledku odpoveď na svoju požiadavku, 2. požiadavka následne putuje náhodne vybranými uzlami (next hop) s vlastným kľúčovým párom, každý uzol v ceste pozná iba predošlý a nasledujúci uzol, ale nepozná kompletnú cestu, okruh sa postupne rozširuje, až dôjde k výberu výstupného uzla (exit node), ktorý identifikuje požiadavku (dešifruje predtým niekoľkonásobne zašifrovanú správu) a odovzdá ju cieľovému počítaču v otvorenej podobe, 3. v prípade vytvorenia nového spojenia (session), po zaslaní novej požiadavky alebo po uplynutí určeného časového intervalu dochádza k zrušeniu okruhu a vytvoreniu nového. Po vytvorení okruhu sa správy prenášajú tak, že sa postupne šifrujú verejným kľúčom prenášača smerom od posledného k prvému, to značí: šifrovaná_správa = verejný_kľúč_ ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať