Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (16. časť) - Virtuálne siete VirtualBoxu

0
Na prezentáciu aktivít a ukážky jednotlivých postupov opisovaných v tomto seriáli používame virtualizačné prostredie Oracle VirtualBox, ktoré sme charakterizovali už v predošlej verzii seriálu. V tomto článku sa k nemu vrátime, a to z dôvodu opisu možností sieťového pripojenia virtuálnych strojov (VM – Virtual Machine), nazývaných aj hosťami (guests). Na stručné zopakovanie základných informácií o prostredí VirtualBoxu uvedieme, že jeho inštaláciu vykonáme najpohodlnejšie pomocou manažéra balíčkov. VM vytvoríme v trojkrokovom procese, pri ktorom zvolíme typ a verziu inštalovaného OS, veľkosť operačnej pamäte a nakoniec typ a veľkosť virtuálneho HDD. Následne inštalujeme a konfigurujeme OS, doinštalujeme tzv. hosťovské doplnky (Guest Additions) a v prípade potreby konfigurujeme zdieľané priečinky (Shared Folders), sieťové pripojenie a ďalšie kontrolné prvky. Sieťové adaptéry VirtualBoxu Pri testovaní, resp. overovaní funkcionalít rôznych aplikácií a nástrojov s využitím prostredia VirtualBoxu v mnohým prípadoch využívame sieťové pripojenie VM buď s hostiteľským strojom (host), alebo s inými VM. Každý VM môže využívať 8 sieťových adaptérov (4 možno konfigurovať cez GUI Network, všetkých 8 prostredníctvom CLI VBoxManage modifyvm). Každý z týchto adaptérov môže operovať v špecifickom móde a pre VM môže byť prezentovaný jedným zo šiestich hardvérových zariadení. Tie boli vybraté s ohľadom na čo najširšiu softvérovú podporu zo strany inštalovaných OS. Špeciálne zariadenie je Paravirtualized network adapter, ktoré na svoju činnosť vyžaduje prítomnosť štandardizovaných ovládačov VirtIO (Kernel-based Virtual Machine linux-kvm.org). Operačné módy sieťových adaptérov VirtualBox podporuje 7 základných operačných módov sieťových adaptérov: 1 Not attached – nepripojené Hostia majú pridelené sieťové rozhrania, ale tie nie sú pripojené k žiadnej sieti (sieťové káble sú odpojené) 2 NAT – preklad sieťových adries Každý hosť pracuje samostatne, pričom zdieľa sieťov ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať