Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux súkromne i pracovne v2.0 (12. časť): Linux Tracing

0
Tento článok je pokračovaním témy týkajúcej sa monitorovania udalostí, ktoré vznikajú v  operačnom systéme Linux. Po teoretickom vysvetlení vzájomných vzťahov medzi procesmi, mennými priestormi, kontrolnými skupinami a kontajnermi sa dostávame k aplikáciám. Predstavíme vám aplikáciu na sledovanie udalostí s názvom Sysdig a behaviorálny nástroj Falco. Sysdig (sysdig.org) Sysdig je viacúčelová aplikácia určená na sledovanie systému Linux (system-level monitoring), hľadanie a riešenie problémov (troubleshooting) a takisto sledovanie prostredí uzavretých v kontajneroch. Základom jej práce je identifikácia a monitoring bežiacich procesov. Okrem toho umožňuje: - sledovať prostredia linuxových kontajnerov, - pracovať so všetkými dôležitými systémovými zdrojmi: CPU, RAM, HDD, NET, - zaznamenávať sledované aktivity do súborov na neskoršiu analýzu, - vykonávať hĺbkové sledovanie, analýzy a takisto riešiť známe problémy, - vykonávať dohľad prostredníctvom intuitívneho používateľského rozhrania csysdig. Architektúra aplikácie Sysdig Sysdig získava (capture) údaje potrebné na svoju činnosť prostredníctvom tzv. sond (probes) inštalovaných priamo do jadra systému. Sondy nadväzujú na štandardnú funkcionalitu jadra, tzv. sledovacie body (tracepoints), sledujú komplexný stav systému a sú zdrojom informácií pre nadstavbové časti. Tie ponúkajú širokú škálu filtrovania, čím používateľovi umožňujú sledovať parciálne údaje. Sondy sú minimalizované aplikácie, ktorých jediná úloha je kopírovať detaily týkajúce sa jednotlivých udalostí do zásobníka. Zásobník udalostí je priamo mapovaný do používateľského pamäťového priestoru, čo odbúrava potrebu dodatočného kopírovania. Udalosti nachádzajúce sa v zásobníku sú načítavané, dekódované a analyzované pomocou funkcií knižníc libscap a libsinsp. Chisels Sysdig monitoring obohacuje o skripty, tzv. chisels, pomocou ktorých analyzuje sled (stream) udalostí a vykonáva vopred definované akcie. Chisels sú naprogramované v jazyku Lua. Možno ich s ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať