Lenovo v Nemecku otvára prvé globálne centrum inovácií HPC systémov

Tlačové správy
0

Spoločnosť Lenovo dňa 25. marca 2015 ohlásila otvorenie svojho prvého centra inovácií vysokovýkonných výpočtových clusterov - High Performance Computing (HPC), čo bude trvalým miestom zabezpečujúcim permanentný benchmark výskumu a vývoja a aplikácií, ako aj nový ekosystém partnerov, ktorí budú spolupracovať na projektoch prinášajúcich komerčné výhody HPC širšiemu spektru klientov a zákaziek. Centrum so sídlom v nemeckom Stuttgarte odráža angažovanosť spoločnosti Lenovo v oblasti podnikových počítačových riešení, ako aj ambície stať sa predajcom číslo 1 na trhu v oblasti Open Systems.

V čase otvorenia tohto centra bola spoločnosť Lenovo prijatá za plnohodnotného člena Európskej technologickej platformy pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (ETP4HPC) - fóra vedeného týmto odvetvím, ktoré využíva transformatívnu silu HPC na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy v oblasti vedy, obchodu a priemyslu.

Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Intel, toto centrum ponúka najnovší procesor Intel® Xeon® E5 2600 v3 s prepojením Mellanox EDR 100Gb/s InfiniBand, pričom ako základnú výpočtovú platformu využíva Lenovo systém NeXtScale. Bude využívať hlboké znalosti a odborné zručnosti niekoľkých špecializovaných partnerov a klientov z celej Európy, ktorí sa budú podieľať na ďalšom rozširovaní možností a pokrokovom lokalizovanom výskume.

Aymar de Lencquesaing, prezident Lenovo pre región EMEA a senior viceprezident skupiny Lenovo, toto oznámenie okomentoval slovami: "Dnešok predstavuje míľnik našich ambícií ako spoločnosti. Nielen, že otvárame prvé globálne HPC centrum spoločnosti, ale znovu potvrdzujeme náš záväzok, investície a ambície v tomto segmente. Trh regiónu EMEA má obrovský potenciál pre HPC a je pre nás tiež živnou pôdou pre veľké pokroky v projektoch a výskume, ktoré majú neuveriteľný dopad a vplyv tak na priemyselné odvetvie ako aj na celú spoločnosť."

"Toto je nový prístup k inováciám - prístup, ktorý využije silu Lenovo a tiež našich predajcov a klientskych partnerov, aby výhody HPC systémov priniesli bližšie viacerým klientom po celom svete," uviedol Brian Connors, viceprezident spoločnosti Strategic Alliances a generálny riaditeľ High Performance Computing Lenovo Worldwide.

Partnerstvá sú kľúčom k úspechu

Popri šiestich vizionárskych klientoch a štyroch popredných hráčov v tomto odvetví, ktorí boli uvedení na SC14 sa do aktivít centra a tiež do spolupráce zapojili traja noví nezávislí predajcovia softvéru (ISVs) a jeden nový vizionársky partner. Lenovo sa bude naďalej usilovať o získavanie a rozširovanie ekosystému partnerov na rámec nasledovných:

  • Partneri z odvetvia - Intel, IBM, Mellanox, NVIDIA
  • Partneri spomedzi klientov- Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Science & Technology Facilities Council: Hartree Centre, Barcelona Supercomputing Center (BSC), Cineca, Rechenzentrum Garching (RZG), Forschungszentrum Jülich (FZJ), Distributed Research utilising Advanced Computing (DiRAC)
  • ISV partneri - ScaleMP, Allinea, PathScale

Prebiehajúca spolupráca

V súčasnosti už prebieha niekoľko kľúčových projektov, vrátane:

  • Lenovo a Intel - MPI škálovanie nových technológií ako OmniPath a prepojenia EDR
  • Lenovo a LRZ- energeticky uvedomelé plánovanie, energeticky efektívne dátové centrá a optimalizácia pracovnej záťaže
  • Lenovo a STFC Hartree Centre - vývoj novej generácie superpočítačových architektúr a softvéru, spájajúcich najlepšie praktiky s inováciami za účelom poskytovania energeticky efektívnych riešení
  • Lenovo a Mellanox - MPI škálovanie na EDR štruktúra

Podporujúce citácie:

"Spoločnosť Intel je nadšená z hlbokej technickej spolupráce s Lenovo na ich novom Centre Inovácií HPC", uviedol Rajeeb Hazra, viceprezident, Data Center Group a generálny riaditeľ, Technical Computing Group spoločnosti Intel. "Okrem toho, že koncovým užívateľom poskytneme včasný prístup k niektorým najnovším technológiám Intel, ako napr. budúce procesory Intel® Xeon Phi™ a Intel® Omni-Path Fabric, Centrum bude aj kľúčovým miestom pre uvoľňovanie softvéru, zameriavajúce sa na vylaďovanie MPI a modernizáciu kódov pre vysoko paralelné aplikácie. Tešíme sa na dôležité inovácie pre koncových užívateľov, ktoré toto Centrum umožní priniesť."

"ScaleMP je hrdá na svoje partnerstvo s Lenovo v novom centre - Global HPC Innovation Center - v nemeckom Stuttgarte, ktoré sa bude zameriavať na riešenia pre HPC a vnútro pamäťové VLDB. S využitím produktov v SMP Foundation spoločnosti ScaleMP, Lenovo výskumníkom a inžinierom umožňuje riešiť väčšie problémy a zároveň znižuje zložitosť nasadzovania a podnikovým užívateľom zároveň umožňuje zmestiť obrovské databázy do RAM pamäte s cieľom dosiahnuť nevídaný výkon a úsporu nákladov," uviedol Shai Fultheim, zakladateľ a CEO spoločnosti ScaleMP. "Neustále sa snažíme odstraňovať hranice a obmedzenia, vyplývajúce zo starších a zdedených vylepšených serverových architektúr prostredníctvom škálovateľného softvéru a úzkych partnerstiev a sme nadšení z ešte intenzívnejšej spolupráce so spoločnosťou Lenovo."

"Centrum inovácií HPC, ktoré Lenovo otvára v Stuttgarte, developerom a užívateľom poskytne prístup k riešeniam prepojenia cez Mellanox EDR 100G InfiniBand pre optimalizáciu výkonu aplikácií, aby bolo možné využívať čo najefektívnejšie vysokovýkonné prepojenia," povedal Gilad Shainer, viceprezident pre marketing spoločnosti Mellanox Technologies. "Možnosti výkonu prepojenia sú rozhodujúce pre dátovo a výpočtovo náročné aplikácie, ktoré vyžadujú ultra nízke čakacie doby a vysokú mieru komunikácie, aby sa dosiahli rýchlejšie výsledky."

Jeden takýto projekt, využívajúci ústredný pilier Centra inovácií sa realizuje vo Veľkej Británii, kde technológovia spoločnosti Lenovo pracujú s vedcami organizácie STFC DiRAC Facility na skúmaní nových postupov pri riešení veľmi rozsiahlych aplikácií náročných na pamäť. Dr. Jeremy Yates, riaditeľ DiRAC Facility hovorí: "Jeden z kľúčových faktorov úspechu Centra inovácií sa bude merať podľa toho, ako pomôže pri podpore duševného vlastníctva regiónu a ako nás povzbudzuje aj zameranie na satelitnú spoluprácu."

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať