SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 Advertisement

Kvantové počítače: Ako sú ďaleko?

Archív NXT
0
Kvantové počítače podnecujú fantáziu vývojárov už mnoho rokov. Potenciálna možnosť rýchlo vykonávať nepredstaviteľne náročné výpočty, ktorých riešenia by na bežných počítačoch trvali milióny rokov, je prísľubom dych berúcej budúcnosti. Ako vlastne tieto systémy fungujú a ako ďaleko je ich vývoj dnes?Pokiaľ ste sa s termínom kvantový počítač stretli doposiaľ len okrajovo alebo vôbec, máte po prečítaní jeho označenia zrejme len hmlistú predstavu o tom, o čo vlastne ide. V základe ide o koncepčne výrazne odlišný druh počítača, ktorý pri svojej práci priamo používa javy kvantovej mechaniky. Jeho obrovská odlišnosť pritom nesúvisí s používateľským formátom počítačov (desktop, notebook, tablet, smartfón) a ani s ich základným hardvérovým konceptom (procesor, pamäť, radiče, zbernice, úložiská). Rozdiel tkvie v samotnom spôsobe narábania s informáciami. Súčasné počítače založené na tranzistoroch narábajú s informáciou v podobe binárnych digitálnych dát, tzv. bitov. Bit môže reprezentovať dva stavy, respektíve hodnoty v podobe 1 a 0. Z hľadiska fyzickej reprezentácie môže byť tento stav vytvorený otvorením a zavretím nejakého prvku, nabitím a vybitím, či vodivosťou a nevodivosťou. Kvantový počítač naproti tomu používa jednotky informácie označované ako qubit (čítané ako kjúbit). Ide o skrátený názov pre kvantové bity (quantum bits), ktoré podobne ako bežné bity môžu reprezentovať stav 0 a 1. Okrem 0 a 1 však existuje ešte jeden špeciálny a veľmi zvláštny stav vyplývajúci z kvantovej mechaniky. Označuje sa ako kvantová superpozícia a informácia má pri nej hodnotu 0 aj 1 zároveň. Výsledkom je, že kvantový počítač nesie prvky nedeterministického a na pravdepodobnosti založeného stroja. Môže sa tak nachádzať vo viacerých stavoch súčasne.Fyzikálne javy, ktoré pozorujeme vo svete elementárnych častíc, sú výrazne odlišné od javov, s ktorými sa bežne stretávame. To koniec koncov nie je až také prekvapujúce, pretože sa dá očakávať, že čím bližšie sa budeme blížiť k ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať