Korekcie dioptrických chýb metódou EPILASIK

0

Väčšina z nás trávi pomerne veľa času pri počítači a na to potrebujeme dobrý a ostrý zrak. Ľudia s dioptrickými chybami oka sú odkázaní na okuliare alebo kontaktné šošovky. Tie však v niektorých profesiách, športoch a záľubách neposkytujú dostatočné pohodlie.

Riešením je odstránenie krátkozrakosti a astigmatizmu excimerovým laserom. Aby sme boli úplne presní, operáciou sa neodstráni refrakčná chyba, zákrokom na rohovke sa urobí jej kompenzácia. Očný excimerový laser dokáže odstrániť potrebnú časť tkaniva rohovky tzv. fotoabláciou bez ovplyvnenia inej štruktúry oka. Môže upraviť povrch rohovky tak, že sa zmení jej optická mohutnosť, a teda aj dioptrická sila celého optického systému oka. Obrazne povedané, optický člen v okuliaroch alebo v kontaktných šošovkách bude teraz priamo v oku.

V očnom laserovom centre SPINN v Ružomberku používajú na tento zákrok nový excimerový laser Allegretto Wave 200 Hz. Pred operáciou musí každý pacient absolvovať detailné očné vyšetrenie v ambulancii, spojené s pohovorom a vysvetlením princípu zákroku. Na základe výsledkov vyšetrenia lekár určí, či je pacient vhodný na operáciu excimerovým laserom, alebo nie. Kontraindikáciou je vek pod 18 rokov, ďalekozrakosť, rizikové zmeny na sietnici, niektoré ochorenia rohovky a niektoré celkové ochorenia, ako sú reumatické choroby, pokročilá cukrovka, ťažké poškodenie pečene, závažné poruchy imunity a pod.

Operuje sa najmodernejšou metódou EPI-LASIK. Vo výnimočných prípadoch, keď je táto metóda u pacienta nevhodná, sa používa metóda PRK čiže fotorefraktívna keratektómia. EPI-LASIK je jedna z najmodernejších operačných metód na riešenie krátkozrakosti (myopie) a astigmatizmu. Jej cieľom je podstatné zníženie refrakčnej chyby oka alebo jej úplné odstránenie. Zákrok sa vykonáva na oku znecitlivenom očnými kvapkami. Najskôr sa uvoľní epitel rohovky pomocou špeciálneho zariadenia nazývaného mikrokeratóm, lamela epitelu sa zhrnie a potom lúč excimerového lasera odstráni povrchové vrstvy rohovkovej strómy v kruhovej zóne, čím sa zmení zakrivenie rohovky a rovnobežné lúče svetla dopadajúce do oka sa opäť zbiehajú na sietnici. Zákrok trvá rádovo sekundy a vykonáva sa na oboch očiach v priebehu jedného sedenia. Lamela epitelu sa následne buď odstráni, táto metóda sa nazýva free flap, alebo sa môže priložiť na pôvodné miesto a nasadí sa kontaktná šošovka, ktorá sa ponechá v oku 4 dni. Pooperačné obdobie, kým sa neobnoví povrchová vrstva rohovky (epitel), je sprevádzané pocitom cudzieho telesa v oku, rezaním, pálením a pobolievaním. Prvá kontrola po operácii je štandardne na štvrtý deň po operácii, keď je už epitel väčšinou obnovený a kontaktné šošovky sa vyberú. Ďalej pokračuje liečba kvapkami ovplyvňujúcimi hojenie rohovky. Stabilizácia rohovky a tým aj výsledné hodnoty refrakcie nastávajú po 3 až 6 mesiacoch od zákroku. Komplikácie laserového zákroku sú vzácne. Pokiaľ vzniknú, možno ich väčšinou riešiť aplikáciou príslušných liekov alebo výnimočne doplňujúcim zákrokom.

Výhoda metódy EPI-LASIK oproti LASEK je v tom, že odpadá pôsobenie alkoholu na rohovku, a preto je hojenie rýchlejšie, lepšie a bez komplikácií. Oproti LASIK je nevýhodou o niečo väčší pooperačný diskomfort v zmysle mierneho rezania operovaného oka. Výhodné je, že rez nezasahuje do strómy rohovky, čím odpadajú vážne komplikácie počas operácie. Presné a ostré mechanické oddelenie epitelu od strómy rohovky dáva predpoklad na nekomplikované pooperačné hojenie z hľadiska jazvenia. Tým možno po Epi-Lasiku dosahovať presnejšie pooperačné výsledky a môže sa urobiť aj u športovcov zameraných na kontaktné športy. Táto metóda sa využíva vo svete len na niekoľkých pracoviskách, pretože cena epilasikového mikrokeratómu je vysoká.

Pred zákrokom dostane pacient kvapky na znecitlivenie oka, a tak nebude pociťovať žiadnu bolesť. Operatér pacienta poučí, kam a ako sa má pri zákroku pozerať. Excimerový laser je vybavený kontrolným systémom, ktorý v prípade neudržania pohľadu a pri pohybe pacienta sám preruší prácu. Pacientovi bude aplikovaný jemný rozvierač, ktorý mu zabráni žmurkať a zatvoriť oko. Vlastný zákrok je nebolestivý aj počas práce excimerového lasera, prebieha v lokálnej anestézii a trvá niekoľko desiatok sekúnd.

Na celú procedúru, ktorá zahŕňa prípravu, výkon, pooperačné ošetrenie a poučenie, je vhodné si vyhradiť jednu hodinu. Operácia je ambulantná a pacient bezprostredne po nej odchádza domov. Klinika odporúča, aby pacient prvé 4 dni po zákroku zostal doma. Štvrtý deň po operácii príde pacient na kontrolu, kde mu budú odstránené kontaktné šošovky a vykoná sa prehliadka. Prevažná väčšina pacientov môže piaty až šiesty deň po zákroku vykonávať bežnú pracovnú činnosť. Po zákroku sa odporúča používať slnečné okuliare s UV filtrom za každého počasia. Minimálne 3 mesiace po zákroku nie je pacientom odporúčaná práca, pri ktorej sa zvára, a pol roka po zákroku by človek nemal chodiť do solária. Minimálne 14 dní po zákroku sa neodporúča kúpanie v prírodných vodách a bazénoch. Povolené sú všetky bežné športové činnosti a fyzická námaha, takisto pozeranie televízie, čítanie a práca s počítačom. Oko sa však musí naučiť zaostrovať do blízka, čo môže v niektorých prípadoch trvať niekoľko dní, resp. týždňov. Ostré videnie, rovnaké ako pred operáciou v okuliaroch, bude dosiahnuté v priebehu 3 až 6 mesiacov po operácii, a to postupne a plynulo. Ak má pacient viac ako 40 rokov, musí počítať s tým, že buď hneď, alebo v dohľadnom čase po operácii bude potrebovať okuliare na čítanie a na prácu nablízko.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
EPI-LASIK

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať