Koniec špehovaniu? Zber metadát zo strany telekomunikačných operátorov zamietol európsky súd

Informatizácia
0

cNEI.europsky_sud_jpg.jpg Európsky súdny dvor vyhlásil za neplatnú smernicu, ktorá požadovala od telekomunikačných spoločností v krajinách EÚ uchovávanie metadát o používateľoch ich služieb až počas dvoch rokov. Podľa rozhodnutia súdu sporná smernica zasahuje do základných práv občanov EÚ na súkromie a porušuje ich právo na ochranu osobných údajov.

Smernica bola predložená v roku 2006 ako protiteroristické opatrenie dva roky po bombových útokoch v Madride. Prevádzkovatelia komunikačných služieb boli podľa nej povinní uchovávať prevádzkové, lokalizačné a účastnícke údaje po dobu v rozmedzí od 6 mesiacov do 2 rokov. Išlo len o metadáta, a nie o obsah komunikácie. Systém však teoreticky umožňoval vládnym agentúram vyžiadať údaje fyzických osôb na sledovanie potenciálnych podozrivých.

Írsky najvyšší súd a Ústavný súd Rakúska požiadali Európsky súdny dvor o preskúmanie platnosti smernice a jej vzťahu k Charte základných ľudských práv EÚ. V rozhodnutí súdu sa uvádza, že uchovávanie údajov síce „skutočne spĺňa ciele všeobecného záujmu" na pomoc v boji proti závažnej trestnej činnosti a napomáha verejnú bezpečnosť, no európska smernica „prekračuje medze súladu so zásadou proporcionality". Uvádzané opatrenia síce môžu byť vhodné, ak ide o boj proti terorizmu, ale smernica predstavuje „rozsiahly a zvlášť závažný zásah do základných práv a problém nie je dostatočne vymedzený, aby sa zabezpečilo, že narušenie bude limitované skutočne na nevyhnutne potrebnú mieru".

Ďalší problém uchovávania dát je v tom, že sa nerozlišuje medzi jednotlivými kategóriami údajov a mierou ich potenciálnej užitočnosti vo vzťahu k zámerom smernice. Navyše v dokumente sa ani neuvádza, že zhromaždené dáta musia byť uložené v rámci EÚ, a tak sa nezabezpečuje ochrana údajov občanov.

Rozsudok Európskeho súdneho dvora priamo nemení zákony platné v jednotlivých krajinách, a tak vlády členských štátov budú musieť zodpovedajúcim spôsobom upraviť príslušné právne predpisy.

Cecilia Malströmová, eurokomisárka pre vnútorné záležitosti, sa vyjadrila, že Európska komisia „podrobí dôkladnej analýze verdikt a jeho dôsledky".

Zdroj: electronista.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať